Siirry sisältöön

Valtiolla työ digitalisoituu kovaa vauhtia – kaikkea ei kuitenkaan voi hoitaa etänä

– Tiina Sulin

Valtio on kivijalka, joka takaa, että yhteiskunta toimii mahdollisimman hyvin myös poikkeusoloissa. Miten valtiolla työskentely sujuu etänä? Miltä tulevaisuus näyttää, millaista on olla töissä valtiolla?

Valtion hallinnosta puhuttaessa monelle tulee mieleen virkamiehet pyörittämässä papereita byrokraattisessa virastossa tai esittelemässä valtion budjettia. Valtiolla tapahtuu kuitenkin paljon enemmän. Valtiolla huolehditaan yhteiskunnan turvallisuudesta ja terveydestä lainsäätäjän tahdon mukaisesti. Siihen tarvitaan koko joukko eri alojen ammattilaisia. Digitaalisesti tehtävän työn lisääntyessä ja tietoturvallisten toimivien etäyhteyksien parantuessa yhä useampi valtion työntekijä voi hoitaa tehtäviään myös etänä ja monipaikkaisesti.

Etätyötä tehdään, mutta myös läsnäoloa tarvitaan

Hyvinvointivaltiota uhkaava koronapandemia sekoitti monella tapaa suomalaisen työelämän pakottaen monet tietotyöalat, valtio mukaan lukien, vetäytymään etätyön pariin. Etätyötä on tehty valtiolla aiemminkin tietyissä tehtävissä ja soveltuvuutta eri virastoihin laajemminkin pohdittu, mutta pandemian aikainen suuri työelämän ihmislaboratorio osoitti, että myös valtion palveluksessa voidaan hyvin laajasti soveltaa kotona tehtävää etätyötä. Jos jotain hyvää täytyy löytää vaikeasta pandemian aikaisesta tilanteesta, niin ainakin arvokasta kokemusta on kertynyt uudenlaisesta työn tekemisen mallista ja työelämän sovittamisesta joustavasti yhteiskunnan, työntekijän ja työnantajan tarpeisiin.

Kaikki työ ei kuitenkaan sovellu tehtäväksi kotona, tästä esimerkkinä erityisesti turvallisuusalat: Poliisi, Tulli, Rajavartiosto ja Puolustusvoimat hoitavat tehtäviään kaikissa yhteiskunnan tilanteissa kansalaisten turvallisuuden eteen. Myös tutkimus- ja laboratoriotoiminnot, valtion koulut, koulukodit sekä valtion sairaalat huolehtivat kansalaisten hyvinvoinnista läsnäolollaan. Virkamiehet hoitavat tehtäviään maan etua ajatellen ja lainmukaisuutta vaalien, tästä syystä niitä voisi kutsua jopa kutsumusammateiksi. Valtiolla pidetään yhteiskunta pyörimässä myös läsnäolon kautta, vaikka suuri osa Suomesta olisi etätyöhön komennettuna.

Työelämän murros hoidettava henkilöstö huomioiden

Valtionhallinto ministeriöineen ja virastoineen on ollut vuosikymmenten mittaan jatkuvasti muutoksessa. Virastoja on rakennettu, pilkottu, yhdistelty ja jaettu yhä uudestaan hallitusten vaihtuessa ja uusien organisaatiomuutosten astuessa voimaan. Vaikka henkilöstön määrä on dramaattisesti pudonnut kulta-ajoista 80- ja 90-luvuilta, silti valtiolla ahertaa väsymättömiä virkamiehiä ja työntekijöitä, joista osalla on pitkä ura palveluksessa. Siitä kuuluisasta valtion pitkästä ja kapeasta leivästä on kuitenkin vuosien saatossa tullut epävarmempi.

Erityisesti pandemia on kasvattanut velan määrää yhteiskunnassa. Myös valtiolla tähän on vastattu perustamalla erilaisia työryhmiä ja hankkeita, joilla haetaan synergiaa, säästöjä ja sitä kuuluisaa tuloksellisuutta. Enemmän pitäisi saada vähemmällä. Valtio on kuitenkin se yhteiskunnan osapuoli, joka takaa terveelliset ja turvalliset olot kansalaisilleen. Siksi myös keskellä muutostilanteita valtion työntekijöiden työoloista ja -ehdoista tulee huolehtia.

Yhdessä suunnitellen parempaan tulevaisuuteen

On hienoa, että hallinto modernisoituu ja entistä joustavammat työnteon tavat tulevat osaksi suomalaista yhteiskuntaa joka sektorilla. Monipaikkaisuus houkuttaa työntekijöitä, mutta myös hyvistä työehdoista ja palkkauksesta on huolehdittava. Henkilöstön hyvinvointi on avain viihtyvyyteen ja työvoiman saamiseksi. Työntekijöillä on entistä enemmän halua sitoutua työnantajaan, joka mahdollistaa joustavan työ- ja vapaa-ajan yhdistämisen. Monipaikkaisuudessa erityisesti työpaikan viihtyvyyteen ja terveellisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työpisteiden säädettävyys ja mahdollisuus rauhalliseen työtilaan erityisesti paikkasidonnaisessa työssä on tärkeää. Työsuojelutoiminta ja henkilöstön kanssa yhdessä tekeminen ovat tässä avaintekijöitä. Muutosta tehdessä tulee myös läsnäoloa vaativat työ- ja virkatehtävät ottaa huomioon: kuinka näitä töitä, työehtoja ja työoloja voidaan vastaavasti kehittää parempaan suuntaan?

Pandemian aikanakin valtion virkamiehet ja työntekijät huolehtivat siitä, että yhteiskunnan rattaat pysyvät pyörimässä. Valtio on kivijalka, joka takaa yhteiskunnan toiminnan mahdollisimman hyvin myös poikkeusoloissa. Pidetään huolta siitä, että kivijalkamme pysyy hyvässä kunnossa, ja että se pystyy tarjoamaan jatkossakin vakaat olot niin kansalaisilleen kuin virkamiehilleen ja työntekijöilleenkin.

#TöissäValtiolla

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*