Siirry sisältöön

Miten työsuojelun yhteistoiminta järjestetään kunnissa ja hyvinvointialueilla 1.1.2023 jälkeen?

Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Uudelle organisaatiolle on rakennettava oma työsuojeluorganisaatio. Työsuojelun yhteistoiminnan pitäisi olla järjestettynä mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen. Alueilla on järjestettävä työsuojeluvaalit niin pian kuin mahdollista. Vaaleissa henkilöstö valitsee omat edustajansa työsuojelun yhteistoimintaan. Entä mitä tapahtuu kuntien työsuojelussa?

Hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen tammikuun 2023 alussa merkitsee sitä, että kuntien työsuojeluorganisaatiot jatkavat entiseen tapaan ja hyvinvointialueille perustetaan omat organisaatiot. Marraskuussa 2022 päivitettyjä kunta- ja hyvinvointialan työsuojelun yhteistoimintaa ja työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskevia työ- ja virkaehtosopimuksia noudatetaan sekä kunnissa että hyvinvointialueilla.

Hyvinvointialueiden työsuojelun yhteistoiminta rakennettava nyt

Työnantajan ja pääsopijajärjestöjen tai niiden rekisteröityjen alayhdistysten edustajat sopivat paikallisesti työsuojelun yhteistoiminnan kokonaisuudesta.  Neuvotteluissa on löydettävä yhteisymmärrys:

  • yhteistoimintaorganisaation rakenteesta ja työpaikan käsitteestä
  • työsuojeluvaltuutetun tai -valtuutettujen toimialueesta
  • työsuojeluvaltuutettujen lukumäärästä ja ajankäytöstä
  • kuinka monta jäsentä työsuojelutoimikuntaan valitaan
  • kuinka monta edustajaa eri osapuolet saavat toimikuntaan.

Neuvottelujen pohjana käytetään nykyisen työsuojelun yhteistoiminnan henkilöstön tekemää arviota

  • työsuojelun yhteistoimintaorganisaation rakenteesta
  • työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksistä ajankäyttölaskelmineen
  • yhteistoimintaelimen/työsuojelutoimikunnan kokoonpanosta ja mahdollisten lisäjäsenten valinnasta
  • työsuojeluyhdyshenkilön tai vastaavalla nimikkeellä toimivien tarpeesta ja valintamenettelystä sekä paikallisesti sovituista tehtävistä ja toimintaedellytyksistä.

Hyvinvointialueiden työsuojeluhenkilöiden toimikausi on sama kuin kunta-alalla. Se päättyy 31.12.2025.

Hyvinvointialueiden työsuojeluvaalit

Kun työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio on saatu määriteltyä, on aika järjestää työsuojeluvaalit. Vaalit toteutetaan Työturvallisuuskeskuksen vaaliohjeen mukaisesti.

Vaaleja ei tarvitse järjestää, jos palvelutoiminta, työsuojeluvaltuutettujen palvelussuhteet ja työsuojelun yhteistoimintaorganisaation kokonaisuus siirtyy yhtenä muuttumattomana kokonaisuutena hyvinvointialueelle. Paikallisesti voidaan tällöin sopia, että valtuutetut jatkavat työsuojelutehtävässään toimikauden loppuun 31.12.2025.

Kuntien työsuojelun yhteistoiminta pysyy ennallaan

Kunnissa ja kuntayhtymissä muutoksen jälkeen tarkistetaan työsuojelutoimikunnan kokoonpano sekä työsuojeluvaltuutettujen lukumäärä ja ajankäyttö. Kuntiin jäävät, jo syksyllä 2021 valitut työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut jatkavat tehtävässään toimikautensa loppuun, 31.12.2025 saakka. Tarvittaessa järjestetään täydennysvaalit.

Tutustu tarkemmin:

Työturvallisuuskeskuksen video: Työsuojelun yhteistoiminta kunnissa ja hyvinvointialueilla 2023

  • Hyvinvointialueilla työsuojelun yhteistoiminta on oltava järjestettynä mahdollisimman pian 1.1.2023 jälkeen. Muutoksen tukemiseksi Työturvallisuuskeskuksen kuntien ja hyvinvointialueiden toimialaryhmä on laatinut video-ohjeistuksen, joka täydentää vaaliohjeita.

Työturvallisuuskeskuksen diasarja työsuojelun yhteistoiminnasta kunnissa ja hyvinvointialueilla 1.1.2023 jälkeen

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja KT:n yleiskirje työsuojelun yhteistoiminnasta ja työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä sekä ansionmenetysten korvaamisesta.

Kunta- ja hyvinvointialan työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRYn ohjeistus 14.11.2022