Sisä-Suomen aluetoimistoon on valittu uudeksi aluepäälliköksi Helena Nieminen

Sisä-Suomen aluetoimistoon on valittu uudeksi aluepäälliköksi Helena Nieminen. Nieminen työskentelee tällä hetkellä henkilöstökoordinaattorina Tampereen kaupungin Sivistyspalveluiden henkilöstöhallinnossa. Hän on toiminut useita vuosia erilaisissa ay-luottamustehtävissä sekä valtakunnan tasolla, että Sisä-Suomessa. Hänellä on myös vahva osaamien työsuojelusta ja työhyvinvoinnista.

Nieminen pitää tehtävää mielenkiintoisena ja innostavana ja hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Sisä-Suomen aluetoimiston aluepäällikön tehtävä avautui, kun Tommi Raunela siirtyi Lounais-Suomen aluetoimiston aluepäälliköksi.

Sisä-Suomen uudeksi aluetoiminnan asiantuntijaksi valittiin tamperelainen pääluottamusmies Timo Hannula

Liiton hallitus on valinnut Sisä-Suomen aluetoimiston uudeksi aluetoiminnan asiantuntijaksi tamperelaisen pääluottamusmiehen Timo Hannulan.

Timo Hannulalla on vuosien kokemus JHL:n keskeisimmistä työehtosopimuksista sekä vahva luottamusmiestausta. Hannulalla on edunvalvontaketjun tuntemus, osaamista neuvotteluista sekä tiedotustehtävistä. Hannula työskentelee nykyisin Tampereen Infra Oy:n pääluottamusmiehenä ja hän on toiminut aiemmin Tampereen kaupungin pääluottamusmiehen tehtävissä. Hänen osaamisensa työlainsäädännöstä sekä YT- neuvotteluista että yhtiöittämisistä ovat hyödyksi alueen toimintaympäristön muutostilanteissa. Hannula on osallistunut mm. Tampereen Tilapalvelut Oy, Pirkanmaan Voimia Oy ja Tampereen Infra Oy vaativiin muutoshankkeisiin ja neuvotteluihin.

Hannula omaa järjestötoiminnan kokemusta lähes 20 vuoden ajalta erilaisista tehtävistä, jotka tukevat liiton perustehtävää sekä toimintakulttuuria tulevaisuudessa. Hannula on toiminut myös JHL:n hallinnossa hallituksen jäsenenä. Timo Hannula aloittaa tehtävässään 1.2.2022.

Kaisa Palohonka aluetoimitsijaksi Sisä-Suomeen

Kaisa Palohonka on toiminut vuodesta 2011 alkaen SALVA ry:ssä vastaavana laitoshuoltajana, vastaten puhdistuspalvelujen yksikön toiminnasta. Kaisa toimii Suur-Salon JHL ry:n puheenjohtajana sekä JHL:n Varsinais-Suomen alueryhmän varapuheenjohtajana ja käräjäoikeuden lautamiehenä. Näitä ennen hän on ollut mm. JHL:n edustajiston jäsen vuosina 2012–2017 sekä SALVA ry:n luottamusmiehenä vuodesta 2007 alkaen.

Työkokemuksista ja koulutuksista Kaisalle on karttunut vahvaa osaamista edunvalvonnan ja järjestötyön osalta. Suur-Salon JHL ry:n puheenjohtajana hän on edistänyt yhdistyksen toiminnan uudistamista yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kaisa on koulutukseltaan laitoshuoltaja ja suorittanut tekniikan erikoisammattitutkinnon. Lisäksi hän on osallistunut JHL:n työyhteisöneuvoja -koulutukseen.