Siirry sisältöön

Ammattijärjestöt vaativat kattavaa päivähoito- ja varhaiskasvatusselvitystä

Päivähoito- ja varhaiskasvatushenkilöstöä edustavat ammattijärjestöt ovat tänään toimittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriölle aloitteen, jossa esitetään laajan ja monipuolisen varhaiskasvatusselvityksen tekemistä keväällä 2016 ja seurantaselvityksen tekemistä vuonna 2017. Järjestöjen mielestä näiden selvitysten pohjalta voidaan sitten antaa eduskunnalle sen kaipaama selonteko. Selvityksen toivotaan antavan pohjan myös varhaiskasvatuslain jatkovalmistelulle.

Ammattijärjestöjen mielestä varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kehittämisen kannalta on tärkeää saada tieto päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelujen toimintamuodoista, palveluverkosta, palvelujen laadusta ja sisällöstä, sekä päivähoidon henkilöstörakenteesta, henkilöstön kelpoisuuksista, johtamisjärjestelyistä, lapsiryhmien muodostamisesta ja hoito-ja kasvatushenkilöstön välisen suhdeluvun toteutumisesta. Ammattijärjestöt edustavat yli 50 000 päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa toimivaa ammattilaista.

Järjestöjen aloite varhaiskasvatusselvityksestä (pdf)

Lisätietoja: JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi, 0400 885 017