Vaikuttaminen juuri nyt

JHL pitää suoraan yhteyttä kuntien ja valtakunnan tason päättäjiin. Liitto osallistuu lainsäädännön ja uudistusten valmisteluun ja nostaa jäsentensä näkemyksiä viranomaisvalmisteluun ja julkiseen keskusteluun.

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on JHL:lle suoraa yhteydenpitoa keskeisiin yhteiskunnallisiin päättäjiin kunnissa ja valtakunnallisesti. Myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta ovat tärkeä osa liiton vaikuttamistoimintaa. Tärkeää vaikuttamistyötä tekevät myös sadat ammattiliitto JHL:n aktiivit, jotka toimivat päättäjinä kotikunnissaan ja eduskunnassa.

Lausunnot

JHL osallistuu lainsäädännön ja uudistusten valmisteluun työryhmissä ja komiteoissa, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa. Osallistumme aktiivisesti lainsäädäntötyöhön jo valmisteluvaiheessa. Näin pääsemme vaikuttamaan siihen, että henkilöstön näkemystä kuullaan ja se myös otetaan huomioon.

koulunkaynninohjaus_kadet

Otamme kantaa blogeilla

Blogikirjoituksilla JHL nostaa jäsentensä näkemyksiä, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia julkiseen keskusteluun. Blogit ovat ajankohtaisen keskustelun väline.

Viestimme suoraan päättäjille

Ammattiliitto JHL lähettää kansanedustajille ja kuntapoliitikoille noin neljä kertaa vuodessa päättäjäkirjeen, jossa käsitellään ajankohtaisia asioista JHL:n ja sen edustamien palkansaajien näkökulmasta.

Päättäjäkirjeet 2022

Päättäjäkirjeet 2021

Päättäjäkirjeet 2020

Yhtenä vaikuttamiskanavana on keskusjärjestö SAK, jonka linjauksiin ja kannanottoihin JHL tuo oman näkemyksensä. Yhteiskunta- ja talouspolitiikan alueella SAK on yksi JHL:n tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.

JHL:n alueryhmien toiminta on muutoshankkeiden jatkuvaa selvittämistä, seurantaa ja niihin vaikuttamista edunvalvonnan ja järjestöllisin keinoin. Alueryhmien toiminta on aluetoimistojen organisoimaa ja toteutetaan alueen aktiivien ja aluetoimiston yhteistyönä.

Toimimme kansainvälisesti

Globaalilla tasolla JHL ajaa ihmisarvoisen työn ja laadukkaiden julkisten palvelujen asiaa. Euroopan unionissa JHL vaikuttaa niihin päätöksiin, joilla on merkittävää vaikutusta liiton jäsenistöön. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten sisarliittojen kanssa. JHL vaikuttaa useissa pohjoismaisissa yhteistyöjärjestöissä niin kunta- kuin valtiosektorilla.

Tutustu tarkemmin JHL:n tapoihin vaikuttaa kansainvälisillä areenoilla