Siirry sisältöön

Paltan neuvotteluissa puhutaan palkoista, työajoista, työssä matkustamisesta sekä työhyvinvoinnista

– Sari Jokinen

Yleiskorotukset, työajat, luottamusmiehen asema sekä työtehtävissä matkustamiseen liittyvät kysymykset ovat keskiössä Paltan työehtosopimusneuvotteluissa. Työkykyyn ja työssä jaksamiseen panostaminen ovat sekä työnantaja- että työntekijäpuolen tavoitteena.

Palvelualoja edustavan Paltan kanssa on käyty neuvotteluja yleisestä työehtosopimuksesta lokakuun loppupuolelta lähtien. Neuvottelujen alkupäässä kuulimme Paltan ekonomistin esityksen maamme talouden tilasta. Sen keskeinen väite oli se, että ”talouskasvun hedelmät ovat vielä liian raakoja poimittavaksi”.

Meidän, JHL:n neuvottelijoiden, mielestä talouskasvu on sillä tasolla, että kohtuullinen palkankorotusvara on jo nyt olemassa. Työntekijöiden ostovoima on nyt saatava nousuun kotimaisen kysynnän turvaamiseksi nollakorotusvuoden ja sitä edeltävien todella maltillisten sopimuskausien jälkeen. Palkankorotusten tulee olla yleiskorotuspainotteisia ja turvata ostovoima.

Paltan yleisestä työehtosopimuksesta on tähän mennessä neuvoteltu tällä kierroksella jo kuusi kertaa. Neuvottelut koskevat erityispalvelujen, eli ns. EPA-sektorin sopimuksia (ent. Liikenne- ja Eritysalojen LTY:n sopimukset). EPA-sektorilla JHL:n jäseniä työskentelee muun muassa Destian, Raskoneen, Cleanosolin, Finavian, Airpron, Meritaidon ja Finnpilot Pilotage Oy:n palveluksessa.

PALTA:n yleinen työehtosopimus toimii pääsopimuksena useille yrityskohtaisille työehtosopimuksille. Yleisen TES:n pöydässä sovitaan muun muassa palkankorotustasosta ja kaikille yhteisistä asioista, kuten työajoista, sosiaalisista määräyksistä ja luottamusmiesten asemasta. Yrityskohtaisilla sopimuksilla on sovittu esimerkiksi palkkausjärjestelmästä sekä tarkentavasti tai yleisestä työehtosopimuksesta poiketen mm. työajoista, vuosilomista ja muista vain kyseistä yritystä koskevista määräyksistä.

Paltan yleisen työehtosopimuksen rinnalla sovitaan myös testaus- ja laboratorioalan työehtosopimus, infra-alan työehtosopimus ja korjaamoalan työehtosopimus. Näiden alla on samalla tavoin yrityskohtaisia työehtosopimuksia kuin yleisen työehtosopimuksenkin alla.

Tähän mennessä Paltan neuvotteluissa on edetty vaiheeseen, jossa työntekijäpuoli ja työnantajapuoli ovat esitelleet keskeiset neuvottelutavoitteensa ja vastanneet alustavasti vastapuolen tavoitteisiin. On asioita, joissa yhteisen näkemyksen löytäminen on todella vaikeaa, mutta on myös asioita, joista yhteisymmärrys löytyy todennäköisesti neuvottelujen edetessä.

Olemme keränneet pitkin sopimuskautta Paltan sopimusalojen luottamushenkilöiltä keskeisiä sopimustavoitteita. Palkankorotukset ovat tämän liittokierroksen merkittävin sopimustavoite ja niiden tulee olla vahvasti yleiskorotuspainotteisia. Tällä hetkellä palkankorotusten muoto on selkeä kipupiste neuvotteluissa. Työnantajapuolella on tavoitteena kasvattaa merkittävästi yrityskohtaista korotuserää suhteessa yleiskorotukseen. Tämä ei maistu työntekijäpuolelle.

Muita isoja kysymyksiä tällä sopimuskierroksella ovat muun muassa työtehtävissä matkustamiseen liittyvät kysymykset. Yritysten toimipisteet ovat viime vuosina harventuneet ja työkohteet ovat entistä kauempana. Matkustaminen yhä pidemmälle työn perässä hiertää useissa yrityksissä. Keskeinen sopimustavoite on työ- ja matka-aikaan liittyvien sopimusmääräysten kehittäminen.

Useiden sopimuskierrosten ajan on työnantajien taholta toitotettu paikallisen sopimisen laajentamista ja valitettu työmarkkinoiden jäykkyydestä. Suomalaisissa työehtosopimuksissa on ollut pitkään laajoja mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Perinteisesti on sovittu esimerkiksi työajoista ja niiden mahdollisista liukumista sekä monilla aloilla muun muassa henkilökohtaisen palkanosan määräytymisestä. Paikallisen sopimisen edellytyksiä ovat osaaminen ja luottamus. Tästä syystä keskeisenä sopimustavoitteena on luottamushenkilöiden aseman parantaminen.

Oikea suunta on varapääluottamusmiesten ja varaluottamusmiesten irtisanomis- ja lomautussuoja, jolla parannettaisiin varsinaisten luottamusmiesten poissa ollessa neuvottelemaan joutuvien henkilöstön edustajien asemaa. Tällä hetkellä suoja on olemassa vain sillä hetkellä, kun he tosiasiallisesti hoitavat varsinaisen luottamusmiehen tehtävää. Samaa varahenkilön suojaa tavoitellaan myös varatyösuojeluvaltuutetuille.

Työkykyyn ja työssä jaksamiseen panostaminen on yrityksille tutkitusti kannattavaa. Työelämä 2020 -hankkeen mukaisten toimien toteuttaminen yrityksissä on todennäköisesti yhteinen tavoite sopijaosapuolille. Työntekijäpuolen tavoitteena on lisäksi parantaa työehtosopimuksen sosiaalisia määräyksiä muun muassa koskien omasta tahdosta tilapäisesti osa-aikatyöhön siirtymistä läheisten (esimerkiksi omien vanhempien) hoitamista varten.

Neuvottelut Paltan yleisen työehtosopimuksen ja rinnakkaisten pääsopimusten osalta jatkuvat tällä viikolla tiistaina ja perjantaina. Tavoitteena on saada pääsopimukset neuvoteltua vuoden loppuun mennessä, jolloin yrityskohtaisten sopimusten neuvotteluille jää riittävästi aikaa tammikuussa 2018. Osassa yrityksiä neuvottelut ovat jo käynnistyneet.


Tietoa työehtosopimusneuvotteluista

JHL:n neuvottelema työehtosopimus ja neuvotteluosapuolet:

Yleinen työehtosopimus (Testaus- ja laboratorioalan TES, Infra-alan TES ja Korjaamoalan TES )

  • Työntekijäpuolen edustajat: JHL, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja  Palkansaajajärjestö Pardia
  • Työnantajapuolen edustajat: Palvelualojen työnantajat Palta ry

Sopimuskausi päättyy 31.1.2018.

Lue lisää JHL:n sopimusneuvotteluista:

JHL:n sopimusneuvottelut 2017-2018
JHL:n neuvottelutavoitteet 
Videoita Youtubessa JHL:n sopimustavoitteista

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*