Siirry sisältöön

Salon varhaiskasvattajat jättivät vetoomuksen kaupunginhallitukselle: ”Työvaatekorvaus osoittaisi arvostusta alaa kohtaan”

Salon kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöistä koostunut delegaatio marssi lokakuun lopulla kaupunginhallituksen kokoukseen toiveena vauhdittaa vetoomusta, joka oli lähetetty kesän loppupuolella. Vetoomus käsittelee toivetta kaupungin osallistumisesta varhaiskasvattajien työvaatehankintoihin.

Noin 350 varhaiskasvatuksen ammattilaista allekirjoitti kesän aikana vetoomuksen, joka lähetettiin elokuun alussa varhaiskasvatuksen päällikölle ja henkilöstö- sekä sivistyspalveluiden johtajille. Lokakuun lopulla 14 varhaiskasvattajan joukko kävi luovuttamassa vetoomuksen myös kaupunginhallitukselle.

Delegaatio toisti toiveensa siitä, että tänä vuonna Salon kaupunki hankkisi varhaiskasvattajille työkengät sisäkäyttöön, sadetakin sekä liukuesteet kenkiin.

Vetoomuksessa työntekijät sitoutuvat itse huolehtimaan työvarusteidensa pesusta sekä huoltamisesta. Lisäksi esillä oli pyyntö vuosittaisesta varhaiskasvatuksen luottamusmiesten kanssa käytävästä työvaateneuvottelusta ennen kaupungin budjetin laatimista.

Vetoomuksessa huomautetaan, että varhaiskasvattajien työvaatekulujen jakaminen työnantajan ja varhaiskasvattajien kesken tukisi myös kaupungin strategisia päämääriä, kuten henkilöstön fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin paranemista sekä työntekijöiden sitoutumista. Strategiaan on kirjattu tavoitteksi myös se, että henkilöstö kokisi oman roolinsa tärkeänä kaupungin palvelukokonaisuudessa.

– Kannatamme reilua peliä, tasa-arvoista ja tasavertaista kohtelua eri ammattiryhmien välillä sekä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Tällä hetkellä verotuksessa ei juurikaan huomioida työvaatekustannuksia ja erityisesti viimeiset pandemiavuodet ovat tuoneet esille epäkohdan työvaatteiden sekä työjalkineiden hankinnassa. Koemme olevamme eriarvoisia kaupungin useiden muiden toimialojen työntekijöiden kanssa, vetoomuksessa todetaan.

Viestissään varhaiskasvatuksen työntekijät kertovat olevansa ylpeitä alansa ammattilaisia ja haluavansa olla osa Salon kaupungin hyvinvoivaa työntekijöiden joukkoa.

– Toivomme että kaupunginhallitus ottaa vetoomuksemme käsiteltäväkseen ja reagoivat siihen, delegaatio totesi vetoomuksen jättämisen yhteydessä.