Siirry sisältöön

JHL: Valtio kaivaa maata kuntien jalkojen alta leikkaamalla digitalisaation edistämiseen tarkoitettuja varoja 

Samalla kun valtio rahoittaa täysimääräisesti sote-uudistuksen myötä syntyviä kuntien verotulomenetyksiä ja uusien tai laajentuvien tehtävien aiheuttamia kustannuksia, se aikoo leikata digitalisaation edistämiseen varattuja rahoja. Ammattiliitto JHL pitää tätä ristiriitaisena toimintana. 

Hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa JHL korostaa, että valtion pitäisi edesauttaa ja tukea kuntia digitalisaation edistämisessä.  

Onko siis ristiriitaa sen välillä, että kuntien digikannustimiin tehdään 10 miljoonan leikkaus, samalla kun tiedämme, että digitalisaatio on paitsi välttämättömyys, myös investointi, joka tuo säästöjä ja parantaa palveluita pitkällä aikavälillä, liitto kysyy. 

Hyvänä asiana JHL pitää sitä, että kuntien uusiin tai laajentuviin tehtäviin osoitetaan 100 prosentin rahoitus valtiolta ja että verotuksen rakenteen muutoksesta johtuvat verotulomenetykset korvataan kunnille täysimääräisesti. 

Hyvä asia on myös se, että hyvinvointialueiden ICT-järjestelmien muutoskustannuksiin talousarviossa on varattu rahaa.  Kunnat eivät kuitenkaan saisi olla tämän maksumiehiä. Myös niitä olisi tuettava digitalisaatiossa, sillä hyvinvointialueuudistus on rasite myös kuntien ICT-palveluille. Uudistuksen jälkeisissä kunnissa on itsessään oltava valmius ja resurssit digitalisaation edistämiseen. 

Sote-tehtävien siirto hyvinvointialueille vie kunnilta noin puolet niiden tuloista ja menoista. Samalla kuntien lainakannasta siirtyy vain reilu neljäsosa.  

Nousevien kustannusten ja korkojen maailmassa myös tämä saattaa aiheuttaa sellaista epävarmuutta kuntien talouteen, että erityisesti pienimmissä kunnissa digitalisaation tarvitsemat investoinnit jäävät tekemättä, JHL kirjoittaa lausunnossaan.  

JHL:n lausunto koskien valtion talousarvioesityksestä, aiheesta: Kuntatalous, ICT/Digi