Siirry sisältöön

Valtion sopimuspöydässä paljon vartijana

– Erika Mattsson

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuvat vuonna 2022 osin samoissa merkeissä kuin viime sopimuskierroksella.

Koronaepidemia jyllää edelleen, joten neuvotteluja käydään etäyhteyksin. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka asioita voidaan tehdä uudella tavalla. Tämä vaatii uuden opettelua ja uutta asennetta.  Myös pelien ja pensselien eli teknisten työvälineiden on oltava kunnossa.

Tästä pääsemme valtion sopimusneuvottelujen ytimeen eli henkilöstön arkeen, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Valtion henkilöstö on osoittanut epidemian aikana kykynsä ja asenteensa. He ovat innovoineet, joustaneet ja tehneet töitä uusilla tavoilla, niin lähi- kun etätöissäkin.

Etätyössä on paljon positiivista, mutta etäilyn räjähdysmäinen kasvu on tuonut näkyväksi myös kehittämistarpeita. JHL:n jäsenistöstä on noussut esiin epäkohtana se, että etätöihin liittyvät kustannukset on jätetty yksinomaan henkilöstön kontolle. JHL:n mielestä työvälineet ovat työnantajan vastuulla kustannuksineen kaikkineen, olivatpa tarvikkeet sitten kuulokkeita tai työpöytiä. Myös vastuu hyvästä ergonomiasta kuuluu työnantajalle niin kotikonttorilla kuin varsinaisella työpaikallakin.

Lähityö ja sen tekijät ovat viime aikoina jääneet keskustelussa vähälle huomiolle. Valtiolla on kuitenkin monia työtehtäviä, joita ei voi hoitaa etänä. Näissä töissä toimii suuri määrä JHL:n jäseniä.

Työtiloja tarvitaan jatkossakin

Työntekemisen edellytyksiin ja työolosuhteisiin on panostettava myös lähityössä. JHL jäsenkyselyyn vastanneista valtiosektorin työntekijöistä moni koki, että työnantaja ei panostanut lähityöhön. Etätyön pitäisi jatkossa tukea työpaikalla tehtävää työtä ja päinvastoin. Turha kilpailu työmuotojen välillä ei hyödytä ketään.

Lähityö on muutenkin murroksessa. Valtioneuvoston päätös valtion toimitilastrategiaksi tuonee tullessaan lisää yhteiskäyttötiloja. Myös lisääntyvä monipaikkainen työ on suuri muutos valtion henkilöstölle.

Työterveyslaitoksen tuore tutkimus muistuttaa, että henkilökunnalle pitää kertoa avoimesti työtilojen muutoksista. Työntekijöiden ja virkamiesten on päästävä mukaan tilojen suunnitteluun.

Työnantaja voi halutessaan mitoittaa toimitilat siten, että ne vähenevät nykyisestä. Se ei saa johtaa tilanteeseen, jossa virkamiehellä ei enää ole laisinkaan työtilaa tai sitä joudutaan etsimään toisista virastoista.

Ilmastokriisiä pitää torjua, oikeudenmukaisesti

Koronakriisin lisäksi päälle painaa ilmastokriisi. JHL haluaa ammattiliittona olla edelläkävijä kriisin torjunnassa. Liitto teetti keväällä 2021 selvityksen , jossa ennakoidaan ilmastomuutoksen vaikutuksia liiton jäseniin, heidän töihinsä ja työehtoihinsa.

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa tulisi kiinnittää uudella tavalla huomioita myös ilmastovaikutuksiin. Henkilöstö tulisi ottaa mukaan yhteisten ympäristötoimien suunnitteluun, he tuntevat oman työnsä paremmin kuin kukaan muu.

Tulevaisuuden JHL

Ilmastomuutoksen varjolla ei kuitenkaan ole lupa päättää mistä vain. Tavoitteiden tulee olla läpinäkyviä ja hyväksyttäviä. JHL haluaa, että jäsenten oikeudenmukaisista ja tasapuolisista työehdoista pidetään huolta myös ilmastotoimien yhteydessä.

Haussa petrauksia perheille

Perhe on meille kaikille tärkeä. Hiljattain hyväksytyn perhevapaalain uudistuksen myötä perhevapaat pidentyvät ja perhevapaat jakautuvat tasaisemmin vanempien kesken. Lakipakettiin sisältyy myös omaishoitovapaa. Valtiolla työnantajana on tässä hieno mahdollisuus toimia esimerkkinä muille. JHL haluaa petrata valtion sopimuksessa perhevapaita ja omaishoidon ehtoja, myös palkallisten päivien osalta.  Tämä on myös yksi keino helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

P.S. Missä pöydässä käydään kuuminta vääntöä? Kenen ehdot on jo taputeltu? Tarkista kaikkien JHL:n alojen neuvottelutilanne sivulta jhl.fi/neuvottelutilanneOta seurantaan myös JHL:n Facebook ja Twitter. #1001ammattia #JHLneuvottelee

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*