Maaliskuun ja sopimuskauden loppu lähenee – uutta vaihdetta silmään energia-alan neuvotteluissa

Alan isot neuvottelukunnat istuivat jälleen tänään tes-pöydässä. Toiveita energia-alan sopimuksen synnystä viritellään tosissaan.

– Tänään tapahtui jo selkeä harppaus eteenpäin ja päästin siirtymään uuteen vaiheeseen, JHL:n sopimusasiantuntija Kari Lehtinen kertoo neuvottelukuulumisia.

Hänen mukaansa kaikki osapuolet hakevat nyt neuvottelutulosta.

– Mikäli sopimusta ei saada kasaan ennen 31.3., siirrytään niin sanottuun sopimuksettomaan tilaan. Käytännössä aikaa on ensi viikon loppuun, ja aikataulu tuo näihin neuvotteluihin tietenkin oman lisäkirittäjän. Seuraava tapaaminen onkin sovittuna jo ylihuomiseksi.

Sähköalan tessin (Energia – ICT – Verkosto) piirissä on noin 7000 työntekijää. Työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL ja Sähköliitto, työnantajan puolelta sopimuspöydässä istuvat Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Lisätietoja:
Kari Lehtinen, sopimusasiantuntija JHL, 050 566 1567

Ei vielä läpimurtoa energia-alan neuvotteluissa

Neuvotteluja käytiin isojen neuvottelukuntien kesken, mutta yhteisymmärrykseen on vielä matkaa.

– Jo aiemmin esillä olleet hankalat asiat ovat edelleen kummallekin osapuolelle melkoisia kynnyskysymyksiä. Perusteluja niihin käytiin jälleen läpi puolin ja toisin, JHL:n energiasopimuksen neuvottelija sopimusasiantuntija Kari Lehtinen kertoo.

Lehtinen jatkaa, että jatkossa on syytä käsitellä työehtosopimusta kokonaisuutena, jotta neuvotteluissa päästäisiin eteenpäin.

– Työantajalta on luvassa maanantaina esitys, ja nyt viikonlopun aikana neuvottelukunnat ovatkin koolla hiomassa omia vastaesityksiään.

Armonaikaa uuden tessin syntyyn – nykyisen sopimuksen puitteissa – on alle puoli kuukautta. Nykyinen Energia-, ICT- ja verkostoalan tes umpeutuu 31.3.

Jos neuvotteluosapuolet eivät pääse määräaikaan mennessä yksimielisyyteen työehtosopimuksen tekstitarkennuksista ja palkankorotuksista, siirrytään niin sanottuun sopimuksettomaan tilaan.

Sähköalan tessin (Energia – ICT – Verkosto) piirissä on noin 7000 työntekijää. Työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL ja Sähköliitto, työnantajan puolelta sopimuspöydässä istuvat Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Lisätietoja:

Kari Lehtinen, sopimusasiantuntija JHL, 050 566 1567

Muokattu 17.3. klo 16.40, korjattu otsikon kirjoitusvirhe

Työaikakysymykset puntarissa henkilökohtaisten avustajien sopimusneuvotteluissa

JHL:n neuvottelijat Laura Tuominen ja Hanna Katajamäki korostavat, että työntekijäpuolen tavoitteena on kokonaisuudessaan työntekijöiden työaikaan liittyvien ongelmakohtien perkaaminen sekä etenkin pitkistä työvuoroista maksettavien korvausten parantaminen.

Työnantajapuoli toi neuvottelupöytään toiveen työn mahdollisimman joustavasta järjestämisestä, mikä sallisi erilaisiin avustustarpeisiin vastaamisen.

– Me käymme työntekijöiden osalta läpi mahdollisuuksia selkeyttää työaikamääräyksiä. Lisäksi tarkastelemme mitä muutostarpeita muuttunut lainsäädäntö työaikoihin luo, Katajamäki sanoo.

Tuominen huomauttaa, että työvoimapula ja haasteet palvelujen järjestämisessä lisäävät tarvetta ylityön teettämiselle:

– Tämä osuu kaikkiin sote-palveluihin, ja koskettaa merkittävästi henkilökohtaisen avun kenttää. On tärkeää, että myös henkilökohtaisen avun työnantajamallissa on mahdollista kompensoida työntekijälle joustavasta työn tekemisestä aiheutuva haitta samoin, kuten tapahtuisi silloin, jos hyvinvointialue tuottaisi palvelut itse.

Neuvottelut jatkuvat 21.3., nykyinen Heta-tes on voimassa 30.4.2023 asti.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen (Heta-tes) allekirjoitusosapuolia ovat JHL ja Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta ry. Työehtosopimus koskee henkilökohtaisen avun työnantajamallia, jossa vammainen henkilö itse tai hänen edustajansa toimii avustajan työnantajana.

Lisätietoja:
Laura Tuominen, vastaava sopimusasiantuntija JHL, 050 4092 460
Hanna Katajamäki, sopimusasiantuntija JHL 050 513 7701

Energian tes-pöydässä vielä paljon sitkeää pureskeltavaa

Neuvotteluissa päästiin etenemään jo yksilöityihin sopimuskohtiin. Mutta vielä ollaan kaukana yhteisymmärryksestä.

– Pöydällä on tosiaan vaikeita kysymyksiä, jotka tulisi ratkaista ennen kuin päästään tästä eteenpäin, kuvaa tämänhetkisiä tunnelmia sopimusasiantuntija Kari Lehtinen, joka edustaa neuvotteluissa JHL:ää.

Solmua yritetään avata pika-aikataululla, ja neuvotteluja jatketaankin tuumintatauon jälkeen heti perjantaina 10.3.

– Huomenna jatketaan työntekijöiden esityksellä, jota työstämme yhteisvoimin vielä tämän illan aikana.

Sähköalan tessin (Energia – ICT – Verkosto) piirissä on noin 7000 työntekijää. Työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL ja Sähköliitto, työnantajan puolelta sopimuspöydässä istuvat Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Lisätietoja:
Kari Lehtinen, sopimusasiantuntija JHL, 050 566 1567

Neuvottelut energia-alan uuden sopimuksen pohjaksi jatkuvat

Työehtosopimuksen tekstikohdat perataan läpi kokonaisuudessaan, koska helmikuun loppuun mennessä tehdyt työnantajapuolen palkankorotusesitykset 1+1-vuotiseen sopimukseen eivät olleet millään tasolla riittäviä. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi nykyisen sopimuksen irtisanominen, joka merkitsee sitä, että vanhoilla työehdoilla mennään 31.3. asti.

– Tämän päivän neuvotteluissa ei edetty yksityiskohtaisiin tekstikysymyksiin. Aiheet olivat vielä enemmän yleisluonteisia, kertoo JHL:n sopimusasiantuntija Kari Lehtinen.

Koolla olivat niin sanotut isot neuvottelukunnat, jotka koostuvat energia-alan työtekijäpuolelta liittojen edustajista sekä yritysten pääluottamusmiehistä ja työnantajapuolelta liittojen edustajista sekä yrityksiä edustavista henkilöistä.

Mikäli uutta sopimusta ei saada neuvoteltua kuluvan kuun loppuun mennessä, alkaa niin sanottu sopimukseton tila.

– Kello käy, ja tavoitteita asetetaan ja neuvotteluaikatauluja suunnitellaan nyt ahkerasti, Lehtinen mainitsee.

Seuraava neuvottelurupeama onkin sovittuna jo tämän viikon torstaiksi, jolloin sopimusteksteihin on tarkoitus pureutua yksityiskohtaisemmin.

Sähköalan tessin (Energia – ICT – Verkosto) piirissä on noin 7000 työntekijää. Työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL ja Sähköliitto, työnantajan puolelta sopimuspöydässä istuvat Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Lisätietoja:
Kari Lehtinen, sopimusasiantuntija JHL, 050 566 1567

Heta-neuvottelut jatkuivat – uuden vammaispalvelulain vaikutukset mukaan tavoiteasetteluihin

Kumpikin neuvotteluosapuoli (JHL sekä Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta ry) on tyytyväinen, että uusi vammaispalvelulaki saatiin maaliin vielä nykyisen eduskuntakauden aikana.

– Nyt hyväksytty laki vaikuttaa myös henkilökohtaisen avun tehtäviin. Me otamme tämän huomioon myös käynnissä olevien tes-neuvottelujen tavoitteissamme, toteavat JHL:ää neuvotteluissa edustavat Laura Tuominen ja Hanna Katajamäki.

Laki tuo selkeytyksiä ja parannuksia henkilökohtaisen avun käytäntöihin ja etenkin työnantajamallin soveltamiseen.

–  Keskeisimpänä asiana on lähtökohta, että työnantajan toimivan henkilön on oltava oikeustoimikelpoinen. Eli on tärkeää ratkaista, olisiko perusteltua järjestää palvelu muulla tavalla, jos henkilön ei toimintarajoitteen vuoksi ole mahdollista vastata työnantajavelvoitteista itse, selventää Tuominen

Tämä todetaan selkeästi lakitekstissä: Työnantajamallin valinta vaatisi työnantajaksi ryhtyvältä henkilöltä nimenomaisen suostumuksen. Ketään ei pitäisi asettaa työnantajan asemaan ilman, että hän ymmärtää, millainen vastuu siitä seuraa. Työnantajana toimimisen pitää myös aina perustua omaan tahtoon.

Uusi vammaispalvelulaki astuu voimaan 1.10.2023.

Tavoitteellinen tes-kierros

Henkilökohtaisen avun työvoimapulan helpottaminen on eräs JHL:n keskeisiä tavoitteita neuvotteluissa, kuten myös alan arvostuksen lisääminen. Vaativa ja tärkeä työ tulee noteerata jatkossa paremmin myös palkassa.

Liitto toteutti henkilökohtaisina avustajina työskenteleville jäsenilleen kyselyn alan työoloista ja työehtojen kehittämistarpeista. JHL ottaa tes-kierroksen tavoitteissa huomioon palautteet ja tulleet vastaukset.

Lue kyselyn teemoista lisää.

Nykyinen Heta-tes on voimassa 30.4.2023 asti.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksen (Heta-tes) allekirjoitusosapuolia ovat JHL ja Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta ry. Työehtosopimus koskee henkilökohtaisen avun työnantajamallia, jossa vammainen henkilö itse tai hänen edustajansa toimii avustajan työnantajana.

Lisätietoja:
Laura Tuominen, vastaava sopimusasiantuntija JHL, 050 4092 460
Hanna Katajamäki, sopimusasiantuntija JHL 050 513 7701

Lisää JHL:n jäsenetuviikkoja tarjolla Holiday Club -kohteisiin – hakuaika alkaa N-Y-T

Jo aiemmin hieno JHL:n jäsenetu vain paranee, kun jo ensi kesän lomasuunnitelmia varten on liiton jäsenille tarjolla entistä enemmän varattavia Holiday Club -lomaviikkoja.

Myös kaikkien loppuvuoden lomien hakuaika on juuri nyt. Miltä kuulostaisi esimerkiksi ruskaretki Saariselälle?

Hakuaikaa 27.3. asti

 • Viikkojen 23–52 hakuaika on 1.3.-27.3.2023. Hakuun osallistuneiden kesken suoritetaan arvonta 29.3.
 • Arvonnassa mahdollisesti vapaaksi jääneet ajankohdat sekä peruutuspaikat tulevat varattaviksi 5.4.

Pääset tarkastelemaan JHL:n käytössä olevia lomaviikkoja ja -huoneistoja  Holiday Clubin sivuilta liiton tunnuksilla:

 • käyttäjätunnus on: jhl
 • salasana on: jhlviikot

Varausjärjestelmään ja arvontoihin pääset luomalla tunnuksen. Käyttäjätunnuksen on oltava jäsennumerosi.

JHL:n lomahuoneistot Holiday Clubissa

Holiday Club Katinkulta Vuokatissa

 • Pienkerrostalohuoneisto Golfharjussa (4 hengelle)
 • rivitalohuoneisto Katinkultarannassa (6 hengelle)

Holiday Club Himos

 • Himoksen tähti (6 hengelle)

Holiday Club Tampereen Kylpylä

 • Luksussuite (6 hengelle)
 • Ministudio (4 hengelle)
 • Kimallus (4 hengelle)
 • Kimallus (6 hengelle)

Holiday Club Naantalin Kylpylä

 • Naantalissa JHL:llä on käytössään Studio Naantali residence (4 hengelle)
 • Naantali residence 2 mh (6 hengelle)

Holiday Club Saimaa -kylpylä Lappeenrannassa

 • Anttilankaari (6 hengelle)

Holiday Club Saariselkä

 • Laavutieva (10 hengelle)
 • Ruskarinne (6 hengelle)

Holiday Club Ylläs

 • Musko IV (6 hengelle)

Holiday Club Vierumäki

 • Vierumäki 3 (6 hengelle)

Energia-alalla ei syntynyt yhteisymmärrystä palkankorotuksista – JHL irtisanoi työehtosopimuksen

Viime keväänä solmittu sähköalan tes (energia-, ICT- ja verkostot) olisi jatkunut katkeamatta, mikäli vuoden 2023 palkankorotusprosenteista olisi päästy sopuun helmikuun loppuun mennessä.

– Neuvottelut eivät tuottaneet tulosta palkan suhteen, joten ainoavaihtoehto oli sanoa sopimus irti, JHL:n sopimusasiantuntija Kari Lehtinen kertoo.

Irtisanottu sopimus on voimassa 31.3. asti. Jatkossa neuvotteluissa avataan työehtosopimus kokonaisuudessaan.

– Uudet työehtosopimusneuvottelut kattavat nyt koko paketin. Kaikki tessin kohdat otetaan pöydälle, niin palkat kuin sopimuksen tekstikohdatkin, Lehtinen jatkaa.

Neuvottelut käynnistyvät heti ensi viikolla.

Sähköalan tessin (Energia – ICT – Verkosto) piirissä on noin 7000 työntekijää. Työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL ja Sähköliitto, työnantajan puolelta sopimuspöydässä istuvat Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Lisätietoja:
Kari Lehtinen, sopimusasiantuntija JHL, 050 566 1567

Mitä tunteista, niiden kohtaamisesta ja säätelystä kannattaa ymmärtää? Tule mukaan JHL:n naistenpäivän webinaariin kuulemaan lisää

Mitä haastavissa keskusteluissa, neuvotteluissa ja konflikteissa on hyvä muistaa? Millaisia keinoja voi poimia jokaisen arkeen esimerkiksi sovittelusta tai panttivankineuvotteluista? Mistä arvostava vuorovaikutus syntyy? 

Muun muassa näitä kysymyksiä pohtivat työelämäprofessori Helena Åhman ja muusikko-taiteilija Tommi Läntinen ammattiliitto JHL:n järjestämässä webinaarissa naistenpäivän iltana 8.3.23 klo 17.30 alkaen. Helena Åhman taustoittaa aihetta tarinoilla ja Tommi Läntinen soittaa ja laulaa teemoihin liittyviä huippubiisejä.  

Webinaarin jälkeen ymmärrät paremmin, mikä parantaa oman mielen johtamista ja tunteiden kohtaamisen ja säätämisen taitoa paineisissakin tilanteissa. Lisäksi saat mukaasi käytäntöön sovellettavia näkökulmia vaativien ja tunnepitoisten tilanteiden luontevaan hoitamiseen 

Työelämäprofessori Helena Åhman on hakenut lisäoppia sekä Harvardista, New York Universitystä että muun muassa FBI:n, Scotland Yardin ja CIA:n entisiltä panttivankineuvottelijoilta yhtä lailla kuin parhailta sovittelijoilta, johtajilta ja rauhanvälittäjiltä. Karismaattinen laulaja Tommi Läntinen on viihdyttänyt suomalaisia jo yli 40 vuoden ajan. 

Klikkaa tästä itsesi mukaan JHL:n naistenpäivän webinaariin keskiviikkona 8.3. klo 17.30–18.45. 

Webinaari toteutetaan Teamsilla. Tilaisuudessa on mukana myös liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. Esitysten jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä tai kommentteja kädennostotoiminnolla tai chatissa. 

Tervetuloa!

Taas mennään – Energia-alan palkkaneuvotteluissa tiedossa tiukkaa vääntöä

– Viime keväänä neuvoteltu energia-, ICT- ja verkostoalan sopimus on mallia 1+1, mikä tarkoittaa, että vuoden 2023 palkankorotusten suuruudesta on päästävä yksimielisyyteen 28.2. mennessä, JHL:n sopimusasiantuntija Kari Lehtinen muistuttaa.

Jos palkoista ei synny sopua helmikuun aikana, voidaan koko sopimus irtisanoa päättymään 31.3.

Tämän päivän tapaamisessa sovittiin jatkoneuvottelujen käytännöistä, aikatauluista sekä miten ja missä neuvotteluja tullaan käymään.

Jäseniltä kysyttiin – rahaa toivotaan

– JHL kartoitti energia-alalla työskenteleviltä jäseniltään sopimukseen liittyviä muutostarpeita ennen nyt alkaneita neuvotteluja, Lehtinen kertoo.

Jäseniltä tullut viesti on selkeä: neuvottelut tulee keskittää palkankorotuksiin. Unohtamatta myöskään työehtosopimuksen oleellisia tekstiparannuksia.

– Sanomattakin on selvää, että korkean inflaation on pakko näkyä palkankorotuksissa.

Energia-, ICT- ja verkostoalan sopimuksen piirissä on noin 6000 työntekijää. Työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL ja Sähköliitto, työnantajan puolelta sopimuspöydässä istuvat Energiateollisuus ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Lisätietoja:
Kari Lehtinen, sopimusasiantuntija JHL, 050 566 1567