Palvelut maksetaan veroilla

Veroja maksetaan, jotta Suomessa asuvat ihmiset pääsevät hoitoon, saavat lapsensa päiväkotiin ja kouluun ja voivat lainata kirjastosta aineistoa maksutta. Laajat julkiset palvelut tarvitsevan vakaan rahoituksen eli kattavat verotulot. Veroja kerätään muun muassa kulutuksesta, vuokratuloista, tupakan hinnasta ja palkkatuloista.

Kulutusverot

Kulutusverot ovat veroja, joita maksamme aina, kun ostamme ruokaa, käymme kampaajalla tai viemme pyörän korjaamolle. Tärkein kulutusvero on arvonlisävero eli ALV. (pdf) Sitä maksetaan lähes kaikista Suomessa ostetuista tavaroista ja palveluista.

Kulutusveroilla maksetaan palveluita

Kulutusverot ovat elintärkeitä julkisten palveluiden rahoitukselle.

  • Suomessa kerätyistä veroista noin kolmasosa on kulutusveroja.
  • Valtion verotuloista kulutusveroja on miltei 45 prosenttia.
  • Vuonna 2021 valtion kerää arviolta 44,9 miljardia euroa veroja. Pelkästään ALV:n osuus verotuloista on yli 20 miljardia. (Lähde: valtiovarainministeriö, tutkibudjettia.fi)

Verotuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on rahoittaa laadukkaat julkiset palvelut. Julkisuudessa käydyissä keskusteluissa painotetaan usein rahamäärää, mikä yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä kerätään. Hyvin harvoin puhutaan siitä, mitä julkisia palveluja tuolla rahamäärällä saadaan.

Näitä sosiaaliturvan palveluja rahoitetaan veroilla

Haittaverot

JHL lisäisi haittojen verotusta, koska haittaveroilla voidaan ohjata yritysten ja kuluttajien käyttäytymistä niin, että siitä on vähemmän haittaa ihmisille ja ympäristölle.

Haittaverot ovat tasaveroja. Pienituloisille pitäisi mahdollisesti myöntää erilaisia hyvityksiä haittaveroista, jotta verot eivät kasvattaisi tuloeroja.

Verotus voi jakautua epäreilusti esimerkiksi silloin, kun töihin ei pääse ilman omaa autoa. Jos autoilla ajamista verotetaan raskaasti, pienipalkkaisille työntekijöille tulee siitä iso lasku. Verotus siis lisää epätasa-arvoa. Jotta ongelma voidaan välttää, pitää pienituloisten haittaveroja hyvittää eli kompensoida.

Haittaverot tuovat tuloja valtion kassaan, lisäksi niiden avulla voidaan hillitä kulutusta, joka on haitallista ihmisille tai ympäristölle. Esimerkiksi tupakka- ja alkoholiverot ovat haittaveroja. Vuonna 2021 Suomen valtio kerää arviolta 1,39 miljardia euroa alkoholiveroa ja 1,13 miljardia tupakkaveroa. (Lähde: valtiovarainministeriö, tutkibudjettia.fi)

Haittaveroja tarvitaan avuksi esimerkiksi ilmastokriisin torjumisessa. Kun saastuttamisesta pitää maksaa enemmän, saastuttaminen toivottavasti vähenee.

Pääomaverot

Maksat pääomaveroja esimerkiksi silloin, jos vuokraat asuntoasi, myyt autosi tai kotisi voitolla tai saat pankkitalletuksillesi korkoa.

Matalat tuloverot

Tulovero on tuttu jokaiselle, joka on saanut työstä asianmukaista palkkaa. Työstä saa palkkaa, palkasta maksetaan veroja. Tulovero on progressiivinen vero. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa, että  veroprosentti kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän saat palkkaa.

Suomessa työn verotus on kohtuullisen kireää ja JHL kannattaa työn verotukseen korkeintaan maltillisia korotuksia. Verotus vaikuttaa myös työllisyyteen. Hyvä työllisyys puolestaan tuo valtiolle ja kunnille enemmän verotuloja.

Työn verottamisen sijaan Suomessa pitäisi siirtää verotuksen painopistettä kohti pääomatulojen, varallisuuden ja haitallisen kulutuksen verottamista.