Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL:n kysely paljastaa: Kasvattajat ja ohjaajat joutuvat edelleenkin itse kustantamaan työvaatteensa − JHL vaatii korjausta asiaan

Kasvatus- ja ohjaustyön ammattilaiset joutuvat itse kustantamaan sisä- ja ulkotyövaatteensa sekä -jalkineensa. Työ vaatii kunnolliset varusteet, jolloin kustannukset voivat vuosittain olla jopa 800 euroa ja ylikin, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kysely paljastaa. Liitto vaatii korjausta asiaan.

Päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, nuorisotoimessa, aamu- ja iltapäiväohjaajina sekä oppilaitoksissa ohjaajina sekä avustajina työskentelevillä henkilöillä on oltava työn tekemiseen sopivat vaatteet ja jalkineet sekä sisätiloihin että ulkona olemiseen. Ammattiliitto JHL:n tuore kysely osoittaa, että työntekijät joutuvat kuitenkin itse kustantamaan työvaatteensa ja -jalkineensa. Kustannukset voivat vuositasolla nousta jopa 800 euroon tai ylikin. Suurimmaksi kustannuseräksi vastaajat kokivat ulkoiluun tarvittavan vaatetuksen ja varusteet.

Palkka on pieni ja omin varoin maksettavat vaatekulut suuret – vaatteet kuluvat enemmän kuin normaalisti, työhömme kuuluu ulkoilu kelillä kuin kelillä – pakko olla hyvät vehkeet että tarkenee.”    (päiväkodin työntekijä)

Kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville JHL:n jäsenille suunnattuun työvaatekyselyyn vastasi kaikkiaan 5129 henkilöä. Päiväkodeissa heistä työskenteli 57 prosenttia, kouluissa tai oppilaitoksissa 27 prosenttia, perhepäivähoidossa, nuorisotyössä sekä aamu- ja iltapäiväkerhossa 15,7 prosenttia. Julkisella sektorilla, eli kunnissa, valtiolla tai kirkon alalla työskenteli 95 prosenttia vastaajista.

Työnantajan korvattava omien vaatteiden ja jalkineiden käyttö

Kyselyyn vastanneista kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisista 94 prosenttia ilmoitti, että työnantaja ei maksa työvaaterahaa tai työvaatteita.

– Mietitäänpä pienituloista päiväkodin työntekijää. Hänellä ei ole varaa hankkia erikseen töissä pidettäviä vaatteita ja jalkineita, vaan hänen on pidettävä niitä myös työpaikan ulkopuolella. Vaatteet kuluvat nopeasti, kun lasten kanssa möyritään maassa ja lattialla. Lapset myös likaavat hoitajien vaatteita pyyhkimällä neniään ja käsiään niihin niin, että vaatteita joutuu myös pesemään jopa päivittäin, toteaa JHL:n ammattialatoiminnan asiantuntija Sanna Pihakivi.

– On kohtuutonta, että työvaate-, jalkine- ja huoltokustannukset on sälytetty työntekijälle. Työnantajan on korvattava omien vaatteiden ja jalkineiden käyttö, tai sitten hankittava työvaatteet, vaatii JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Vain kuusi prosenttia vastaajista ilmoitti laittaneensa työvaateostot verovähennyksiin, mutta 95 prosenttisesti verottaja ei ollut hyväksynyt vähennystä. Monet vastaajista toivoivatkin muutosta tähän asiaan verotuksessa.

Eriarvoisuus vallitsee työvaatekäytännöissä

Kyselyn avovastauksissa kaikissa ammattiryhmissä nousi esiin työntekijöiden eriarvoinen kohtelu työvaatteiden ja jalkineiden suhteen. Vastaajat kertoivat paitsi toimialojen välillä vallitsevasta, myös yksikköjen välisestä eriarvoisuudesta.

On mielenkiintoista että varhaiskasvatuksen työntekijät joutuvat hankkimaan kaikki vaatteet itse ja kuitenkin meidän tulee ulkoilla ympäri vuoden kaikenlaisessa säässä. Muilla kaupungin työntekijöillä on esim ulkovaatetus jos työ sitä vaatii.”  (päiväkodin työntekijä)

Joillekin yksiköille on ostettu kaikille työntekijöille kengät ja jalkautumiseen sopiva vaatetus kun taas meille ei mitään (korona-aikana). Riippuu siis yksikön budjeteista, mutta on aika epätasa-arvoista”   (nuorisotyöntekijä)

Ammattiliitto JHL on mukana KVTES-työryhmässä, jonka tehtävänä on arvioida kustannuskorvauksiin ja suojavaatetukseen liittyviä muutostarpeita sekä tehdä muutosesityksiä. JHL ajaa tasa-arvoisempaa ja laajaa parannusta nykykäytäntöihin.  Myös yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa, jonka piirissä esimerkiksi yksityinen varhaiskasvatus on, on sovittu kuluvalle sopimuskaudelle työryhmä, jossa käsitellään suoja- ja työvaatetusasioita.

Liitto muistuttaa, että työsuojelulain mukaan riskienarvioinnin yhteydessä on selvitettävä myös henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla sekä arvioitava suojavaatteen ja työpuvun käyttötarpeita.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Ammattialatoiminnan asiantuntija Sanna Pihakivi, 050 439 7541