Neuvottelutilanne

JHL:n sopimusaloilla on saatu neuvottelutulokset uusista työ- ja virkaehtosopimuksista. Useimmat sopimukset on hyväksytty JHL:n hallinnossa.

Hyväksytyt sopimukset