JHL:n tavoitteet

JHL tavoittelee vahvasti julkiseen sektoriin nojaavaa, kestävää yhteiskuntaa.

JHL:n tavoitteena on, että verovaroin tuotettavat palvelut järjestetään julkisina palveluina ja muut palvelujen järjestämistavat ovat sen tukena. Tämä tavoite koskee niin sosiaali- ja terveyspalveluja, turvallista yhteiskuntaa kuin yhteiskunnan sääntelyäkin.

JHL:n yhteiskunnalliset tavoitteet

JHL:n tavoitteita ovat:
  • Verovaroin tuotettavat palvelut järjestetään julkisina palveluina.
  • Yksityiset palvelut tukevat julkisesti tuotettuja palveluja.
  • Jäsenten asema turvataan rakennemuutoksissa.
  • Julkiset palvelut ovat laadukkaita ja sektori on vetovoimainen ala myös tulevaisuudessa.
  • Palvelujen tuottamisessa avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avainasemassa. Julkisuusperiaatteen noudattaminen, veroparatiisikytkentöjen katkaiseminen ja kestävä rahoitus turvaavat palvelutuotantoa ja hyvinvointiyhteiskuntaa.
  • Kolmikantainen sopiminen vahvistaa osaltaan yhteiskuntaa.