Korona-ajan eturintama on yhteinen

Jo reilu vuoden kestänyt korona-aika, on koetellut meistä jokaista. Etätyö ei ole ollenkaan helppoa, ei asiantuntijoille, koululaisista ja opiskelijoista puhumattakaan. Toisaalta etätyöaika on voinut tuoda arkeen myös joustoa ja helpotusta. Osalla matkustaminen on jäänyt ja sen myötä aika perheen kanssa lisääntynyt.

Kaikille etätyö ei kuitenkaan ole ollut edes vaihtoehto. Vaikean ajan eturintamassa eivät työskentele vain sairaanhoitajat ja lääkärit vaan useat ammattiryhmät yhdessä. Varhaiskasvatuksessa on edelleen lapselle syli avoimena. Tartuntojen leviämistä estetään merkittävästi myös huolehtimalla koulujen, terveyskeskusten, sairaaloiden ja muiden tilojen puhtaanapidosta. Avustettavista huolehditaan ja lähihoitajat jatkavat kotikäyntejään muun muassa vanhusten omissa kodeissa. Ruokaa valmistetaan edelleen niin koululaisille, ruokapalveluun kuin laitoksiinkin.

Kriisin keskellä on saatu palata perusasioiden äärelle. Huoltovarmuudesta ja arjen pyörimisestä huolehditaan pitkälti perusammateissa, osaavien tekijöiden ammattitaidolla.

Ammattijärjestöt ovat nostaneet aiheellisesti esille vaateen koronalisän maksamisesta. Sen sijaan, että mahdollinen lisä kuuluisi yksittäiselle ammattiryhmälle, tulisi nähdä kokonaisuus, jossa eri ammattiryhmien edustajat joutuvat itseään tartunnoille altistamaan. Joustoa on kysytty kaikilta. Vastuullinen työnantaja ymmärtää tämän tehdessään ratkaisuja lisien maksamisesta.

Sanna Koskenranta
aluepäällikkö
JHL Kaakkois-Suomi