Siirry sisältöön

Henkilökohtaisten avustajien tes-neuvotteluissa paljon odotuksia puolin ja toisin

– Veikko Lehtonen

Henkilökohtaisten avustajien työoloissa riittää kehittämisen kohteita. Monetkaan yleiset työelämän käytännöt, kuten esimerkiksi sairaan lapsen palkallinen hoitaminen, eivät päde tällä alalla.

Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeasti vammaista henkilöä tämän kotona sekä kodin ulkopuolella. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu ja avustaminen voi kohdistua esimerkiksi liikkumiseen, pukeutumiseen, hygieniaan, kodin puhtauteen, vaate- ja ruokahuoltoon tai lasten hoitoon. Tyypillisesti henkilökohtaiset avustajat tekevät osa-aikatyötä usealle eri työnantajalle, joka tuo monenlaisia lisähaasteita työntekijöiden työehtoihin.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus (Heta-TES) on yksi tuoreimmista JHL:n neuvottelemista sopimuksista ja sen solmimisen jälkeen on työmarkkinoilla tehty pääasiassa keskitettyjä ratkaisuja. (Keskitetty ratkaisu on sopimus, jonka tekee työmarkkinakeskusjärjestö, kuten esimerkiksi SAK, jonka jäsen myös JHL on.)

Keskitetyt ratkaisut ovat olleet varmasti toimivia niiden työehtosopimusten osalta, joissa työehdot ovat entuudestaan vähintään kohtalaisella tasolla. Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusten kannalta taas keskitetyt sopimukset ovat tarkoittaneet sitä, että emme ole päässeet kunnolla neuvottelemaan työehtosopimuksen kehittämisestä pitkään aikaan. Tästä johtuen henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on vielä heikkotasoinen muihin JHL:n sopimuksiin verrattuna

Ala kasvaa ja kehittyy nopeasti ja meidän on pystyttävä kehittämään työehtosopimusta sen mukaisesti. Alalla on nähtävissä merkkejä työvoimapulasta, eivätkä heikot työehdot luo imua hakeutua alalle. Moni henkilökohtainen avustajista hakeutuu mieluummin palvelua tuottavan yritysten palvelukseen, koska huomaavat, että sitä kautta samasta työstä saa huomattavasti paremmat työehdot. Tämän vuoksi olisikin hyvin tärkeää saada selkeitä parannuksia työehtosopimukseen, jotta varmistetaan työvoiman saatavuus, sekä kilpailukyky myös työnantajamallissa.

Nyt on vuorossa liittokierros, jota tällä sopimusalalla on odotettu pitkään! Liittokierroksella jokainen työehtosopimus neuvotellaan erikseen ammattiliiton ja työnantajaliiton välillä.

Liittokierroksesta johtuen neuvottelutavoitteita on puolin ja toisin kasaantunut runsaasti, joten tunnustelut neuvotteluille aloitettiin jo hyvissä ajoin viime syyskuussa. Tämän jälkeen neuvotteluja on käyty tihenevään tahtiin ja nyt tammikuussa tahti vielä kiristyy.

JHL:n tavoittelee selkeää parannusta työehtoihin. Isoimmat tavoitteet liittyvät palkankorotukseen, palkanmaksuperusteisiin, työaikakorvauksiin (mm. sunnuntai- ja lauantaityöaikakorvausten korottamisen osalta), 0-sopimusten sääntelyyn ja sairaan lapsen palkalliseen hoitamiseen. Monet näistä asioista ovat itsestäänselvyyksiä muilla aloilla, mutta eivät suurimmalle osalle avustajia.

Vaikka sekä työntekijä- että työnantajapuolella on isoja tavoitteita, eikä kaikista tietenkään olla tietenkään samaa mieltä, tästä huolimatta neuvottelut ovat jatkuneet hyvällä mielellä. Molemmat osapuolet tiedostavat, että työehtosopimuksessa on paljon kehitettävää ja meillä on paljon töitä tehtävänä ennen kuin pääsemme kirjoittamaan nimiä paperiin.

***

P.S. Voit seurata henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusneuvottelujen edistymistä, sekä osallistua keskusteluun osoitteessa www.henkilökohtaisetavustajat.fi, sekä Facebook sivulla Henkilökohtaiset avustajat JHL.   Voit esimerkiksi kertoa, mikä sinun mielestä tulisi olla JHL:n tärkein neuvottelutavoite.


Tietoa työehtosopimusneuvotteluista

JHL:n neuvottelema työehtosopimus ja neuvotteluosapuolet:

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus (Heta-TES)

Noudatetaan työsuhteissa, jossa avustajan työnantajana toimii vammainen henkilö itse ja hän on järjestäytynyt työnantajaliittoon.

  • Työntekijäpuolen edustajat: JHL
  • Työnantajapuolen edustajat: Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry (Heta)

Soveltamisalalla on 3300 työnantajaa ja noin 4600 – 5000 työntekijää. Henkilökohtaisten avustajien sopimusneuvottelut koskettavat suoraan noin 2 000 JHL:n jäsentä.

  • Kyseessä on normaalisitova työehtosopimus, jota noudatetaan silloin kun työnantaja on järjestäytynyt työnantajaliittoon.
  • Useat kunnat soveltavat työehtosopimusta kuitenkin soveltuvin osin myös työntekijöihin, jotka työskentelevät järjestäytymättömille työnantajille.

Sopimuskausi päättyy 31.1.2018.

Lue lisää JHL:n sopimusneuvotteluista:

JHL:n sopimusneuvottelut 2017-2018
JHL:n neuvottelutavoitteet 
Videoita Youtubessa JHL:n sopimustavoitteista

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*