Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksesta vahvat juuret tulevaisuuteen

– Sanna Pihakivi

Tänään 16.3. vietetään valtakunnallista varhaiskasvatuksen teemapäivää varsin paljon lupaavalla otsikolla ”Varhaiskasvatuksesta vahvat juuret tulevaisuuteen”. Varhaiskasvatus ja sen tekijät todellakin luovat sitä perustaa, jonka tulisi kantaa pitkälle lapsen elämässä. Mitä kaikkea se mahtaa tänä haastavana aikana vaatia?

Kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät ovat lämpimän kiitoksensa ansainneet. Eivät pelkästään tänään – omana teemapäivänään – vaan vuoden jokaisena päivinä.

Ilman ammattilaisia ei laadukas varhaiskasvatus toteutuisi.

Kiitos siis sinulle lastenhoitaja, perhepäivähoitaja, avustaja, sosionomi, opettaja, ravitsemis- ja puhtauspalvelutyöntekijä.

Millaista tulevaisuutta varhaiskasvatukselle toivomme ja tavoittelemme?

Koska meillä ei ole kristallipalloa, josta voisimme katsoa tulevaisuuteen, pystymme vain arvelemaan  mitä taitoja niin lapset kuin aikuiset tulevaisuudessa tarvitsevat. Mutta se on varmaa, että jatkossakin varhaiskasvatus vaatii vuorovaikutteista tiimityötä, jotta lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen onnistuu parhaiten.

Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen ammattilaisilta vaaditaan paljon. He tarvitsevat erityispedagogista ja kehityspsykologista osaamista entistä enemmän. Kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisilta edellytetään tunnekasvatuksen taitoja niin lasten kuin itsensä kanssa. Positiivisen pedagogiikan ajatusten nostaminen on tärkeää. Pitää pystyä jatkuvasti uudistumaan ja ottamaan koppia uusista asioista.

Lapselle hyvä kasvuympäristö nyt ja tulevaisuudessa tarkoittaa riittävää määrää aikuisia, turvallisia tiloja, lapsen ja perheen tarpeisiin sopivia palveluja sekä lapsen iän ja kehitystason huomioivaa ja lasta arvostavaa vuorovaikutusta. Päämäärä saavutetaan, kun varhaiskasvatuksessa työskentelee rinnakkain riittävä määrä eri ammattilaisia. Varhaiskasvatusryhmässä tulisi opettajan lisäksi työskennellä sosionomi sekä tarpeeksi lastenhoitajia ja avustajia, jolloin lapsi voidaan huomioida yksilöllisesti ja hänen tuen tarpeeseensa pystyttään vastaamaan.

Varhaiskasvatukseen tulee panostaa teoilla ja valinnoilla juuri nyt

Yksi tärkeimmistä varhaiskasvatuksen tavoitteista on taata jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvät eväät tulevaisuuteen. Se tarkoittaa varhaiskasvatukselle asetettujen tehtävien ja tavoitteiden toteuttamista, lasten oikeuksia ajavien arvojen noudattamista ja laaja-alaista oppimista tukevaa toimintaa. Lisäksi sen kuuluu olla myös leikkimistä, laulamista, askartelua, ulkoilua, nukuttamista, ruokailuja, vessakäyntejä ja tunneryöppyjä.

Varhaiskasvatuksessa lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtii koko henkilöstö. Ammattitaitoinen joukko varhaiskasvatuksen työntekijöitä vastaa niin lasten perustarpeista kuin pedagogista taidoistakin. Heistä jokainen tekee työnsä suurella sydämellä.

Laadukas arjen työ koostuu lasten parissa työstään nauttivasta henkilökunnasta, toimivasta työyhteisöstä, riittävistä resursseista ja hyvästä johtamisesta.  Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat taitoa nähdä ja ymmärtää, mikä on lapsen etu. Ja edelleen: lasten aito kohtaaminen, läsnäolo ja vuorovaikutus edellyttää onnistuakseen riittävästi ammattilaisia lasten jokaiseen päivään.

Tulevaisuuteen pitää pyrkiä katsomaan ja sitä tulee suunnitella, mutta ensin pitää saada varhaiskasvatuksen perusta kuntoon. Riittävä ja monipuolinen henkilöstö päiväkodeissa on turvattava, ryhmäkoossa pitää ottaa huomioon lasten ikä, tuen tarve ja työn vaativuus.

Työn arvostus tulee näkyä parempana palkkana ja satsauksena työoloihin. Tarvitaan resursseja, joilla saadaan henkilöstön koulutus, osaaminen ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet taattua.  Näihin ongelmiin tulee puuttua ja löytää ratkaisu heti, ei tulevaisuudessa.

Näillä muutoksilla lapsille voidaan taata tulevaisuudessakin hyvät lähtökohdat elämän alkutaipaleelle, turvallinen arki sekä samalla helpotusta varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuormittuneisuuteen.

Hyvää varhaiskasvatuspäivää!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*