Siirry sisältöön

Perehdyttämällä parempaa

– Helsingin Diakonia amk:n opiskelijaryhmä

Toimivan työyhteisön perusedellytys on toimiva tiedonkulku ja järjestelmällinen perehdytys. Monissa työyhteisöissä tämä ei kuitenkaan useimmiten toteudu.

Työyhteisöjen ongelmana on monesti oikeanlaisen ja kattavan tiedonkulun sekä perehdytyksen puute. Tiedonkulun ongelmat vaikuttavat työyhteisön ilmapiiriin ja henkilökemioihin, mistä syystä tiedonkulku saattaa olla niukkaa tai jopa uupua kokonaan. Myös työkiireet ja henkilöstövajaukset vaikuttavat tiedonkulkuun ja viestintään ja riittävään perehdytykseen, jolloin tärkeää informaatiota voi jäädä uupumaan.

Työhön perehdyttäminen on yksilön osaamisen kehittämistä, jonka tavoitteena on saada uusi työntekijä tekemään työtä mahdollisimman tehokkaasti. Perehdyttäminen auttaa työntekijää tuntemaan itsensä tervetulleeksi ja pääsemään osaksi työyhteisöä. Työssä tärkeät tietolähteet, neuvonta ja opastus, auttavat työntekijää pääsemään kiinni työhön ja lisäämään omaa tietoutta uudesta työstä.

Kehittämisen kohteena on tarpeellisen tiedon jakaminen täsmällisesti ja kattavasti. Tärkeää on, että esimiehet ja henkilökunta ymmärtävät tiedonkulun ja viestinnän tärkeyden ja sen kuinka nämä toimiessaan vaikuttavat työn tekemiseen, laatuun, sujuvuuteen ja työyhteisön ilmapiiriin. Uusien työntekijöiden, sijaisten ja opiskelijoiden perehdytys liittyy vahvasti siihen, että tiedonkulun ja viestinnän ongelmat voidaan joko ”siirtää” tulokkaille tai niitä voidaan parantaa.

Onnistuneen kehittämisen yhtenä avaintekijänä on sekä työntekijöiden että esimiehen todellinen ja pitkäkestoinen sitoutuminen perehdyttämiseen ja esimerkiksi perehdytyslomakkeen käyttämiseen. Perehdytyslomakkeen avulla prosessi tulee koko henkilökunnalle näkyväksi ja tutuksi. Konkreettinen työväline mahdollistaa perehdyttämisen jokaiselle työyhteisön jäsenelle ja näin ollen takaa sen, että koko henkilökunta pystyy perehdyttämään uusia työntekijöitä. Kehittämistyö ja sitoutuminen siihen eivät vaadi suuria muutoksia työyhteisöissä, vaan lähinnä halua toteuttaa ne ja sitoutua pitämään kiinni sovituista asioista.

Kesälomien alkaminen tarkoittaa sitä, että kesätyöntekijät saapuvat työyhteisöihin. Nyt haastammekin työnantajat pohtimaan työyhteisöjensä perehdytyskäytäntöjä. Millaisia käytäntöjä organisaatiostasi löytyy ja onko perehdyttämiselle varattu riittävästi aikaa? Onko erillistä perehdytysvastaavaa määritelty ja millä tavalla perehdytyksen toteutumista seurataan?

Kun perehdyttämiselle annetaan aikaa ja siihen panostetaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien, näkyy se nopeasti työn laadussa ja tehokkuudessa kuin myös positiivisemmassa työilmapiirissä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*