Neuvottelutavoitteet 2020

JHL:n neuvottelutavoitteena ovat kunnolliset palkankorotukset, kiky-tuntien poisto ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Liiton hallitus päätti yleisistä, kaikki sopimusalat kattavista suurten linjojen neuvottelutavoitteista 26. syyskuuta. JHL käy sopimusneuvottelut työ- ja virkaehtosopimuksista vuoden 2020 tammi–maaliskuussa.

JHL:n neuvottelemat työ- ja virkaehtosopimukset umpeutuvat pääsääntöisesti  tammikuun tai maaliskuun lopussa 2020. Tammikuussa päättyvät muun muassa raideliikenteen ja henkilökohtaisten avustajien työehtosopimukset. Maaliskuussa päättyvät muun muassa KVTES, valtion sekä kirkon virka- ja työehtosopimukset, yksityisen sosiaalialan ja yksityisen opetusalan työehtosopimukset.

JHL on päättänyt sopimusneuvottelujen yleisistä tavoitteista. Sopimusalakohtaisia tavoitteita tarkennetaan vielä. Yleiset tavoitteet kohdistuvat palkankorotuksiin, kiky-tunteihin ja työhyvinvointiin. Tavoitteet on jaettu neljään eri kohtaan:

Enemmän euroja ammattilaisille

 • Noin kahden vuoden sopimuskausi
 • Sopimuskauden painotukset
  • Ostovoimaa parantavat palkankorotukset
  • Edistettävä samapalkkaisuutta
  • Yleiskorotuspainotteisuus
  • Euromääräiset palkankorotukset

Lisäksi tarkistellaan sopimusalakohtaisesti palkkausjärjestelmien kehittämistä ja niiden kattavaa käyttöönottoa.

Kuopataan kiky

 • Kilpailukykysopimuksessa tehty 24 tunnin työajanpidennys poistettava
  Ratkaisuvaihtoehtoja:

  • Työajan palauttaminen kilpailukykysopimusta edeltäneelle tasolle.
  • Rahallinen kompensaatio pidennyksestä.
 • Uudistetun työaikalain mahdollisuudet heijastetaan työntekijämyönteisinä eri sopimusalojen työaikamääräyksiin
 • Vaihtelevan työajan pelisäännöt määriteltävä työ- ja virkaehtosopimustasolla
 • Terveyttä edistävät työaikakäytänteet osaksi työ- ja virkaehtosopimuksia
 • Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu
 • Ergonomiset työajat
 • Yhdenjaksoisen työpäivän pääsääntö

Elämä muuttuu – työpaikka tukee

 • Elämän taitekohtien huomioiminen ja työn mukauttaminen työpaikoilla
  • Opiskelijat työyhteisössä
  • Opiskelujen ja täydennyskoulutuksen mahdollistaminen
  • Perhevapaiden kehittäminen
  • Ikääntyvien vanhempien hoitamisen mahdollistaminen
  • Osatyökykyiset mukana työelämässä
  • Ikääntyvän työntekijän jaksamisen varmistaminen
 • Luottamuksen ilmapiirin lisääminen
  • Sairauspoissaolojen ja tilapäisen hoitovapaiden omailmoitusaikakäytänteiden kehittäminen

Todellista tasa-arvoa työpaikoille

 • Henkilöstön edustajien osallistuminen työpaikkojen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön on varmistettava
 • Sopimusalojen laaja palkkakartoitus saatava alkuun
 • Sopimuskaudella tehtävä työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus) sopimusaloittain

Podcast neuvottelutavoitteista

JHL:n neuvottelupäälliköt Mari Keturi ja Kristian Karrasch kertovat neuvottelutavoitteista Ääniä liitosta -podcastin erikoisjaksossa.