Siirry sisältöön

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta − Hyvinvointialueiden sopimukset solmitaan jatkossakin yhdessä kunta-alan kanssa 

– Kristian Karrasch

Kunta-alan sopimusratkaisussa viime kesäkuussa sovittiin työehtojen lisäksi uudesta pääsopimuksesta. Sen mukaan yksi pääneuvotteluryhmä määrittelee sekä kunta-alan että tulevien hyvinvointialueiden kaikkien virka- ja työehtosopimusten yleiset ehdot. Tämä on fakta eikä se muutu. Faktaa on myös se, että jo solmittuihin sopimuksiin tulee muutoksia vain, jos me sopijaosapuolet siihen suostumme. 

Viime kesäkuussa kunta-alan sopimusratkaisussa sovittiin työehtojen lisäksi uudesta pääsopimuksesta. Se määrittelee alan neuvottelujärjestelmän, neuvoteltavat sopimukset ja sopijaosapuolet. Kuntatyönantaja KT vastaa kunta-alan lisäksi myös hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnasta ja työehtosopimustoiminnasta. Palkansaajapuolella hyvinvointialueiden henkilöstöä edustavat samat ammattiliitot kuin kunta-alan henkilöstöä.  

Yksi ainoa pääneuvotteluryhmä ohjaa kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimusten neuvotteluja

Pääsopimuksen mukaan kunta-alan ja hyvinvointialueiden sopimusneuvottelut hoidetaan jatkossa niin, että yksi yhteinen pääneuvotteluryhmä johtaa kaikkien sopimusten neuvottelutoimintaa, sopii yleisistä palvelussuhteen ehdoista ja määrittelee sopimuksille palkankorotustason. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi ainoa pääneuvotteluryhmä ohjaa kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimusten (kuntien KVTES, TS, TTES ja OVTES sekä hyvinvointialueiden SOTE-sopimus, LS ja tuleva HYVTES) neuvotteluja.   

HYVTES tulee 

Hyvinvointialueiden syntyä ennakoitiin jo vuonna 2020, kun sote-henkilöstöä koskeva SOTE-sopimus solmittiin. Hyvinvointialueilla tulee sote-henkilöstön lisäksi työskentelemään muitakin ammattilaisia kaikkiaan noin 27 000 henkeä. Heitä varten rakennetaan uusi, hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimus HYVTES.  

HYVTESin palkkaliitteisiin merkittävänä kokonaisuutena tulee pelastustoimen henkilöstö

HYVTESin tarkoituksen ja rakenteen hahmottaa parhaiten vertaamalla sitä kunnissa noudatettavaan KVTESiin. Samalla tavalla kuin KVTES määrittelee kunta-alan yleiset työehdot, määrittelee HYVTES hyvinvointialueiden yleiset palvelussuhteen ehdot (mm. vuosilomat). Näitä ehtoja noudatetaan sitten myös esim. SOTE-sopimuksessa olevaan henkilöstöön. HYVTESin palkkaliitteisiin merkittävänä kokonaisuutena tulevat pelastustoimen henkilöstö sekä erilaiset hallinto-, ict- ja tukipalvelutehtävät.  

Uuden sopimuksen sisältö pyritään neuvottelemaan pikavauhtia niin, että se olisi otettavissa käyttöön jo vuoden 2023 alusta, kun henkilöstö siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille. Mikäli neuvottelut venyvät vuodenvaihteen yli, noudatetaan siirtyvään henkilöstöön enintään sopimuskauden loppuun asti niitä työehtosopimuksia, joita heihin on tähän asti noudatettu, käytännössä joko KVTESiä tai teknisen henkilöstön TS-sopimusta.    

Nuotteja hyvinvointialueiden edunvalvonnan rakentamiseen 

JHL on hyvässä vauhdissa hyvinvointialueiden edunvalvonnan kivijalan, ehjän yhdistysrakenteen valmistelussa. Tavoitteena on muodostaa kullekin hyvinvointialueelle yksi paikallisen neuvotteluvastuun kantava yhdistys, johon ko. hyvinvointialueen jäsenet kuuluvat.  

Hyvinvointialueilla luottamusmiesten asema, oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät alkuun KVTESin luottamusmiesmääräysten mukaan. Myöhemmin ne sisällytetään HYVTESiin. Konkreettinen luottamusmiesorganisaatio syntyy kuitenkin vasta, kun edunvalvonnasta vastuullinen JHL-yhdistys on neuvotellut hyvinvointialueen kanssa sopimuksen luottamusmiesten määrästä ja toimialueista ja järjestänyt vaalit edustajien valitsemiseksi. Tavoitteena on, että sopimukset olisi tehty, kun henkilöstö aloittaa työskentelyn hyvinvointialueilla ensi vuoden alussa, ja valinnat tehty tammikuun aikana. Mikäli tämä ei onnistu, hyvinvointialueelle siirtyvät luottamusmiehet hoitavat tehtäviään siihen saakka, kunnes uudet on valittu. 

Tavoitteena on muodostaa kullekin hyvinvointialueelle yksi paikallisen neuvotteluvastuun kantava yhdistys

Pääsopimusratkaisussa sovittiin myös hyvinvointialueisiin liittyvistä työryhmistä, joilta odotetaan pikaisesti linjauksia työsuojelun yhteistoiminnan organisoinnista, ay-koulutussopimuksesta ja osaamisen kehittämisen suosituksesta. Näistä tiedotetaan erikseen.  

JAU, JUKO ja KT valmistelevat, Sote ry toistaiseksi ulkona 

Kaikkea edellä kuvattua pääsopijajärjestöt JAU (JHL ja Jyty) ja JUKO valmistelevat yhdessä KT:n kanssa. Kesäkuun sopimusratkaisun ulkopuolelle jättäytynyt neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy, Super, Spal) on valmistelusta toistaiseksi ulkona, eikä heillä ole edustusta valmistelussa.  

Solmimiimme sopimuksiin tulee muutoksia vain JAUn ja JUKOn hyväksymänä.

KT käy parhaillaan neuvotteluja Sote ry:n saamiseksi mukaan tekemäämme sopimusratkaisuun ja työrauhan piiriin. Tätä kirjoitettaessa prosessi on valtakunnansovittelijan työpöydällä. Mahdolliseen tulevaan ratkaisuun JAU ja JUKO varautuivat viime kesäkuun ratkaisussa tarkoilla kirjauksilla. Ne varmistavat pääsopimuslinjausten toteutumisen ja estävät mm. uusien rinnakkaisten työehtosopimusten solmimisen kunta- ja hyvinvointialalle.  

Solmimiimme sopimuksiin tulee muutoksia vain JAUn ja JUKOn hyväksymänä.  

On vielä hyvä muistuttaa, että myös sote-alalla on voimassa oleva työehtosopimus, alan väelle on saatu kipeästi kaivattuja palkankorotuksia sekä palkkaohjelma. Lokakuun alusta tulevat voimaan myös keskustasolta sopimusaloittain kohdennettavat järjestelyerät, joiden käytöstä JAU, JUKO ja KT neuvottelevat syyskuun aikana.  

Olethan lukenut myös kesäkuussa kirjoittamani blogin ”Kunta-alan sopimus syntyi – työ jatkuu” 

Avainsana ”blogit” lisätty kirjoituksen tietoihin 20.9.2022 klo 8.03.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*