Siirry sisältöön

64 suomalaista järjestöä vaatii oikeudenmukaista ekologista siirtymää – ammattiliitto JHL on mukana toimissa

Ammattiliitto JHL toivoo, että oikeudenmukainen ekologinen siirtymä nousee mukaan vaalikeskusteluun. Siksi se on yli 60 muun järjestön kanssa mukana Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanjassa.

Ammattiliitto JHL on mukana Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanjassa yli 60 muun järjestön kanssa. JHL:n ohella mukana ovat muun muassa keskusjärjestöt SAK ja STTK ja niiden jäsenliittoja sekä laaja kirjo kansalaisjärjestöjä. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.

– Suomi ja suomalaiset hyötyvät monella tapaa ekologisesta siirtymästä. Nyt tulee kuitenkin varmistaa, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana, muistuttaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

JHL toivoo, että oikeudenmukainen ekologinen siirtymä nousee mukaan vaalikeskusteluun. Siksi se kannustaa kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan näihin oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin.

– Julkisella sektorilla on ohjaava rooli oikeudenmukaisen siirtymän toteutuksessa, korostaa liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

– Käytännössä siirtymän tekevät työntekijät työpaikoilla. Siksi heidät on otettava mukaan ilmastotoimien suunnitteluun alusta asti, Niemi-Laine jatkaa.

Oikeudenmukaisen siirtymän 10 periaatetta

Kampanjassa mukana olevat tahot ovat sitoutuneet Oikeudenmukaisen siirtymän 10 periaatteeseen. Niissä vaaditaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa hillitseviä toimia, jotka huomioivat etupainotteisesti tulevat sukupolvet. Lisäksi periaatteissa korostetaan siirtymäaloilla työskentelevien ihmisten tunnistamista ja tukemista, panostamista osaamiseen sekä kustannusten oikeudenmukaista jakoa.

JHL korostaa oikeudenmukaista siirtymää myös omissa eduskuntavaalitavoitteissaan.

– Muutos voidaan toteuttaa kestävästi vain, jos se on ennakoitavissa ja työntekijät ovat osallisina muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa, Niemi-Laine painottaa.

Kansanedustajaehdokkaat voivat sitoutua oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin kampanjan sivulla oikeudenmukainensiirtyma.fi.

Katso myös

JHL on mukana Työterveyslaitoksen uudessa TILKE-tutkimushankkeessa, jossa perehdytään juuri työpaikkojen ilmastotoimijuuteen. Työpaikkoja tarkastellaan konkreettisten ilmasto-toimenpiteiden tekijöinä. Hankkeessa on mukana useampi työpaikka JHL:läisiltä aloilta.