JHL:n tavoitteet

JHL tavoittelee vahvasti julkiseen sektoriin nojaavaa, kestävää yhteiskuntaa.

JHL:n tavoitteena on, että verovaroin tuotettavat palvelut järjestetään julkisina palveluina ja muut palvelujen järjestämistavat ovat sen tukena. Tämä tavoite koskee niin sosiaali- ja terveyspalveluja, turvallista yhteiskuntaa kuin yhteiskunnan sääntelyäkin.

JHL:n yhteiskunnalliset tavoitteet

JHL:n tavoitteita ovat:
  • Verovaroin tuotettavat palvelut järjestetään julkisina palveluina.
  • Yksityiset palvelut tukevat julkisesti tuotettuja palveluja.
  • Jäsenten asema turvataan rakennemuutoksissa.
  • Julkiset palvelut ovat laadukkaita ja sektori on vetovoimainen ala myös tulevaisuudessa.
  • Palvelujen tuottamisessa avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avainasemassa. Julkisuusperiaatteen noudattaminen, veroparatiisikytkentöjen katkaiseminen ja kestävä rahoitus turvaavat palvelutuotantoa ja hyvinvointiyhteiskuntaa.
  • Kolmikantainen sopiminen vahvistaa osaltaan yhteiskuntaa.

JHLn näkemyksiä varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta 2017 (pdf)


Turvallisuus omissa käsissä (pdf)

Normit omissa käsissä (pdf)

Palvelut omissa käsissä JHL
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut omissa käsissä

JHL:n tavoitteita valtion vuoden 2018 budjettiin (pdf, 335 KB)

JHL:n esitykset hallitusohjelmaan ja toimintasuunnitelmaan vuosiksi 2015-2019

JHL:n tavoitteet sote-uudistuksessa

JHL:n koulutus- ja sivistyspoliittisia tavoitteita hallitusohjelmaan