Tietoa vaikuttamisen tueksi

JHL tuottaa itse ja tilaa tutkittua tietoa toimialastaan. Teemme arvioita suomalaisen yhteiskunnan tilasta mm. kansantaloustieteen, tilastotieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Talouskatsaukset

JHL:n talouskatsaukset perustuvat eri lähteistä koottuihin tietoihin jotka kuvaavat, minkälainen taloudellinen tilanne tällä hetkellä Suomessa on. Katsaus sisältää myös arvioita siitä, mihin suuntaan Suomi on talousnäkökulmasta menossa.

Talouskatsaus 7/2020

Talouskatsaus 6/2020

Talouskatsaus 28.4.2020

Kyselytutkimukset

Teemme kyselytutkimuksia suomalaisten mielipiteistä. Kohteena ovat erilaiset julkisen palvelun toiminnot ja toimialat.

Työntekijän ääni  – Kokemuksia kehityskeskusteluista 2014 – Heini Wink, JHL:n koulutuspoliittinen asiantuntija

Joukkoliikennebarometri 2017

Joukkoliikennebarometri 2010

Raportteja ja selvityksiä

Raportit ja selvitykset ovat laajempia erillisselvityksiä tai akateemisia tutkimuksia eri aihepiireistä.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tehostetun asumispalvelun työaikaselvitys: Ikäihmisten tehostetun asumispalvelun henkilöstön työajan jakautuminen (Vertikal Oy)

Selvitys hoivamitoituksesta ja sen vaatimista henkilöstöresursseista 2019 (Vertikal Oy) 2019  (pdf, 367 KB)

Näkemyksiä varhaiskasvatuksen tiekartaksi (Vertikal Oy) 2017 (pdf, 5 MB)

Liikenneverkot ja kilpailutuksen vaikutukset – esimerkkinä bussiliikenteen kilpailutus (PT Raportteja 31) 2015

Suomen rautateiden kehitys (PT  Raportteja 22) 2011

Analyyseja ja artikkeleita

Analyysit:

24.9.2020 Katsaus kuntatalouteen, JHL:n analyysi kuntien taloudesta (syksy 2020)  –  Youssef Zad, JHL:n ekonomisti

23.9.2020 JHL:n analyysi budjettiriihestä –  Vesa Mauriala, JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö ja Youssef Zad, JHL:n ekonomisti

11.9.2020 Työajan lyhentäminen ja kansalaisten mielipiteetVesa Mauriala, JHL:n yhtieskuntavaikuttamisen päällilkkö

7.9.2020 JHL:n näkemyksiä valtiontalouden kehyksiin ja julkisen talouden suunnitelmaan 2021–2024Youssef Zad, JHL:n ekonomisti

31.10.2018 Maan hallituksen uusi esitys irtisanomislaiksi mietityttää – saadaanko kolmikanta toimimaan? – Vesa Mauriala, JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Artikkelit:

24.10.2018 Miten niin ”uusi” ammatillinen koulutusHeini Wink, JHL:n koulutuspoliittinen asiantuntija