Siirry sisältöön

Uusia ryhmiä ammatilliseen Kiila-kuntoutukseen JHL:n jäsenille vuonna 2023

JHL:n jäsenet voivat hakea Kelan tarjoamaan maksuttomaan ammatilliseen Kiila-kuntoutukseen. Kurssipaikat ovat Tampere, Hämeenlinna ja Turku. Ryhmät ovat kaikkien työssäkäyvien jäsenten haettavissa. Kaikissa hakemukset Kelaan viimeistään 30.6.2023.

JHL on hakenut kolme uutta suomenkielistä kuntoutusryhmää vuodelle 2023. Haku kuntoutukseen on alkanut. Ryhmiin voivat hakea kaikki  työssäkäyvät JHL:n jäsenet.

 1. JHL:n KIILA-kuntoutus, kurssinumero: 88360, Verve Hämeenlinna (hakemus Kelaan viimeistään 30.6.2023)
 2. JHL:n KIILA-kuntoutus, kurssinumero: 88339, Verve Tampere (hakemus Kelaan viimeistään 30.6.2023)
 3. JHL:n KIILA-kuntoutus, kurssinumero: 88302, Verve Turku (hakemus Kelaan viimeistään 30.6.2023)

Keitä kuntoutukseen valitaan

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joilla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä.

Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta.

Lisäksi edellytetään, että työpaikalla tai työterveyshuollossa on riittävästi selvitetty kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia, eivätkä työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet ole riittäviä.

Osasairauspäiväraha tai osaeläke/osakuntoutustuki ei ole este hakemiseen.

Kuntoutustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön:

 • fyysisen ja psyykkisen kuormittuneisuuden aiheuttamat muutokset terveydentilassa
 • ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet
 • terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet
 • runsas terveyspalveluiden käyttö ja työstä poissaolot
 • työtehtäviä tai – järjestelyjä koskevat muutokset
 • vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön
 • muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Jos hakemasi Kiila-ryhmä on täynnä tai et löydä sopivaa kurssia, Kelan myönteinen päätös takaa sinulle mahdollisuuden päästä yksilökuntoutukseen (Kiila-yksilöpalvelu).

Mitä Kiila-kuntoutus on

Kiila -kuntoutus on:

 • ammatillista työkykyä tukevaa kuntoutusta
 • Kelan maksamaa, osallistujalle maksutonta
 • kestoltaan 18 vrk noin vuoden aikana
 • edellyttää töistä poissaoloa 15–16 vrk:n ajan

Kuntoutuksen aikana tehdään yhteistyötä työnantajan sekä työterveyden kanssa. Kuntoutus käsittää neljä yksilöllistä käyntikertaa, jotka toteutetaan pääosin etänä. Kuntoutuksen ryhmäkoko 8 henkilöä.

Miten kuntoutukseen haetaan

Kuntoutukseen haetaan Kelan nettisivujen kautta. Ohjeet hakuun löytyvät Kelan sivuilta https://www.kela.fi/ammattillinen-kuntoutus-nain-haet.

 • Hae työterveyslääkäriltä B-lausunto.
 • Täytä esimiehen kanssa Kela KU 200 ammatillinen selvityslomake sekä Kela KU 101 ammatillisen kuntoutuksen hakemus.
 • Lähetä hakupaperit Kelaan joko sähköisesti tai postitse.

Kustannukset

Kuntoutus on maksutonta mukaan hyväksytylle henkilölle. Mikäli työnantaja ei maksa kuntoutuspäiviltä palkkaa, niihin voi hakea Kelan kuntoutusrahaa. Kela maksaa myös korvausta matkakuluista.

Uudet ryhmät päivitetty 2.3.2023 klo 9.43.