Siirry sisältöön

Perhepäivähoitajien tutkinnon tulisi soveltua myös päiväkotityöhön

– Hanna Takolander

Ammatillinen koulutus on parhaillaan suuressa muutoksessa. Kyseessä on merkittävin ammatillisen koulutuksen uudistus vuosikymmeniin. Lakimuutosten lisäksi myös tutkintorakenne muuttuu ja koulutusta kehitetään yhä laaja-alaisemmaksi. Tavoitteena on rakentaa tutkintorakenne entistä joustavammaksi siten, että tutkinnon osia voidaan muokata ja lisätä työelämän tarpeiden mukaan. Siten myös tutkintojen täydentämisestä ja lisäosaamisen hankkimisesta tulee joustavaa ja työelämälähtöistä.

Nykyisen perhepäivähoitajan ammattitutkinnon osaaminen siirtyy osaksi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa. Tässä vaiheessa on loistava mahdollisuus päivittää perhepäivähoitajan tutkinto ja kelpoisuudet vastaamaan työelämän tarpeita.

JHL teki joulukuun alussa Opetusministeriölle ja Opetushallitukselle aloitteen uudesta tutkinnonosasta, joka pätevöittäisi perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneen, tai tulevan tutkinnon suorittajan, kelpoiseksi varhaiskasvatustehtäviin myös päiväkotityössä. Tavoitteenamme on parantaa perhepäivähoitajien etenemistä opintopolulla ja lisätä perhepäivähoitajien joustavaa käytettävyyttä työelämässä.

Aihe on ollut tapetilla jo vuosia. Aloitteeseemme ovat lähteneet mukaan monet tavoitteen kannalta merkittävät toimijat, aina Kuntatyönantajista ja Kuntaliitosta useisiin suuriin koulutuksen järjestäjiin eri puolilla Suomea. Yhteinen tavoitteemme on, että perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut saisi valmiudet myös päiväkotityöhön. Tällä hetkellä työelämän muodolliset pätevyysvaatimukset ja koulutuksen laajuus eivät kohtaa.

Uusi varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät uudenlaista osaamista koko varhaiskasvatushenkilöstöltä, myös perhepäivähoitajilta. Toisaalta taas subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen myötä lisääntyvä osapäiväisten hoitolasten määrä aiheuttaa uudelleenjärjestelyjä myös henkilöstömitoitusten ja -rekrytoinnin suhteen. Kelpoisen henkilöstön laajempi saatavuus myös joustavoittaisi sekä työllistymistä että työllistämistä kunnissa. Uusi tutkinnon osa voisi vastata näihin molempiin haasteisiin.

Kuntien tilastojen mukaan perhepäivähoito on pidetyin ja halutuin päivähoitomuoto perheiden näkökulmasta. Työnantajan tahtotila on tarjota työntekijöille järkevä väylä työllistyä myös silloin, kun päivähoidon työvoimatarve muuttuu. Kattavampi tutkinto paitsi houkuttelisi uusia toimijoita alalle, myös mahdollistaisi työntekijöiden joustavan palkkaamisen tarvittaessa kelpoisina myös päiväkotiin, niin sijaisina kuin vakituisiinkin työsuhteisiin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*