Siirry sisältöön

Kunnat eivät katoa kartalta – päinvastoin!

– Minna Salminen

Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista maakuntiin, mikäli hallituksen esitys menee sellaisenaan eteenpäin eduskunnassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kunnille ei enää jäisi enää hyvinvoinnin ja terveyden tehtäviä vaan jatkossa kunnat ja maakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä niiden suhteen.

Kuntien ja maakunnan välinen yhteistyö ei perustu vapaaehtoisuuteen vaan se on lakisääteistä.  Kunnat luovat hyvinvointia mm. ylläpitämällä kansalaistoimintaa ja omaa palveluntuotantoa, joista varhaiskasvatus, koulutus ja elinkeinopolitiikka ovat keskeisiä.

Kunnat elävät myös keskellä globaaleja haasteita, esimerkiksi talouden ja politiikan saralla.  Myös ilmastonmuutos ja luonnonvarojen riittävyys sekä teknologinen murros vaikuttavat merkittävästi tulevaisuuteemme, mutta niihin kunnissa on hyvin vähän suoria puuttumisen keinoja.  Olennaista on, että kunta pysyy kuitenkin ihmistä lähellä ja sitä kautta vähentää haasteellisen ympäristön negatiivisia vaikutuksia.

Elämäntapojen muutokset, demokratian murros, väestönkasvu sekä väestörakenteen muutokset  haastavat kuntien toimintaa suoraan. Kunnalla on keskeinen rooli turvallisuuden ylläpitämisessä. Keskeistä on eriarvoisuuden kitkeminen ja turvallinen elinympäristö. Julkisen sektorin lisäksi myös yritysten ja järjestöjen on nostettava kiinnostustaan yhteiskuntavastuun kysymyksiä kohtaan.

Väestön hyvinvointi ja terveys ovat tiiviisti yhteydessä koulutukseen, liikuntapalveluihin, ruokapalveluihin, kulttuuripalveluihin sekä elinympäristöön, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin ja rakennuskannan ylläpitoon. Vaikka ympäröivän maailman taloudessa menisi heikosti, kunnat voivat kuitenkin toteuttaa yhteiskuntavastuutaan esimerkiksi työllistämisessä. Kunnat voivat vahvistaa palvelurakenteita sekä puuttua alueiden eriarvoistumiseen. Työttömiä voidaan työllistää, esimerkiksi palkkatuella, suoraan kunnan palvelukseen. Vapaalla sivistystyöllä ja työväenopistojen ylläpitämisellä voidaan vahvistaa niiden osaamista, jotka eivät ole työelämässä. Väestörakenteen muuttuminen ja maahanmuutto voidaan ottaa huomioon tasa-arvoisessa rakentamisessa, jotta heikompiosaiset eivät keskity samoille alueille.

Varhaiskasvatus ja perusopetus säilyvät kuntien lakisääteisinä velvoitteina, ja vapaan sivistystyön merkitys kasvaa. On selvitetty, että vapaaseen sivistystyöhön sijoitettu euro palautuu 3,5 – 5,6 kertaisena takaisin. Ei siis ole ihan merkityksetöntä, millaiset resurssit tähän työhön sijoitetaan.

Pelastuslaissa säädetyt tehtävät siirtyvät jatkossa maakunnille. Kunnille ei siis jää pelastustehtäviä, mutta niille jää mm. osallistumisvelvollisuus pelastustoimen suunnitteluun ja toimintaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Turvallisuutta ylläpidetään laajan yhteistyön avulla. Haasteita tosin voi olla edessä sellaisissa maakunnissa, joissa pelastushenkilöstön saapuminen pieniin, kauempana sijaitseviin kuntiin saattaa olla hidasta.

Kaiken kaikkiaan maakuntauudistus synnyttää paljon uusia rajapintoja ja yhteistyön tarpeita. Näitä rajapintoja on erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon tehtävissä, mutta myös elinkeinopolitiikassa.

Pitkässä juoksussa kaikki kunnan ja maakunnan palvelut kytkeytyvät suoraan kunnan asukkaisiin. Tämän vuoksi yhteistyötä on syvennettävä erityisesti niissä tehtävissä, joissa asiakaspinta on sama. Jatkossa kunnilta odotetaan ja edellytetään myös tiivistä yhteistyötä sekä yritysten että järjestöjen kanssa.

Kunta säilyy myös jatkossa ihmistä lähinnä olevana hallinnon tasona ja palvelun tarjoajan roolissa. Siksi kuntavaaleilla ja tulevaisuuden kunnilla on merkitystä!

***

Kuntavaalien ennakkoäänestys on 29.3.–4.4. ja varsinainen vaalipäivä 4.4. Lue täältä JHL:n kuntavaalitavoitteet sekä vaalitavoitteisiin liittyvät aiemmat blogit.

JHL järjestää 4.4. ”Hyvinvoinnin kolme erää” –kuntavaalipaneelin Helsingin Musiikkitalolla. Tilaisuuteen mahtuu 50 ensimmäistä ja sitä voi seurata livelähetyksenä JHL:n Facebook-sivulta.

**
Kuva: Lehtikuva / Timo Viitanen

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*