Viimeinen niitti

Liitto lähtee poliittiseen työtaisteluun, koska hallitus on jälleen kerran heikentämässä työntekijän asemaa. Hallitus haluaa helpottaa irtisanomista yrityksissä, joissa on töissä korkeintaan 10 henkeä. Asiantuntijoiden mukaan muutos ei paranna työllisyyttä. Sen sijaan se voi olla ensi askel kohti irtisanomissuojan laajempaa purkamista.

JHL on lähtenyt poliittiseen työtaisteluun, koska maan hallitus on jälleen kerran heikentämässä työntekijän asemaa. Hallitus haluaa helpottaa irtisanomista yrityksissä, joissa on töissä 10 henkeä tai alle. Työehtojen heikentäminen ei paranna työllisyyttä. Se on ensi askel kohti irtisanomissuojan laajempaa purkamista. Lisäksi esitys asettaisi työntekijät henkilöperusteisissa irtisanomistilanteissa eriarvoiseen asemaan työpaikan koon perusteella. Ammattiyhdistysliike ei hyväksy tätä.

JHL:n työtaistelu etenee vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka on voimassa 1.10.–21.10. Toinen vaihe on kahden päivän poliittinen lakko. Taistelu jatkuu tarvittaessa: JHL:n hallitus päätti torstaina 18. lokakuuta, mitkä kohteet ovat mukana työtaistelun kolmannessa vaiheessa ja mikä on kolmannen vaiheen ajankohta. Mahdollisista uusista toimista kerrotaan vaiheen kaksi jälkeen, jos maan hallitus ei ole lopettanut irtisanomislain valmistelua.

Vaihe yksi päättyy

JHL:n aiemmin julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot päättyvät sunnuntaina 21. lokakuuta kello 24.00. Kiellot päättyvät kaikilla JHL:n sopimusaloilla, joille se julistettiin. Poikkeuksena on Koiviston Auto Oy, jossa kiellot päättyvät 28.10.2018.

Vaihe kaksi: kahden päivän poliittinen lakko lokakuussa

JHL julistaa poliittisen lakon ajalle 22.10. klo 00.00–23.10. klo 24.00.

Älä tee lakonalaista työtä!

Lakko koskee siivous- ja kiinteistöhuollon, ruokapalvelujen, liikunta-, urheilu- ja kulttuuritoimen töitä.

Katso  kysymys/vastaus Ovatko kaikki työpaikan työntekijät lakossa? – Eivät välttämättä, mutta he eivät myöskään tee lakkolaisten töitä

Pitääkö lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle?
– Ei tarvitse

Lähtökohta on, että kaikki JHL:n jäsenet valitussa kohteessa osallistuvat lakkoon. Päätös on järjestöpäätös (=liiton hallinnon päättämä) ja se on jäseniä sitova.

Työntekijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa lakkoon osallistumisesta esimiehelle.

Lakkoon osallistumiseen on työntekijällä laillinen oikeus.

Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä, jos he osallistuvat liiton järjestämään työtaistelutoimenpiteeseen. Kaikenlaisesta painostamisesta tulee ilmoittaa aluetoimistoon välittömästi. Lakkoavustuksen saamisen edellytyksenä on, että olet ilmoittanut luottamusmiehelle lakkoon osallistumisesta.

Lisätietoja saat luottamusmieheltä tai aluetoimistolta.

Keitä lakko koskee

Lakko toteutetaan seuraavien virka- ja työehtosopimusten soveltamisaloilla

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 •  Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus
 • AVAINTES

Lakko kohdistuu edellä mainituilla sopimusaloilla liiton paikallisesti määrittelemiin kohteisiin, joissa liiton jäsenet työskentelevät.

 • siivous- ja kiinteistöhuollossa
 • ruokapalveluissa
 • liikunta-, urheilu- ja kulttuuritoimessa.

Virkasuhteessa olevat on rajattu lakon ulkopuolelle.

Työpaikat joita lakko koskee (alueittain)

Etelä-Suomi Varsinais-Suomi
Sisä-Suomi (Pirkanmaa ja Keski-Suomi) Kaakkois-Suomi
Satakunta Itä-Suomi, Pohjois-Savo
Pohjanmaa Oulun seutu ja Kainuu
Lappi

Lakon piirissä ovat kaikki työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaiset työt. Lakko koskee kaikkia töitä katsomatta työntekijän tehtävää tai sitä, onko henkilö JHL:n jäsen vai ei.

Jos olet epävarma, kuulutko lakon piiriin, toimi näin:

 • Tarkista työsopimuksestasi tai palkkatositteestasi työnantajatiedot. Jos työnantajasi on nettisivullamme olevalla listalla ja työskentelet edellä mainituissa tehtävissä, olet lakon piirissä. Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä JHL:n luottamusmieheen työpaikallasi tai yrityksessäsi. Jos luottamusmiestä ei ole, ota yhteyttä lähimpään JHL:n aluetoimistoon.

Aluetoimistot vastaavat ensisijaisesti myös muihin lakkoon liittyviin kysymyksiin.

Katso tästä toimet ennen lakkoa, lakon aikana ja sen jälkeen!

Usein kysytyt kysymykset lakosta

Poliittinen lakko on laillinen työtaistelutoimi

Työnantaja ei saa painostaa tai syrjiä työntekijöitä poliittisen lakon takia. Työpaikalla voi olla harhaanjohtavaa tietoa lakosta ja työntekijöiden tavoitteista. Muistathan, että ainoat luotettavat informaation lähteet työtaisteluolosuhteissa ovat liitto ja lakko­organisaatio.

Lakko on liiton järjestöpäätös ja jäsenten velvollisuus on noudattaa tehtyjä päätöksiä. Jäsenelle ei saa tulla seuraamuksia siitä, että hän noudattaa järjestön tekemää päätöstä.

Lakko työtaisteluna on aina liiton ja työnantajan välinen asia. Järjestö vastaa jäsenkuntansa puolesta syntyneestä tilanteesta suhteessa työnantajaan. Työnantajalla ei ole oikeutta ryhtyä työnjohdollisin rankaisutoimenpiteisiin lakon vuoksi.

Työnantajan aloitteesta voidaan käydä paikalliset neuvottelut lakkorajoista. Ohjeet löytyvät aktiiveille toimitetusta tiedotteesta.

Lisää tietoa löydät sivulta Työtaistelut ja mielenilmaukset

Työlupahakemus

Liitto voi antaa poikkeuksellisessa yksittäistapauksessa erillisen työluvan lakon piirissä olevalle tehtävälle. Poikkeusluvan hakee aina työnantaja kirjallisesti ja se on perusteltava.

Työlupahakemus (docx, 46 KB)

Lakkoavustus

Lakkoon osallistuville lähetetään sähköinen kirje, jossa on ohjeet lakkoon osallistumisesta ja lakkoavustuksen hakemisesta. Jos et ole saanut sähköistä kirjettä, voit lukea sen omilta sivuilta, joka vaatii sisäänkirjautumisen. Tarkista myös Jäsenpalvelu 24h:sta että yhteystietosi ovat oikein.

Lakkoavustushakemus avataan nettisivuille keskiviikkona 24.10.2018. Voit käyttää joko sähköistä lomaketta tai tulostaa ja täyttää paperisen lomakkeen. Lakkoavustusta haetaan jälkikäteen lakon päätyttyä viimeistään kuukauden kuluessa. Paperinen lomake lähetetään aluetoimistoon.

Jos olette työpaikalla sopineet, että keräätte siellä listan lakkoavustusten maksamisesta, silloin avustusta ei haeta nettilomakkeella.

Poliittiseen lakkoon osallistuville liiton jäsenille maksetaan työtaistelukorvauksena 60 euroa/päivä. Avustuksesta on veronalaista 16 euroa ylittävä osa. Vero pidätetään verohallinnon ohjeiden mukaisesti ja tiedot toimitetaan verohallinnolle suoraan liitosta. Verokorttia ei tarvitse lähettää liittoon.

Miten lakko vaikuttaa arkeen?

Kouluissa, päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa ei välttämättä ole ruokaa tarjolla lakon aikana. Lakko näkyy myös tilojen siivouksessa. Osa huoltotöistä jää tekemättä ja osa kirjastoista ja kulttuurikeskuksista sekä kuntien liikuntapaikoista on kiinni lakon ajan.

Pahoittelemme haittaa ja harmia, jota lakko aiheuttaa sivullisille. Nyt on kuitenkin pakko toimia, koska turvattu työ on kaikkien yhteinen etu. Hallitus on jo murentanut työntekijöiden oikeuksia monella tavalla.

Päivitä yhteystietosi

Liitto on työtaisteluun liittyen myös suoraan yhteydessä jäseniin. Varmista, että saat sinulle tarkoitetut viestit ajoissa.

Nyt viimeistään on aika päivittää yhteystiedot ajan tasalle – Jäsenpalvelu 24h.

Jäsen- ja aktiivisivuilla on omat sivunsa työtaisteluun liittyvistä viesteistä, joita JHL on lähettänyt. Jäsenten viestit löytyvät sivulta Työtaisteluviestit jäsenille ja aktiivien viestit löytyvät sivulta Työtaisteluviestit aktiiveille.

Hätätyö

Työnantaja saattaa herkästi vedota hätätyöhön. Lakko ei sinänsä muuta hätätyön kriteereitä. Hätätyötä saa tehdä ainoastaan, kun työaikalaissa säädetyt ehdot täyttyvät. Jos työnantaja vetoaa siihen, että kyseessä on hätätyö, ota yhteys luottamusmieheen tai jos sellaista ei ole, aluetoimistoon. Luottamusmiehen on välittömästi ilmoitettava asiasta liittoon ja huolehdittava, että työnantaja tekee työsuojeluviranomaiselle hätätyöstä laissa vaaditut ilmoitukset ja liittää siihen oman lausuntonsa.

Suojelutyö

Suojelutyövelvollisuus koskee vain viranhaltijoita, jotka eivät ole poliittisessa lakossa.

Katso myös lakkosanasto

Vaihe yksi: ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu lähes kaikilla JHL:n sopimusaloilla sunnuntaihin 21.10.2018 klo 24.00 saakka.

Katso sopimusalat ja alat, joita ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske.

Koiviston auto ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

JHL ilmoitti tiistaina 18.9. Koiviston auto -konsernin, Helsingin bussiliikenteen palveluksessa työskentelevien jäsentensä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.  Ylityötä ei tehdä eikä työvuoroja vaihdeta torstaista 20.9.2018 alkaen.

JHL on tarkentanut kieltojen kestoa. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot päättyvät 28.10 kello 24.00.

Yleisohjeet kiellon piirissä oleville jäsenille

 • Kyse on ammattiliiton julistamasta poliittisesta työtaistelutoimesta. Päätös on jäsenistöä velvoittava.
 • Et ole itse henkilökohtaisesti vastuussa kiellosta etkä sen seurauksista.
 • Jos Sinua pyydetään jatkamaan, vaihtamaan tai tekemään ylimääräinen työvuoro, kieltäydy vedoten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.
 • Jos koet tilanteen painostavaksi tai työnantajan edustaja uhkailee sinua jollain rangaistuksella, esimerkiksi varoituksen antamisella, ota välittömästi yhteyttä luottamusmieheesi tai jos sinulla ei ole luottamustamiestä ota yhteys aluetoimistoon. Kerro tämä myös työnantajan edustajalle.
 • Pyydä joku työpaikaltasi mukaan, jos epäilet joutuvasi painostuksen kohteeksi.
 • Seuraa aktiivisesti JHL:n nettisivuja, jäsenkirjeitä ja muuta tiedotusta.

Usein kysytyt kysymykset vuoronvaihto- ja ylityökiellosta

Miksi JHL vastustaa lakia?

Asiantuntijoiden arvion mukaan suunniteltu laki ei paranna työllisyyttä, vaikka hallitus väittää toisin. Sen sijaan laki tekee työsuhteista epävarmempia ja lisää palkansaajien turvattomuutta. SAK:n lakimies arvioi, että irtisanomisen perusteet täsmentyisivät vasta, kun irtisanomisia riitautetaan ja tuomioistuimet käsittelevät niitä.

Irtisanominen ei ole Suomessa poikkeuksellisen vaikeaa eikä uudelle laille ole senkään takia perustetta.

Lakiehdotus ei miellytä edes koko työntantajapuolta. EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen sanoi Uuden Suomen haastattelussa, että irtisanomislaki pitäisi perua pikaisesti. Laatusen mielestä lain lähtökohdat ovat pielessä ja hallitus ajaa maata konfliktiin lakiehdotuksella, josta ei ole mitään hyötyä. Hän myös pitää hanketta perustuslain hengen vastaisena.

Tosiasiassa irtisanominen ei ole Suomessa poikkeuksellisen vaikeaa eikä uudelle laille ole senkään takia perustetta. Tutkija Merja Kauhanen on todennut ministeriölle antamassaan lausunnossa, että Suomen irtisanomissuoja on EU-maiden keskitason alapuolella. Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa henkilökohtaisen irtisanomisen suoja on tiukempi kuin Suomessa. Lue Kauhasen lausunto PDF-muodossa, eri maiden työsuhdeturvaa on verrattu julkaisun sivulla yhdeksän. Lausunto on saatavilla myös Lausuntopalvelu-verkkosivulla.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia SAK:n liittojen järjestöllistä toimista voit lukea SAK:n sivuilta.

Katso puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen haastattelu MTV:n uutisextra -lähetyksessä 22.9.

Materiaaleja

Turvattu työ on kaikkien etu

A4-kokoinen juliste seinälle kiinnitettäväksi (pdf-tiedosto). Tulosta juliste ja kiinnitä se esimerkiksi työpaikan oveen. Juliste on kaksipuolinen.

A5-kokoinen lennäkki jaettavaksi lakkopaikalla. Tulosta kaksipuolinen flyeri. Lennäkki kannattaa tulostaa kaksipuolisena A4-paperille ja leikata keskeltä kahtia.

Lennäkin painoversio

Material in English
A4-poster

A5-flyer

Juliste lakkokyltteihin ja lakkopaikkojen seinälle

Pienempi julistepohja sopii A3-kokoisiin lakkokyltteihin tai työpaikan seinälle. A3-kylttipohjan koko on 42 x 30 cm.

Suurempi julistepohja sopii lakkokyltteihin, jotka ovat kahden A3-arkin kokoisia. Suuremman kylttipohjan koko on 54,5 x 42 cm.

Kyltit kannattaa tulostaa näin:
Valitse tulostusvalikosta kohta Ominaisuudet: -> tulosta kaikki -> värillisenä -> yksipuolisena -> paperin koko A3.

Kun tulostat suuremman kyltin: Leikkaa kyltin vasemmanpuoleisesta osasta pois turha valkoinen reunus. Teippaa vasemmanpuoleinen osa oikeanpuoleisen osan päälle.

Lakkovahtinauha

Tulosta lakkovahtinauha vahtien tunnukseksi.

Sipilän leikkauslista videolla ja lennäkkinä

Hallitus on kautensa aikana leikannut monia etuuksia. Katso videolta, miten hallitus on vaikeuttanut esimerkiksi, työntekijöiden, työttömien ja opiskelijoiden elämää.

Jaa video myös sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä! Jakaminen onnistuu painamalla yllä olevan videon oikeassa ylänurkassa olevaa valkoista nuolta.

Kokosimme hallituksen toteuttamat leikkaukset myös listaan. Tulosta listauksesta tehty lennäkki (liite pdf-muodossa).

Lista kannattaa tulostaa kaksipuolisena ja leikata kahtia pystysuunnassa.

Tuo kampanjalle näkyvyyttä somessa

Näytä sosiaalisessa mediassa, että vastustat irtisanomislakia.

Facebookissa voit ladata profiilikuvasi ympärille aiheeseen liittyvän kehyksen.

Tee näin:

 • Klikkaa Facebook-profiilikuvaasi.
 • Eteesi aukenee valikko, josta voit valita ”Lisää kehys”.
 • Hae suurennuslasin kohdalta kehystä, löydät sen sanalla viimeinenniitti.
 • Klikkaa kehystä ja valitse ”Käytä profiilikuvana”.

Lataa sosiaalisen median materiaalia

Lakkomateriaalit
Muistata somessa, että turvattu työ on kaikkien etu. Käytössä on neljä kuvaa. Kuvat on tehty Facebookissa käytettävään kokoon.

#viimeinenniitti kiinteistöhuolto

#viimeinenniitti kiinteistöhuollossa (jpg, 120 KB)

#viimeinenniitti ruokapalvelu

#viimeinenniitti ruokapalvelut (jpg, 175 KB)

#viimeinenniitti liikuntapalvelut

#viimeinenniitti liikuntapalvelut (jpg, 100 KB)

#viimeinenniitti siivousala

#viimeinenniitti siivousala (jpg, 62 KB)

 Viimeinen niitti – Facebook-kansikuva (jpg, 47 KB)

 Viimeinen niitti – Twitter-kansikuva (jpg, 123 KB)