Tietoa vaikuttamisen tueksi

JHL tuottaa itse ja tilaa tutkittua tietoa toimialastaan. Teemme arvioita suomalaisen yhteiskunnan tilasta mm. kansantaloustieteen, tilastotieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Talouskatsaukset

JHL:n talouskatsaukset perustuvat eri lähteistä koottuihin tietoihin jotka kuvaavat, minkälainen taloudellinen tilanne tällä hetkellä Suomessa on. Katsaus sisältää myös arvioita siitä, mihin suuntaan Suomi on talousnäkökulmasta menossa.

Talouskatsaus 28.4.2020

Kyselytutkimukset

Teemme kyselytutkimuksia suomalaisten mielipiteistä. Kohteena ovat erilaiset julkisen palvelun toiminnot ja toimialat.

Työntekijän ääni  – Kokemuksia kehityskeskusteluista 2014 – Heini Wink, JHL:n koulutuspoliittinen asiantuntija

Joukkoliikennebarometri 2017

Joukkoliikennebarometri 2010

Raportteja ja selvityksiä

Raportit ja selvitykset ovat laajempia erillisselvityksiä tai akateemisia tutkimuksia eri aihepiireistä.

Selvitys hoivamitoituksesta ja sen vaatimista henkilöstöresursseista 2019 (Vertikal Oy) 2019  (pdf, 367 KB)

Näkemyksiä varhaiskasvatuksen tiekartaksi (Vertikal Oy) 2017 (pdf, 5 MB)

Liikenneverkot ja kilpailutuksen vaikutukset – esimerkkinä bussiliikenteen kilpailutus (PT Raportteja 31) 2015

Suomen rautateiden kehitys (PT  Raportteja 22) 2011

Analyyseja ja artikkeleita

Analyysit:

31.10.2018 Maan hallituksen uusi esitys irtisanomislaiksi mietityttää – saadaanko kolmikanta toimimaan? – Vesa Mauriala, JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Artikkelit:

24.10.2018 Miten niin ”uusi” ammatillinen koulutusHeini Wink, JHL:n koulutuspoliittinen asiantuntija