Varhaiskasvatuksen usein kysytyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

JHL on aloittanut lähes kaikkia sopimusaloja koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 1.10.2018. vastalauseena hallituksen kaavailluille irtisanomissuojan heikennykselle alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä. Tältä sivulta löydät vastauksen kysymyksiin, jotka koskevat kuntien varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevien ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

JHL on aloittanut lähes kaikkia sopimusaloja koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 1.10.2018. vastalauseena hallituksen kaavailluille irtisanomissuojan heikennykselle alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Tältä sivulta löydät vastauksen kysymyksiin, jotka koskevat kuntien varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevien ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

Katso myös Usein kysytyt yleiskysymykset ja kunta-alan usein kysytyt kysymykset, sillä  sieltä löytyy vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Otathan huomioon, että sivua voidaan päivittää uusilla kysymys-vastaus -osilla ja täsmennyksillä.

Jos lapsen hakeminen hoidosta viivästyy?

Olen iltapäivän äärivuorossa ja muut työntekijät sekä esimies ovat jo lähteneet. Viimeistä lasta ilmoitettiinkin haettavan puoli tuntia sovittua myöhemmin ja työvuoroni loppuu sitä ennen. Jos jään vielä töihin, venyy työvuoroni yli 8 tunnin pituiseksi ja syntyy ylityötä. Mitä teen?

Yritä tavoittaa esimies ja ilmoita hänelle tilanteesta ja muistuta ylityökiellosta. Mikäli hän ilmoittaa, että pidentää vuoroasi puoli tuntia, kysy eikö joku muu voisi tulla loppuajaksi. Mikäli esimies vetoaa perusteltuun syyhyn muuttaa työvuoroluetteloasi, niin noudata sitä. Ilmoita kuitenkin, että viet tästä tiedon luottamusmiehelle. Lasta ei missään tapauksessa saa jättää yksin ennen vanhempien saapumista!

Jos työkaveri ei pääsekään töihin?

Saan soiton illalla/aamulla työkaveriltani, että hän on sairastunut eikä pääse aamuiseen työvuoroonsa. Hän pyytää minua tulemaan aikaisemmin vuoroonsa. Mitä vastaan?

Pyydä työkaveriasi olemaan yhteydessä esimieheenne. Sano ettet voi vaihtaa tässä tilanteessa vuoroa hänen kanssaan johtuen kiellosta. Mikäli esimies soittaa sinulle, pyydä häntä soittamaan työntekijälle, joka ei ole kiellon piirissä. Viimekädessä myös esimies itse voi tulla tilalle. Muistuta esimiestäsi siitä, että kielto on ollut tiedossa työnantajalla ja sijaisjärjestelyihin olisi pitänyt ryhtyä ajoissa.

Siirrynkö toiseen yksikköön?

Minua pyydetään siirtymään toiseen päivähoitoyksikköön kesken työvuoron siellä sattuneen yllättävän henkilöstövajeen takia. Voinko mennä?

Mikäli työvuorosi siirtymäaikoineen pysyy muuttumattomana, on sinun siirryttävä. Jos työvuorosi kuitenkin pitenisi tai lyhenisi alkuperäisestä, on sinun kieltäydyttävä vedoten kieltoon. Näihinkin tilanteisiin työnantajien on varauduttava kiellon aikana ja haettava työvoimaa, joka ei ole kiellon piirissä.

Osallistunko ennaltailmoittamattomiin tapahtumiin?

Meille kerrotaan seuraavan päivän iltapalaverista ja tulevasta koulutuksesta, jota ei ole suunniteltu työvuorolistoihin kenellekään. Onko meidän osallistuttava näihin?

Teidän ei pidä osallistua kumpaankaan tilaisuuteen, koska niitä ei ole teille suunniteltu työvuoroluetteloon määräajassa ja osallistuminen johtaisi mitä todennäköisimmin ylityön muodostumiseen. Nämä tilaisuudet eivät myöskään oikeuta työnantajaa muuttamaan työvuoroluetteloanne, koska ne eivät täytä perustellun syyn ehtoa ja toiminta ei tästä syystä vaarannu.

Koskeeko kielto kaikkia päiväkotini/ryhmikseni työntekijöitä

Esimerkiksi myös huoltomiehiä?

Kielto koskee kaikkia JHL:n jäseniä, jotka työskentelevät työpaikallasi. Se koskee myös kaikkia kunnan JHL:siä huoltomiehiä ja muita JHL:n työsopimussuhteisia jäseniä; siis myös sijaisia, jotka tulevat työskentelemään työpaikallasi.

Milloin jaksotyöläiseltä kysytään ylityösuostumus?

Työskentelen ympärivuorokauden toimivassa yksikössä ja teen jaksotyötä. Milloin minulta on kysyttävä ylityösuostumus, milloin tiedetään, että kyse on ylityöstä, kun ei muodostu vuorokautista eikä viikoittaista ylityötä?

Jaksotyössä ylityösuostumus on pyydettävä, kun olet tehnyt työaikajaksolle suunnitellun työajan täyteen. Jos tällainen tilanne tulee eteen jo ennen kuin työaikajaksosi on päättynyt, tarkoittaa se sitä, että olet jo joutunut pidentämään/vaihtamaan/ tekemään ylimääräisiä vuoroja. Sinun onkin ensisijaisesti noudatettava vuoronvaihtokieltoa, koska tuosta ylityön syntymismekanismista johtuen, on hyvin vaikeaa tietää milloin kieltäytyä tekemästä ylityötä. Vuoronvaihdoista kieltäytyminen on siis sinulle ensisijainen toimenpide.

Katso myös yleiset ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa koskevat usein kysytyt kysymykset.