Siirry sisältöön

Hyvinvointialueet aloittavat vuodenvaihteessa – yli 25 000 työntekijän työnantaja ja työehtosopimus vaihtuu

Reilu 25 500 kunta-alan työntekijää vaihtaa vuodenvaihteessa työnantajaa. Uusi työnantaja on hyvinvointialue. Myös työehtosopimus vaihtuu hyvinvointialueiden yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi HYVTES:ksi.

Uusi sopimus ei tule voimaan vielä 1.1.2023, vaan aluksi hyvinvointialueilla noudatetaan kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja kuntien teknisten virka- ja työehtosopimuksen (TS) määräyksiä. HYVTES:n muutokset ovat lähinnä teknisiä. Heikennyksiä työehtoihin ei tule.

HYVTES määrittelee hyvinvointialueiden yleiset palvelussuhteen ehdot kuten vuosiloman, virka- ja työvapaat ja luottamusmiesmääräykset. Palkkausta, työaikaa ja muita poikkeavia määräyksiä lukuun ottamatta HYVTES:n määräykset koskevat myös SOTE-sopimuksen ja lääkärisopimuksen (LS) piirissä olevia, hyvinvointialuille siirtyviä työntekijöitä ja viranhaltijoita.

HYVTES:n määräyksiin päivitetään muun muassa työnantajien nimet, erilaiset viittaukset ja päivämäärät sekä poistetaan tarpeettomat määräykset, kuten perhepäivähoitajien ja maatalouslomittajien liitteet ja opettajiin liittyvät määräykset, koska nämä ryhmät eivät siirry hyvinvointialuille.

JHL:n jäsenistä HYVTES:iin on siirtymässä hieman yli 6 000 henkilöä: heistä noin 4 000 KVTES:stä, noin 2 000  TS:stä ja muutama kymmenen tuntipalkkaisten sopimuksesta TTES:stä. Lukumäärät selviävät lopullisesti vasta, kun siirtyminen hyvinvointialueille on tehty, ja työntekijät saatu sijoiteltua oikeisiin sopimuksiinsa joko HYVTES:n, SOTE-sopimuksen tai LS:n piiriin. Hyvinvointialueille ei tule TS tai TTES-sopimuksia, joten TS:n määräykset tulevat HYVTES:n liitteeseen.

HYVTES:n neuvottelut jatkuvat helmikuulle ja tavoitteena on saada sopimus voimaan mahdollisimman pian

Lisätiedot:
sopimusasiantuntija Marko Heikkinen, 040 7130 150
sopimusasiantuntija (TS) Karita Alanko, 050 302 5246

Uutiseen lisätty avainsanat 15.12.2022 klo 9.18.