Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL tyrmää Oulun Infra-liikelaitoksen ulkoistussuunnitelmat

Ammattiliitto JHL:n Oulun kunta-alan yhteisjärjestö on tyrmistynyt Oulun kaupungin suunnitelmista jatkaa ulkoistusten linjalla. Kaupunki pohtii Infra-liikelaitoksen tulevaisuutta. JHL vaatii kiireetöntä päätöksentekoa ja henkilöstön näkemysten huomioimista.

Oulun kaupunki on selvittämässä Infra-liikelaitoksen tulevaisuutta ja on esittänyt myös koko liikelaitoksen ulkoistamista. Asiaa on jo esitelty muun muassa valtuustoryhmille ja kaupunginhallituksen konsernijaostolle. Oulun kaupunki on kutsunut pääluottamusmiehet yhteistoimintaneuvotteluihin, jotka aloitetaan 3.3.2023. Ammattiliitto JHL:n Oulun kunta-alan yhteisjärjestö on tyrmistynyt suunnitelmista.

– JHL on esittänyt tilaaja -tuottajamallin purkamista ja Oulun kaupungin oman palvelutoiminnan kehittämistä yhdeksi tekniseksi toimialaksi. Oulun kaupungin tulee jatkossa tuottaa kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut omana toimintana. Lähtökohdat oman toiminnan edelleen kehittämiselle ovat hyvät, JHL:n pääluottamusmiehet Kim Ahonen ja Kirsi Särkelä.

– Infran vahvuus on palveluiden saatavuus, huoltovarmuus ja nopeus. Nämä näkyvät kaikille kaupunkilaisille hyvänä palveluna ja erinomaisena työn laatuna. Infran palveluiden laatu suhteessa kustannuksiin on todettu Suomen mittakaavassa parhaimpien joukkoon. Infran oma toiminta on varautunut myös poikkeustilanteiden hoitamiseen.

JHL:n pääluottamusmiehet pitävät erittäin tärkeänä, että päätöksentekijät eivät tee hätiköityjä päätöksiä Infra-liikelaitoksen tulevaisuudesta. Pääluottamusmiehet muistuttavat, että monilla paikkakunnilla ulkoistamiset ovat johtaneet palveluiden laadun heikentymiseen ja kustannusten nousuun.

– Henkilöstölle on annettava mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön. Moniosaajuutta vahvistamalla tuetaan Infran omaa palvelutuotantoa. Kiireellä ja ulkoistamisilla ei saada aikaan kuin vahinkoa ja lisäksi romutetaan palveluita ja vaarannetaan huoltovarmuus, Ahonen ja Särkelä korostavat.

Oulun kaupungin työllistämisvelvoite toteutuu nykyisin hienosti Infra -liikelaitoksen toiminnassa. Infra työllistää kausiluontoisia työntekijöitä, oppisopimussuhteisia ja työllistämistukivaroin palkattuja työntekijöitä. Lisäksi Infra tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja alan toimijoiden kanssa, muun muassa kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden työllistämisessä.

Hiljaisen tiedon ja taidon siirto tapahtuu käytännössä Infran työntekijöiden ja siellä työskentelevien opiskelijoiden ja työssä oppijoiden välillä. Myös oppisopimusopiskelijoiden viesti on selkeä; Infralla saa hyvää ohjausta kokeneilta ammattilaisilta.

Lisätietoja:

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry 917

Oulun kaupungin pääluottamusmiehet

Kim Ahonen, puh. 044 703 1226

Kirsi Särkelä, puh. 044 703 1227