Siirry sisältöön

ITSET-ryhmän hallitusohjelmatavoitteet: kollektiivisen neuvotteluoikeuden toteutuminen varmistettava

Tulevalla hallituskaudella on varmistettava, että itsensätyöllistäjien kollektiivinen neuvotteluoikeus toteutuu myös Suomessa, vaatii Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä (ITSET-ryhmä) julkaisemissaan hallitusohjelmatavoitteissa.

Euroopan komissio antoi viime syksynä suuntaviivat, joiden mukaan itsensätyöllistäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus kilpailulainsäädännön estämättä neuvotella kollektiivisesti työoloistaan. Myös ammattiliitoilla on mahdollisuus edustaa itsensätyöllistäjiä neuvotteluissa.

– Itsensätyöllistäjien työoloja on parannettava ja heille on taattava kohtuullinen korvaus työstään”, ITSET-ryhmä toteaa hallitusohjelmatavoitteissaan.

ITSET-ryhmä on useiden ammattiliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen välinen työryhmä, jossa käsitellään itsensätyöllistäjien asioita. Kymmenen järjestöä tai liittoa on allekirjoittanut ITSET-ryhmän tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027.

ITSET-ryhmä tavoittelee myös mm. reilua työttömyys- ja sosiaaliturvaa

ITSET-ryhmä vaatii kehittämään työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmää kokonaisuutena siten, että se on reilu kaikille. Eri työnteon muotojen yhdistämisen tulisi olla sosiaali- ja työttömyysturvan kertymisen kannalta kannattavaa.

Se tarkoittaisi muutoksia työttömyysturvalakiin: työssäoloehtoa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitäisi voida kerryttää yhdessä vakuutusjärjestelmässä riippumatta siitä, onko työtulo ollut yrittäjä- vai palkkatuloa.

ITSET-ryhmä nostaa myös esiin, että osaamisen kehittämiselle tulisi olla tasaveroiset mahdollisuudet. Jotta tämä toteutuisi, työelämäpalveluissa tulisi olla riittävä osaaminen itsensätyöllistäjien osaamisen kehittämiseen.

Neljäntenä hallitusohjelmatavoitteena ITSET-ryhmällä on, että matalan kynnyksen oikeussuojakeinoja on vahvistettava työntekoa koskevan oikeussuhteen luonteen selvittämiseksi.

– Riskialttiin ja kalliin tuomioistuinmenettelyn rinnalle olisi tarve nopeammalle ja edullisemmalle keinolle saada työntekoa koskevan suhteen oikeudellinen luonne vahvistetuksi”, ITSET-ryhmä toteaa.

Tutustu Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmän hallitusohjelmatavoitteisiin tarkemmin.

Tavoitteet on allekirjoittanut Akava ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Kieliasiantuntijat ry, Muusikkojen liitto ry, Näyttelijäliitto – Skådespelarförbundet ry, Suomen freelance-journalistit ry, Suomen Journalistiliitto ry, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry ja Tieteentekijöiden liitto ry.

Lisätiedot:

Sopimusasiantuntija Laura Tuominen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, 050 409 2460, laura.tuominen@jhl.fi

Johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry, 050 551 5292, miia.kannisto@akava.fi

Toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik, Kieliasiantuntijat ry, 050 576 2553, hanna.gorschelnik@kieliasiantuntijat.fi

Puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Muusikkojen liitto ry, 050 569 5585, ahti.vanttinen@muusikkojenliitto.fi

Toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, Näyttelijäliitto – Skådespelarförbund ry, 040 835 9587, elina.kuusikko@nayttelijaliitto.fi

Va. toiminnanjohtaja Anna-Sofia Nieminen, Suomen freelance-journalistit ry, 045 619 9958, anna-sofia.nieminen@freet.fi

Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, Suomen Journalistiliitto ry, 050 534 2485, petri.savolainen@journalistiliitto.fi

Juristi Eveliina Tuominen, Suomen Journalistiliitto ry, 050 540 9927, eveliina.tuominen@journalistiliitto.fi

Toiminnanjohtaja Nea Leo, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, 044 066 4800, nea.leo@taku.fi

Juristi Jussi Kiiski, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry, 040 673 2743, jussi.kiiski@teme.fi

Erityisasiantuntija Maija Mattila, Tieteentekijöiden liitto ry, 0207 589 618, maija.mattila@tieteentekijat.fi