Miten JHL vaikuttaa

JHL pitää suoraan yhteyttä kuntien ja valtakunnan tason päättäjiin. Liitto osallistuu lainsäädännön ja uudistusten valmisteluun ja nostaa jäsentensä näkemyksiä viranomaisvalmisteluun ja julkiseen keskusteluun.

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on JHL:lle suoraa yhteydenpitoa keskeisiin yhteiskunnallisiin päättäjiin kunnissa ja valtakunnallisesti. Myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta ovat tärkeä osa liiton vaikuttamistoimintaa. Tärkeää vaikuttamistyötä tekevät myös sadat JHL:n aktiivit, jotka toimivat päättäjinä kotikunnissaan ja eduskunnassa.

JHL osallistuu lainsäädännön ja uudistusten valmisteluun työryhmissä ja komiteoissa, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa.

Liitto nostaa jäsentensä näkemyksiä mm. julkiseen keskusteluun.

Liitto nostaa jäsentensä näkemyksiä, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia sekä viranomaisvalmisteluun ja päättäjille että julkiseen keskusteluun.

Osallistumme aktiivisesti lainsäädäntötyöhön jo valmisteluvaiheessa. Näin pääsemme vaikuttamaan siihen, että henkilöstön näkemystä kuullaan ja se myös otetaan huomioon.

JHL on myös yhteydessä suoraan kuntien ja valtion päätöksentekijöihin.

Lue JHL:n päättäjäkirjeet

Yhtenä vaikuttamiskanavana on keskusjärjestö SAK, jonka linjauksiin ja kannanottoihin JHL tuo oman näkemyksensä. Yhteiskunta- ja talouspolitiikan alueella SAK on yksi JHL:n tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.

JHL:n alueryhmien toiminta on muutoshankkeiden jatkuvaa selvittämistä, seurantaa ja niihin vaikuttamista edunvalvonnan ja järjestöllisin keinoin. Alueryhmien toiminta on aluetoimistojen organisoimaa ja toteutetaan alueen aktiivien ja aluetoimiston yhteistyönä.