Lausunnot

Sivulle on koottu JHL:n eri viranomais- ja päättäjätahoille antamat lausunnot muun muassa lakeihin ja erilaisiin uudistuksiin. Lausunnot ovat liiton linjauksia kyseisiin asioihin.