Siirry sisältöön

Päättäjäkysely: Ruoka- ja puhtauspalveluihin ollaan varsin tyytyväisiä

Ammattiliitto JHL:n päättäjäkyselyn perusteella kuntien oma tuotanto lisää tyytyväisyyttä ruoka- ja puhtauspalveluihin.

Ammattiliitto JHL:n päättäjäkyselyssä keskityttiin ravitsemis- ja puhtauspalveluihin, joita tarvitaan muun muassa varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja sairaaloissa.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden järjestämistapaan ja toimivuuteen ollaan kyselyn perusteella varsin tyytyväisiä.

Mielenkiintoinen lisähavainto on, että mitä enemmän kunnilla on omaa tuotantoa, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat ruoka- ja puhtauspalveluiden toimivuuteen ja järjestämistapaan.

– Tyytyväisyys molempiin heikkenee, kun ostopalveluiden osuus kasvaa.

Vastaajat pitävät julkisen sektorin omaa ruoka- ja puhtauspalvelutuotantoa tärkeänä. Ruoka- ja puhtauspalvelujen antamista yksityisten yritysten toteutettavaksi ei pidetä tärkeänä.

Tulevaisuudessa kuntien omalla ruoka- ja puhtauspalveluiden tuotannolla nähtiin tärkeä rooli, mutta yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa sekä monituottajamallia pidettiin tärkeänä.

– Palveluiden laatua pidettiin ylivertaisesti tärkeimpänä asiana ruoka- ja puhtauspalveluiden järjestämisessä.

Kysely tehtiin marras-joulukuussa 2022 ja siihen vastasi 316 henkilöä, pääasiassa kuntapäättäjiä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Johanna Värmälä 050 592 7619