Sopimusneuvottelut 2017–2018

Nykyisten virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy pääosin tammikuussa 2018. Nyt on aika valmistautua neuvotteluihin.

Nykyiset virka- ja työehtosopimukset umpeutuvat pääsääntöisesti tammikuussa 2018. Syksy 2017 käytetään neuvotteluihin valmistautumiseen. Mitä sopimusneuvotteluilla tarkoitetaan – voivatko jäsenet vaikuttaa siihen mistä neuvotellaan, ketkä neuvottelevat ja kuka päättää hyväksytäänkö neuvottelutulos? Vastauksen saat nyt.

Tuoreet neuvottelu-uutiset löydät täältä

Miten JHL valmistautuu sopimusneuvotteluihin?

Neuvotteluihin valmistautuminen alkaa neuvottelutavoitteiden asettamisella. Tavoitteita asetetaan työ- ja virkaehtosopimusten olemassa oleviin teksteihin ja työelämän laatuun. Myös moniin työelämän muutostilanteisiin ja epäkohtiin pyritään vaikuttamaan työehtosopimustekstien kautta.

Tavoitteiden asettamiseen vaikuttaa merkittävästi se, onko neuvottelukierros keskitetty vai ns. liittokierros. Keskitetyllä kierroksella neuvotteluille asetetaan tietyt valtakunnalliset raamit, joiden sisällä tehdään ratkaisut eri sopimusaloilla. Liittokierroksella ei ole valtakunnallisia raameja, mutta tietty koordinaatio pelaa sekä työnantajien että palkansaajien puolella.

JHL osallistuu neuvottelukierroksen valmisteluun myös SAK:ssa. SAK:n liitot pohtivat yhdessä niitä tärkeitä ja yhteisiä asioita, joita voitaisiin ajaa kaikkien liittojen sopimusaloilla.

Voiko jäsen vaikuttaa mistä neuvotellaan?

Voi vaikuttaa. JHL valmistautuu neuvottelukierrokseen keräämällä jäsenistön mielipiteitä työ- ja virkaehtosopimusten muutostarpeista.

Jäsenistölle ja aktiiveille (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhdistysten toimihenkilöt) tehdään kyselyitä ja järjestetään erilaisia tilaisuuksia sopimusasioiden tiimoilta. Luottamusmieskursseilla mennään pykälätasoisesti läpi työ- ja virkaehtosopimusten muutostarpeet. Myös yhdistyksiltä tulleet aloitteet käydään tarkasti läpi.

Löydät JHL:n neuvottelutavoitteet täältä

Milloin sopimusneuvottelut alkavat?

Suurin osa JHL:n työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausista päättyy tammikuun 2018 lopussa. Neuvottelut käynnistyvät loppusyksystä. Alkuun edetään hyvin hitaasti. Viimeiset kaksi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä ovat perinteisesti olleet kiireisintä aikaa neuvottelijoille.

Ketkä neuvottelevat?

Julkisella sektorilla pääsopijajärjestöt ja yksityisellä sektorilla allekirjoittajajärjestöt neuvottelevat työ- ja virkaehtosopimusmuutoksista ja palkankorotuksista. Kokoonpano eri sopimusaloilla vaihtelee. On sopimusaloja, joissa JHL neuvottelee yksin työnantajan kanssa. Joillakin sopimusaloilla palkansaajapuolella on useampi liitto erilaisissa koalitioissa.

JHL sopimustoimitsijat neuvottelevat ne työ- ja virkaehtosopimukset, joissa JHL on joko pääsopijajärjestö tai allekirjoittajajärjestö. JHL:n puheenjohtaja neuvottelee kunta-alan ja valtion pääpöydissä (kunnallinen virka- ja työehtosopimus ja valtion virka- ja työehtosopimus).

Mistä neuvotellaan?

Sopimusalakohtaisesti neuvotellaan työ- ja virkaehtosopimusten muutoksista, palkankorotuksista ja työelämän laatuun liittyvistä asioista.

Sopimusalakohtaisesti ratkaistaan, mitä yleisiä sopimustavoitteita kyseiselle sopimusalalle voidaan viedä. Sopimusalojen tasoissa voi olla paljonkin eroja, ja joillakin aloilla sopimustavoitteet on jo viety teksteihin.

Tutustu neuvottelutermeihin 

Miten neuvottelut etenevät?

Neuvottelut käynnistyvät sillä, että puolin ja toisin esitetään työ- ja virkaehtosopimuksen muutostarpeet ja muut sopimustavoitteet. Neuvotteleminen on kuuntelemista, perustelemista ja välillä väittelyäkin. Se on myös kompromissien tekemistä ja kokonaisuuksien hahmottamista.

Kaksi viimeistä viikkoa ennen vanhan sopimuskauden päättymistä ovat neuvottelijan kiireisintä aikaa. On tavallista, että neuvottelutulos saavutetaan vasta kalkkiviivoilla.

Kun neuvottelutulos saavutetaan, neuvottelija signeeraavat allekirjoituspöytäkirjan puumerkeillään. Signeeraaminen tarkoittaa sitä, että neuvottelija esittää omalle hallinnolleen neuvottelutuloksen hyväksymistä.

Kuka hyväksyy neuvottelutulokset?

 JHL:ssä neuvottelutulokset hyväksyy edustajisto, hallitus tai työvaliokunta.