Siirry sisältöön

Ammatillista Kiila-kuntoutusta JHL:n jäsenille vuonna 2023

JHL:n jäsenet voivat hakea Kelan tarjoamaan maksuttomaan ammatilliseen Kiila-kuntoutukseen vuodelle 2023. Hakijoiden on oltava joko vakituisessa tai määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa ja alle 67-vuotiaita.

JHL on hakenut viisi suomenkielistä kuntoutusryhmää vuodelle 2023. Haku kuntoutukseen on alkanut.

 1. JHL:n puhtauspalveluiden henkilöstön Kiila-kuntoutus, 88356, Verve Hämeenlinna (haku 2.12.2022 mennessä)
 2. JHL:n ruokapalveluhenkilöstön Kiila-kuntoutus, 88331 Verve Tampere (haku 16.12.2022 mennessä)
 3. JHL:n vanhustenhuollon ja muiden sosiaalipalvelujen henkilöstön Kiila-kuntoutus, 88236, Lahti (haku 16.12.2022 mennessä)
 4. JHL:n kasvatuksen ja ohjauksen henkilöstön Kiila-kuntoutus, 88490, Verve Oulu. (haku 20.12.2022 mennessä)
 5. JHL:n varhaiskasvatuksen työntekijöiden Kiila-kuntoutus, 88357, Verve Hämeenlinna (haku 20.12.2022 mennessä)

Ryhmiin voivat hakea kyseisen ammattialan JHL:läiset jäsenet.

Keitä kuntoutukseen valitaan

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joilla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä.

Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta.

Lisäksi edellytetään, että työpaikalla tai työterveyshuollossa on riittävästi selvitetty kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia, eivätkä työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet ole riittäviä.

Osasairauspäiväraha tai osaeläke/osakuntoutustuki ei ole este hakemiseen.

Kuntoutustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön:

 • fyysisen ja psyykkisen kuormittuneisuuden aiheuttamat muutokset terveydentilassa
 • ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet
 • terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet
 • runsas terveyspalveluiden käyttö ja työstä poissaolot
 • työtehtäviä tai – järjestelyjä koskevat muutokset
 • vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön
 • muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Jos hakemasi Kiila-ryhmä on täynnä tai et löydä sopivaa kurssia, Kelan myönteinen päätös takaa sinulle mahdollisuuden päästä yksilökuntoutukseen (Kiila-yksilöpalvelu).

Mitä Kiila-kuntoutus on

Kiila -kuntoutus on:

 • ammatillista työkykyä tukevaa kuntoutusta
 • Kelan maksamaa, osallistujalle maksutonta
 • kestoltaan 18 vrk noin vuoden aikana
 • edellyttää töistä poissaoloa 15–16 vrk:n ajan

Kuntoutuksen aikana tehdään yhteistyötä työnantajan sekä työterveyden kanssa. Kuntoutus käsittää neljä yksilöllistä käyntikertaa, jotka toteutetaan pääosin etänä. Kuntoutuksen ryhmäkoko 8 henkilöä.

Miten kuntoutukseen haetaan

Kuntoutukseen haetaan Kelan nettisivujen kautta. Ohjeet hakuun löytyvät Kelan sivuilta https://www.kela.fi/ammattillinen-kuntoutus-nain-haet.

 • Hae työterveyslääkäriltä B-lausunto.
 • Täytä esimiehen kanssa Kela KU 200 ammatillinen selvityslomake sekä Kela KU 101 ammatillisen kuntoutuksen hakemus.
 • Lähetä hakupaperit Kelaan joko sähköisesti tai postitse.

Kustannukset

Kuntoutus on maksutonta mukaan hyväksytylle henkilölle. Mikäli työnantaja ei maksa kuntoutuspäiviltä palkkaa, niihin voi hakea Kelan kuntoutusrahaa. Kela maksaa myös korvausta matkakuluista.

Korjattu kaksi linkkiä (Lahti ja Hämeenlinna) ja lisätty varhaiskasvatuksen kuntoutusjakson viimeinen hakupäivä 10.10.2022 klo 9.06.