Ammatilliset opintopäivät vetivät väkeä Ouluun

Rotuaari täyttyi JHL:n sosiaali- ja terveysalan, ravitsemis- ja puhtauspalveluiden ja kasvatus- ja ohjausalojen jäsenistä lauantaina 15.2.2020. Rotuaarilla keskusteluissa, makkaran paiston lomassa, keskustelua kuumensi, uudistuva vanhuspalvelulaki. Tulevaa lakia avasi JHL:n sopimustoimitsija Kari Bagge, joka oli valmistelemassa lakia. Eduskuntaan on etenemässä esitys, jossa esitetään mitoitusta nostettavaksi seitsemää hoitajaa kymmenen asukkaan yksikköä kohden.

JHL:n monialaiset ammatilliset opintopäivät viikonloppuna Oulussa vetivät yli 100 osallistujaa. Opintopäivillä käsiteltiin laajasti koko ammattialojen läpileikkaavasti osaamista, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Ammattialat käsittelivät myös oman ammattialansa teemoja laajasti erillisissä ryhmissä.

Ravitsemis-ja puhtausalojen teemoja olivat mm. hoivalaitosten ja uimahallien siivous, kokemuksia tuotantokeittiö Löökistä ja tulevaisuuden osaamistarpeet ravitsemis- ja puhtausaloilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla käsiteltiin mm. Värikäs vammaistyö hanketta, jolla parannetaan vammaistyön vetovoimaisuutta. JHL tekee hanketta yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa.

Päivillä sivuttiin myös hyvinvointipalvelujen tuottamisnäkökulmaa. Jäsenistö näkee palvelujen tuottamisen kuntien omana työnä merkittävänä resurssina mm. hinnallisista ja laadullisesta näkökulmasta. Esimerkiksi liikuntapaikkojen työn ulkoistaminen voi johtaa merkittävään kustannusten nousuun. Hyvinvoinnin ja kansanterveyden näkökulmasta ko. palvelut tulisi ulottaa kaikkien kuntalaisten saataviin ja käytettäväksi edullisin hinnoin.

Lisätietoja saa:
Kari Bagge JHL p. 010 7703 372 / Heikki Hekkala JHL p. 0400687731