Neuvottelutilanne

Sopimusneuvottelut jatkuvat monilla JHL:n sopimusaloista yhä. Päivitämme tälle sivulla tiedot alojen neuvottelutilanteesta, neuvottelutuloksista ja työtaistelutoimista.

Voimassa olevat työtaistelutoimenpiteet

Lakkovaroitukset

Valtakunnansovittelijan sivuilla kerrotaan meneillään olevien työriitojen sovittelusta ja aikatauluista.

Sopimuksettomassa tilassa

Suurimmalla osalla JHL:n solmimista työ- ja virkaehtosopimuksista sopimuskausi päättyi 31.1.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että helmikuun alusta lähtien liiton jäsenet tekevät työtään sopimuksettomassa tilassa niillä sopimusaloilla, joilla ei ole saavutettu neuvottelutulosta.

Sopimuksettomassa tilassa työpaikoilla sovelletaan vanhan virka- tai työehtosopimuksen määräyksiä, kunnes uusi virka- tai työehtosopimus on solmittu.

  • Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus
  • Energia-alan työehtosopimukset (työntekijät)
  • Finnvera
  • TAY-palvelut
  • Yksityisen opetusalan työehtosopimus
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
  • Yliopistojen työehtosopimus

Neuvottelutulokset

Hyväksytyt sopimukset

Seuraamme neuvottelutilannetta verkkosivuillamme.

Lue uusimmat neuvottelu-uutiset!

Seuraa neuvotteluiden etenemistä myös Twitterissä ja Facebookissa tunnisteella #työkuntoon.