JHL:n tavoitteet

JHL on pohjoismaisen hyvinvointimallin mukaan rakentamassa jokaiselle yksilölle mahdollisuutta tehdä elämänvalintansa. Nämä mahdollisuudet eivät synny itsestään, vaan ne rahoitetaan yhteisillä verovaroilla. Siksi JHL tavoittelee muun muassa, että verovaroin tuotettavat palvelut järjestetään julkisina palveluina ja yksityiset palvelut tukevat niitä.

Pohjoismainen hyvinvointimalli

Pohjoismaat ovat maailman moderneimmat yhteiskunnat. Olemme lähes kaikissa mitattavissa asioissa maailman kärkeä. Vaikka yhteiskunta ei ole lähellekään valmis, siitä voidaan silti olla ylpeitä.

Pohjoismaisen mallin tunnusmerkki ovat vahvat julkiset, ja pääosin myös julkisesti tuotetut, palvelut. Palvelut ovat erityisesti naisten ja heikoimmassa asemassa olevien vahvin tuki.

Olemme mukana rakentamassa jokaiselle yksilölle mahdollisuutta tehdä elämänvalintansa. Nämä mahdollisuudet eivät synny itsestään, vaan ne rahoitetaan yhteisillä verovaroilla.

Verotuksen pitää olla oikeudenmukainen. Sen, jolla on enemmän, on myös osallistuttava vahvemmin palveluiden rahoitukseen. Ihmiset kokevat, että verot ovat oikeutettuja silloin, kun he saavat maksamilleen veroille vastinetta mm. koulutuksen ja terveydenhuollon muodossa. Veropohjan on oltava laaja, jotta minkään yksittäisen ryhmän verorasitus ei kasva kohtuuttomaksi.

Voidaksemme tavoitella riittävää palkkaa ja hyviä työsuhteita, on Suomessa oltava lainsäädäntö, joka antaa työmarkkinajärjestöille riittävän neuvotteluaseman.

Palkansaajan asemaa parannetaan vaikuttamalla kaikkeen heitä koskevaan yleiseen lainsäädäntöön, eurooppalaisiin lakeihin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Kun palkansaajan asema huomioidaan lainsäädännössä, voidaan sen perustalta tehdä konkreettista sopimusedunvalvontaa.

JHL:n yhteiskunnalliset tavoitteet

JHL:n tavoitteita ovat:
  • Verovaroin tuotettavat palvelut järjestetään julkisina palveluina.
  • Yksityiset palvelut tukevat julkisesti tuotettuja palveluja.
  • Jäsenten asema turvataan rakennemuutoksissa.
  • Julkiset palvelut ovat laadukkaita ja sektori on vetovoimainen ala myös tulevaisuudessa.
  • Palvelujen tuottamisessa avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avainasemassa. Julkisuusperiaatteen noudattaminen, veroparatiisikytkentöjen katkaiseminen ja kestävä rahoitus turvaavat palvelutuotantoa ja hyvinvointiyhteiskuntaa.
  • Kolmikantainen sopiminen vahvistaa osaltaan yhteiskuntaa.