Siirry sisältöön

Palkkakuoppa syvenee? – Tunti-tes-sopimusta ei ole syytä vaihtaa kuukausipalkkaiseen

– Karita Alanko

Osa kuntatyönantajista haluaa halpuuttaa työehtoja ja vaihtaa kuntien tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) kuntien tekniseen, kuukausipalkkaisten sopimukseen (TS). TTES-sopimus on kuitenkin työntekijän kannalta tasa-arvoisempi ja reilumpi. Se varmistaa, että palkkaa varmasti maksetaan jokaisesta tehdystä työtunnista.

Monet kunnat pyrkivät parhaillaan heikentämään muuan muassa ylityö-, varallaolo- sekä muiden lisien määräyksiä siirtämällä henkilöstöä TTES-tuntipalkkasopimuksesta kuukausipalkalle ja TS-sopimukseen. Tämän suuntaiset vaatimukset ovat lisääntyneet vuosi vuodelta.

Jos työnantajalla ei ole irtisanomisperustetta, siirtoon ei tarvitse, eikä tule suostua – etenkään tilanteessa, jossa  työnantaja painostaa tai lupaa kertaluontoisia ja lyhytnäköisiä etuja.

Kuntien tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) päättyy maaliskuun lopulla. Neuvottelukierroksesta on odotettavissa vaikea ja haastava.

TTES:n haasteet liittyvät pitkälti työantajien tahtotilaan ja haluun lopettaa tämän työehtosopimuksen käyttö. Kantanaan työnantajat ilmoittavat työehtosopimuksen olevan hankala, vaikea ja kallis verrattuna muihin kuntapuolen työehtosopimuksiin.

JHL:n kanta omasta työehtosopimuksestaan on aivan toinen. Tuntipalkkaisten sopimuksen sopimusmääräykset ovat hyvin sidoksissa tehtyyn työhön. Sopimus maksaa työntekijälle jokaisesta minuutista jonka hän tekee työtä. Työehtosopimus huomioi myös hyvin suunnittelusta poikkeamiset. Lisäksi sopimus mahdollistaa ja lisää tehokkuutta mm. urakkapalkkauksen avulla ja tulostavoite on voimakkaammin esillä kuin muissa kunta-alan työehtosopimuksissa.

TTES-tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusneuvottelut aloitettiin 19. helmikuuta. Kunta-alan pääneuvottelupöydässä neuvottelut taas on aloitettu tammikuun puolella. TTES-neuvotteluissa emme ole vielä jättäneet kirjallisia tavoitteita liittomme osalta, vaan keskustelua on käyty yleisellä tasolla. Muun muassa palkantarkistukset, kiky-tunnit, sopimusmääräykset ja uuden työaikalain mahdolliset muutokset työehtosopimukseen ovat olleet käsittelyssä.

Kunta-alan pääneuvottelupöydän vaikutus TTES:iin tarkastellaan neuvotteluiden kuluessa. TTES:n tavoitteita laadittaessa olemme huomioineet liittomme jäsenkyselyn tuloksia. Suuri määrä jäseniämme on jäsenkyselyn kautta kertonut erilaisia näkökulmia ja muistutuksia, joita olen käynyt läpi ja olen ottanut huomioon neuvottelutavoitteissa.  Tuntipalkkaisten työntekijöiden työehtosopimusta (TTES) koskevat sopimustavoitteet on valmisteltu ja hyväksytty JHL:n hallituksessa joulukuussa 2019.

TTES:n sopimuksen määräykset ovat kuntasopimuksista tarkoituksenmukaisimmat, eli työntekijälle maksetaan realistisesti jokaisesta minuutista, jonka hän tekee työtä.

Tunti-tes kannustaa ja johtaa suunnitellun työajan toteutumiseen  ja tarpeen niin vaatiessa mahdollistaa myös sen, että työnteon ajankohtaa voidaan muuttaa käyttämällä siirrettyä työaikaa. Työehtosopimus kohtelee kaikkia sen soveltamisalalla työskenteleviä tasa-arvoisesti.

Työntekijöiden etu ei ole se, että heidät siirretään yksipuolisella päätöksellä tai lyhytnäköisiä etuja tarjoamalla heikomman työehtosopimuksen, TS-sopimuksen.

Työnantajien tulisi sen sijaan rohkeammin palkata työntekijöitä TTES:n piiriin – samalla tavoin kuin TTES on alun perin tehty käytettäväksi. Olisi myös tärkeää, että kunnissa huolehditaan siitä, että TTES-sopimusta osataan soveltaa ja kehittää työtehtävien perusteella.

Monissa kunnissa tietoja työstä kirjataan edelleen käsin. Merkittävää kehittämisen tarvetta onkin muun muassa siinä, että palkkausjärjestelmiä kehitetään. Tietoja (esim. työaika sekä kustannusten laskutus) olisi kätevintä merkitä järjestelmään esimerkiksi omasta matkapuhelimesta tai vastaavasta mobiilijärjestelmästä. Näin vältyttäisiin syyttelemästä itse työehtosopimusta kankeudesta ja vaikeudesta!

Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että JHL ainoana työnantajan neuvottelukumppanina mahdollistaa paikallisen sopimisen helpommin ja joustavammin.

TTES:n piirissä olevien työntekijöiden hurja lasku johtuu osittain yhtiöittämisten, eri sopimuksiin siirtymisten, mutta myös TS:n piirin siirrettyjen lukumäärällä. Eläköitymisten jälkeen uudet työntekijät on palkattu suoraan TS:n piiriin soveltamisalasta riippumatta. JHL puuttuu tähän asiaan sopimus -neuvotteluissa, jotta saadaan katkaistua työnantajien työehtojen heikentäminen.

TTES-neuvotteluita jatketaan 6. maaliskuuta. JHL tulee pitämään kiinni omasta TTES-työehtosopimuksestaan ja tulee sen myös esille tulevissa neuvotteluissa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*