Siirry sisältöön

Ongelmiin puututtava myös kotihoidossa

– Johanna Värmälä

Kotihoidon työ on rankkaa, mutta myös palkitsevaa. Rankkuus ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että asiakkaat eivät saa tarvitsemiaan palveluja ja työntekijät uupuvat työmäärästä. Demokraatti-lehdessä 9.2.2017 oli rankka kuvaus kotihoidon arjesta. Pohjoiskarjalainen kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) kertoi kotihoidon tilanteesta, jossa hoitaja oli mennyt klo 11.15 asiakkaalle. Asiakas oli maannut märissä vaipoissa ja ilman mitään suuhun pantavaa edellisillasta klo 19 lähtien. Tilanne on ollut järkyttävä sekä kyseisen vanhuksen että työntekijöiden näkökulmasta.

Kohtuuttomaan tilanteeseen voi onneksi puuttua, koska sosiaalipalveluissa asiakkailla ja työntekijöillä on turvanaan sosiaalihuoltolaki. Työntekijän näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut on toteutettava laadukkaasti. Epäkohdista tai epäkohdan uhista sosiaalihuollon toteuttamisessa on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle. Nämä velvollisuudet koskevat sosiaalipalveluissa ja vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivia henkilöitä. Mikäli epäkohtaa tai epäkohdan ilmeistä uhkaa ei saada korjattua viivytyksettä, on ilmoituksen tehneen työntekijän ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle.

Työntekijä ei ole lakipykälien kanssa yksin eikä hänen tarvitse perehtyä säännöksiin itsekseen, tosin omista vastuista on hyvä olla tietoinen. Laki velvoittaa kuntia ja yksityisiä palvelujen tuottajia tiedottamaan henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Suullinen ohjeistus ei riitä, vaan kyseistä ilmoitusvelvollisuutta koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä palvelujen tuottajalta vaadittuun omavalvontasuunnitelmaan, jossa tulee olla myös ilmoituslomake.

Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen vuoksi. Ilmoituksen avulla on mahdollista saada epäkohtia oikaistua ja parhaimmillaan ilmoitus saattaa olla ensimmäinen askel työntekijämäärän parantamisessa. Tarvittaessa työntekijöiden on hyvä olla yhteydessä työpaikkansa luottamusmieheen. Mikäli sellaista ei ole, kannattaa ottaa yhteys ammattiliittoon.