Siirry sisältöön

Biobusseja ja robottiautoja – millainen liikenneala on tulevaisuudessa?

– Anna Korpikoski

Ilmastonmuutos kiihtyy ja luo samalla suuria paineita liikenteen ja liikennealan uudistuksille. JHL ja energiayhtiö Gasum pohtivat SuomiAreenassa, mitä muutoksia on tulossa sekä miten työelämä muuttuu alalla tulevina vuosina.

Kesäkauden yhteiskunnallisia ykköstapahtumia on Porin SuomiAreena heinäkuussa. JHL on jälleen mukana vaikuttamassa ja keskustelemassa.  Tällä kertaa JHL isännöi energiayhtiö Gasumin kanssa keskustelua, jota käydään otsikolla ”Häkäpöntöistä biobusseihin – mikä ja kuka meitä tulevaisuudessa liikuttaa?”

Ilmastonmuutos ja sen tuomat teknologian ja liikenteen uudistuspaineet. Liikennealan kehittäminen kohti kestävää tulevaisuutta. Siinäpä muutama kiintopiste siihen, mistä keskustelussa on kyse. Suuria kuvioita, jotka saattavat herättää pohtimaan paitsi maailmanmenoa yleisesti myös sitä, miten ne oikeastaan linkittyvät ammattiliittoon? Tätä on mietitty myös keskustelutapahtumaa suunniteltaessa.

Teemaan päädyttiin, kun JHL:ää pyydettiin toteuttamaan tämän vuoden keskustelutilaisuus yhteistyössä pohjoismaisen energiayhtiö Gasumin kanssa. Liiton ja energiayhtiön yhdistäväksi teemaksi  valittiin liikenne. Meillä JHL:ssä kotimaan julkisessa liikenteessä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä katsotaan ennen kaikkia työntekijöiden näkökulmasta. Gasumin asiantuntemus keskittyy aiempaa ympäristöystävällisempiin liikkumisen muotoihin, kuten maa- ja biokaasun tuomiin mahdollisuuksiin.

Yhteiseksi ongelmakehykseksi ja keskustelun lähtökohdaksi määriteltiin ilmastonmuutos ja sen liikennevälineille asettamat vaatimukset. Suomen kaltaisessa edistyneen teknologian maassa ongelma on jo pitkälle tiedostettu ja konkreettisiin tekoihin on ryhdytty – esimerkkinä vaikka joukkoliikenteessä jo kulkevat biokaasubussit.

Uudet innovaatiot tulevat epäilemättä päivittämään meille tuttuja liikkumisen muotoja. Tässä on varmasti monenlaista teknologista menestyspotentiaalia, johon on syytä tarttua. JHL kuitenkin haluaa korostaa, että muutos ei saa tapahtua työntekijöiden kustannuksella tai heidän ohitseen. Muuten työelämässä ei saada aikaan tulevaisuutta, jossa kestävyyden kriteerit toteutuisivat.

Riippumatta siitä, kulkeeko yhteinen matkamme kohti biobussien aikakautta tai robokuskien kyytejä, ihmisen ja työntekijän rooli ei poistu. Työntekijän rooli vain muuttuu työn muotojen mukana.  Muutos ei myöskään ole yhtäkkinen. Myös ”vanhalle”, perinteisemmälle osaamiselle ja työlle on tarvetta myös jatkossa. Työntekijöiden taitojen ajantasaisuudesta sekä tarvittavasta koulutuksesta on pidettävä huoli. Uudistaminen onnistuu silloin, kun työntekijät ovat siinä aktiivisesti mukana.

Nämä ehdot huomioiden vältymme toivon mukaan uusilta, tapaus länsimetron kaltaisilta, kömmähdyksiltä, joissa näennäinen edistys asetettiin työntekijän edun edelle. Erinäisten käänteiden kautta päädyttiin tilanteeseen, jossa aiotun automaattimetron sijaan juniin tarvittiin ihmislajia edustavat kuljettajat. Heille ei kuitenkaan luotu asianmukaisia työskentelypuitteita – ihmiset kun tarvitsevat esimerkiksi vessoja lähistölle työvuoron aikana.

Näistä teemoista JHL on mukana keskustelemassa SuomiAreenassa – ja tulevina vuosina todennäköisesti myös muilla areenoilla. Mielenkiintoisen tilaisuudesta tekee myös se, että panelistit edustavat monenlaisia tahoja, toimijoita ja ajattelutapoja. Uudenlaisten yhteistyömuotojen ja luovien kumppanuuksien kautta onkin hyvä pohtia tulevaa muutosta. Alan kehitys hyödyttää yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti – mikäli se toteutetaan onnistuneesti.

****

JHL:n keskustelutapahtuma käydään osoitteessa Antinkatu 5:n sisäpihalla maanantaina 16. heinäkuuta kello 10–11. Lue lisää tilaisuudesta JHL:n verkkosivuilta. Lisäksi voit liittyä tapahtuman Facebook-eventiin.