Siirry sisältöön

Kuka suojelisi lastensuojelijaa?

– Tanja Tuunainen-Vainio

Lastensuojelulakia päivitettiin viime vuonna rajoitustoimenpiteiden osalta – mikä on herättänyt keskustelua julkisuudessa. Osa laitoksissa työskentelevistä ammattilaisista kokee, että muutoksissa ollaan menty ojasta allikkoon. Heidän mielestään laki ei tuo ammattilaisille työkaluja, joilla he pystyisivät suojelemaan lasta tältä itseltään.

Lastensuojelulakiin on kirjattu lapsen suojelemisen mahdollistamiseksi rajoitustoimenpiteitä, joita voidaan käyttää kriteerien täyttyessä lapsen suojelemiseksi. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi kiinnipitäminen, liikkumisvapauden rajoittaminen, yhteydenpidon rajoittaminen, nuoren tavaroiden ja omaisuuden tarkastaminen sekä eristäminen 24 tunniksi. Toimenpiteisiin tuli vuoden 2020 alussa muutoksia liittyen muun muassa eristämisaikaan ja lapsen kuljettamiseen takaisin laitokseen karkureissuilta.

Sijaishuollossa ja lastensuojelulaitoksissa työskentelevät kokevat osaltaan lastensuojelulakiin kirjatut rajoitustoimenpiteet riittämättömiksi. Joissain tapauksissa ne koetaan jopa esteeksi suojella lasta. Virkamiesten näkemys näyttää kuitenkin olevan, ettei lastensuojelulakiin ole tehty lastensuojelutyön toteuttamista estäviä muutoksia.

Lain mahdollistamat rajoitustoimenpiteet ovat melko kattavat. Tästä huolimatta laitoksissa työskentelevät ammattilaiset kertovat, etteivät lain puitteissa pysty suojelemaan lasta tältä itseltään. Nuoret tilaavat hatkakyytejä ja huumeita laitoksen pihalle. Huumeita tuodaan myös alusvaatteissa laitokseen.

Ovatko lain määrittämät rajoitustoimenpiteet riittäviä? Mahdollistaako laki lasten suojelemisen? Entäpä työntekijöiden? Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Oma näkemykseni on, että laki rajoitustoimineen on itsessään on varmasti hyvä tarkoitukseensa. Ongelmana on, että laki on sama kaikille sijaishuollon asiakkaille iästä ja tilanteesta riippumatta. Kaikki eivät vain taivu tuon lain raameihin.

Lastensuojelulaki nykyisellään ei kenties ole tarkoitettu tilanteeseen, jossa lastensuojelun asiakas on päihde- ja rikoskierteessä oleva nuori, lähes aikuinen, jonka haasteet elämässä ovat alkaneet jo varhaislapsuudessa, ja joihin ei ole pystytty puuttumaan riittävin keinoin aiemmin. Lakia ei ole tarkoitettu tilanteeseen, jossa päihdekatkaisua joudutaan toteuttamaan sijaishuoltopaikassa. Lakia ei ole tarkoitettu tilanteeseen, jossa nuoren aggressiivinen käytös vaarantaa hänen itsensä sekä muiden paikalla olevien turvallisuuden.

Olkoon näkemys laista mikä hyvänsä, tilanne kentällä on tosiasiassa se, että myös laitosten työntekijät kokevat väkivaltaa jatkuvasti. Selvää on, että tilanne ei työntekijänkään näkökulmasta voi jatkua näin, vaan tähän on löydyttävä ratkaisuja. Näitä ratkaisuja on etsittävä yhdessä. On ensiarvoisen tärkeää kuunnella aidosti kentällä työskenteleviä alan ammattilaisia ja heidän kokemuksiaan.

Lainsäädännöllisten ratkaisujen lisäksi on kyettävä korjaamaan lastensuojelun rakenteita. Miksi sijaishuollossa on niin voimakkaasti oireilevia lapsia, että lastensuojelulaki ei ole riittävä suojaamaan sekä heitä että laitoksissa työskenteleviä?

Perheitä tulee voida tukea huomattavasti aiemmin ja järeämmin kuin tällä hetkellä. Ensisijaista on, että tuki on aidosti riittävää. Mielenterveys- ja päihdepalveluita tulee olla oikea-aikaisesti saatavilla sekä nuorille että vanhemmille. Voimakkaasti oireileville nuorille on oltava tarpeitaan vastaavaa sijaishuoltoa. On oltava resursseja.

Kuten on jo mainittu, lastensuojelu on yhteiskunnan tehtävä. Lastensuojelun ammattilaiset tekevät työtään yhteiskunnan heille asettamilla reunaehdoilla. Yhteiskunnan tulee ottaa vastuu nyt myös näiden ammattilaisten suojelemisesta.

JHL nostaa lastensuojelun asiaa esiin erityisesti vuoden 2021 aikana, jolloin toteutetaan oma lastensuojelun hanke monine toimenpiteineen. Tulossa on muun muassa opintopäivät sekä opas lastensuojelun ammattilaisille. Kevään aikana on jo toteutunut somekampanja, jonka tarkoituksena oli tuoda esiin lastensuojelun tähtiammattilaisten tekemää hyvää ja monipuolista työtä lastensuojelussa. Kampanjan postaukset löytyy somesta edelleen tunnisteella #18vuodentakuu. Tutustu lastensuojeluun tarkemmin nettisivuillamme.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*