Siirry sisältöön

JHL: Vanhuspalvelujen hoitajamitoituksen lykkäys ei ratkaise sote-alan henkilöstöpulaa

Ammattiliitto JHL hyväksyy, että hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen nostoa vanhuspalveluissa lykätään kahdeksalla kuukaudella. Pitkällä tähtäimellä mitoituksesta on kuitenkin pidettävä kiinni. Henkilöstöpula ei ratkea pelkällä mitoituksella. Siihen tarvitaan muitakin keinoja, liitto sanoo.

JHL:n mukaan sote-alan vakavan henkilöstöpulan takia hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen nostoa vanhusten ympärivuorokautisessa on asiallista siirtää. Lain määräyksiä ei kuitenkaan pidä unohtaa.

–  JHL pitää tärkeänä, että 0,7 vähimmäismitoituksesta pidetään pitkällä tähtäimellä kiinni, liitto kirjoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa.

Pelkkä vähimmäismitoitus ei liiton mukaan kuitenkaan ratkaise vanhustenhoidon tilaa. Jotta palveluketju toimii katkeamattomana, huomioon on otettava kaikki ammattilaiset, jotka osallistuvat kokonaisvaltaiseen hoitoon ja hoivaan. Tähän ketjuun kuuluvat hoitajien lisäksi muun muassa ruoka-ammattilaiset, välinehuoltajat ja hoiva-avustajat.

– Kun 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantuloa siirretään, on entistä tärkeämpää pitää kiinni olemassa olevista työntekijöistä ja huolehtia heidän jaksamisestaan. Työpaikoilla tulee panostaa hyvään johtamiseen ja miettiä yhdessä henkilöstön kanssa, miten työhyvinvointia parannetaan, JHL sanoo lausunnossaan.

JHL on tyytyväinen siihen, että nykyinen hallitus on päättänyt lisätä hoiva-avustajien kouluttamisen määrää 2500 henkilöllä vuoteen 2025 mennessä, mutta se ei ole riittävä toimi. JHL korostaa, että pula sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä on vakava ongelma Suomessa. Seuraavan hallituksen on jatkettava pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa sote-alojen työvoimapulan ratkaisemiseksi.

JHL:n lausunto hallituksen esitykseen siirtää hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen voimaantuloa kahdeksalla kuukaudella

JHL on antanut lausuntonsa samasta asiasta myös sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Lausunnossa kerrotaan, että JHL on koonnut asiantuntijoidensa näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulan ratkaisemiseksi sekä tehnyt siitä tiivistelmän.

JHL:n  joulukuussa 2022 antama lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on liitetty uutiseen 2.1.2023.