Siirry sisältöön

Tunti-tessin neuvottelut alkaneet hyvässä hengessä – oma sopimus tärkeä tuntipalkkaisille

– Karita Alanko

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) sopimusneuvottelut on aloitettu positiivisessa ja hyvässä hengessä. Neuvotteluajat on sovittu helmikuun 2022 loppuun viikoittain.

JHL:n sopimustavoitteet jätettiin työnantajan (KT) edustajille 26.1.2022. Neuvottelujen aikana pöydälle nostettuja asioita ovat muun muassa palkkausmääräykset ja palkkausjärjestelmän kehittäminen.

Moniosaajista, toiselta nimeltä yhdistelmätyöntekijöistä sekä työpaikkaohjaajista löytyvät kirjaukset jo nykyisestä työehtosopimuksesta, mutta nyt JHL on nostanut omissa tavoitteissaan heidän paremman huomioimisen esiin entistä voimakkaammin. JHL:n mielestä näitä tehtäviä täytyy korostaa myös paikallisella tasolla, ja moniosaajuus otettava huomioon palkkauksessa, ajankäytössä sekä kouluttautumisessa.

Työnantajien tulisi rohkeammin palkata työntekijöitä tunti-tessin piiriin

JHL tulee tavoitteissaan pitämään kiinni tunti-tessin määräysten säilymisestä sekä kehittämisestä. Sopimus kannustaa ja johtaa suunnitellun työajan toteutumiseen ja tarpeen vaatiessa mahdollistaa myös sen, että työnteon ajankohtaa voidaan muuttaa esimerkiksi käyttämällä siirrettyä työaikaa. Lisäksi sopimus mahdollistaa ja lisää tehokkuutta muun muassa urakkapalkkauksen avulla ja tulostavoite on voimakkaammin esillä kuin muissa kunta-alan työehtosopimuksissa.

Olemme sitä mieltä, että työnantajien tulisi rohkeammin palkata työntekijöitä tunti-tessin piiriin. Olisi myös tärkeää, että kunnissa huolehdittaisiin siitä, että sopimusta osataan soveltaa ja kehittää työtehtävien perusteella.

Tunti-tessin haasteet liittyvät pitkälti työantajien tahtotilaan ja mielihaluun lopettaa tämän työehtosopimuksen käyttö. Kantanaan työnantajat ilmoittavat työehtosopimuksen olevan hankala, vaikea ja kallis verrattuna muihin kuntapuolen työehtosopimuksiin.

JHL:n kanta tunti-tessiin on aivan toinen. Tuntipalkkaisten sopimuksen sopimusmääräykset ovat hyvin sidoksissa tehtyyn työhön. Sopimus maksaa työntekijälle jokaisesta minuutista, jonka hän tekee työtä. Työehtosopimus huomioi hyvin myös suunnittelusta poikkeamiset.

Olisi jo korkea aika siirtyä käyttämään nykyteknologiaa!

Monissa kunnissa tietoja työstä kirjataan edelleen käsin. Olisi jo korkea aika siirtyä käyttämään nykyteknologiaa! Esimerkiksi työajan sekä kustannusten laskutuksen voisi merkitä järjestelmään matkapuhelimesta. Näin vältyttäisiin syyttelemästä itse työehtosopimusta kankeudesta ja vaikeudesta!

Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että JHL ainoana työnantajan neuvottelukumppanina mahdollistaa paikallisen sopimisen helpommin ja joustavammin.

Vuonna 2020 asetettu teknisen alan työryhmä on työskennellyt koko sopimuskauden ajan. Uudet neuvottelut on jo aloitettu, mutta päätöstä siitä, miten työryhmän tavoitteeksi kirjattu ”yksi teknisen alan sopimus” ratkaistaan, ei ole. Päätöstä odotellessa sopimusneuvottelut tuntipalkkaisten ja teknisten sopimusten osalta neuvotellaan omissa pöydissään seuraavan sopimuskauden osalta.

JHL:n tavoitteena on työehtosopimuksen soveltamisalan selventäminen. Soveltamisalan tarkastelussa on oltava mukana paitsi tunti-tes, myös teknisten sopimus ja kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES. Näiden sopimusten päällekkäisyyksien tarkastelusta on sovittava neuvotteluissa. Teknisen alan sopimuksen soveltamisala ja soveltamisalaan tulevat tehtävät kunnissa ja kuntayhtymissä ratkaistaan asetettavassa neuvotteluryhmässä. Neuvotteluryhmän neuvottelutulos käsitellään pääneuvotteluryhmässä ja sen hyväksyvät neuvotteluosapuolet omien päätöksentekojärjestelmiensä mukaisesti.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*