Siirry sisältöön

JHL:n rahoittama hanke selvittää, miten Suomen työvoimapula voitaisiin ratkoa

Ammattiliitto JHL rahoittaa uutta tutkimushanketta, jossa perehdytään työelämän muutoksiin ja etsitään ratkaisuja työvoimapulaan. Hanke on luontevaa jatkoa omille selvityksillemme väestörakenteen muutoksesta. Maahanmuuton lisääminen olisi yksi hyvä keino työvoimapulan ratkaisemiseksi.

Millaista on ulkomaalaisen työntekijän elämä Suomessa? Missä on odotettavissa polarisaatiota, ja mistä löytyy hyviä malleja työelämän muutosten kohtaamiseen? Miten sukupolvien yhteistyöllä voidaan parantaa jaksamista ja ehkäistä työvoimapulaa? Näihin kysymyksiin vastaa Tulevaisuuden Suomen tekijät -tutkimushanke, jonka ensimmäisiä tuloksia julkistetaan kevään 2023 eduskuntavaalien alla.

Tutkimuksesta apua työvoimapulan torjumiseksi

Olemme mukana rahoittamassa hanketta. Työn toteutuksesta vastaa monitieteinen, riippumaton tutkimuslaitos E2 Tutkimus.

Tutkimuskohteena ovat suorittavaa työtä tekevät työntekijät. Aineistoa kerätään haastatteluilla, kyselyillä, työpajoissa ja työpaikoilla tapahtuvan havainnoinnin avulla.

JHL:n lisäksi hanketta rahoittavat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Ammattiliitto Pro, Hyvinvointiala HALI, oikeusministeriö, Rakennusteollisuus RT, STTK, Teollisuuden palkansaajat TP ja Työeläkevakuuttajat TELA.

– Nostamme tutkimushankkeella esiin työelämän käytännön ongelmia, mutta myös hyviä ratkaisuja, joita voidaan soveltaa eri aloilla. Tutkimustieto auttaa torjumaan työntekijäpulaa ja sen aiheuttamia yhteiskunnallisia ongelmia, kertoo E2 Tutkimuksen johtaja Karina Jutila.

JHL:n selvitys ehdottaa maahanmuuton lisäämistä työvoimapulan ratkaisemiseksi

Suomessa väestö vanhenee ja lapsia syntyy entistä vähemmän. Kuka meidät, vanhempamme ja mummomme hoitaa tulevaisuudessa? E2:n tutkimushankkeen aihepiiri on meille ennestään tuttu, sillä julkaisimme keväällä selvityksen, jossa etsitään ratkaisuja työvoimapulaan. Keinoja löytyi kolme: työllisyysasteen kohottaminen ja työurien pidentäminen, syntyvyyden kasvattaminen sekä maahanmuutto.

– Tuottamissamme työvoiman tarvetta käsittelevissä selvityksissämme olemme huomanneet, että työvoimapula on erittäin suurta suorittavan portaan ammattitehtävissä. Julkisen sektorin palveluiden turvaamiseksi tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa, joten on tärkeää tehdä huolellista tutkimusta aiheesta. On myös pidettävä huolta siitä, että kaikki tekevät töitä samoilla ehdoilla noudattaen suomalaisia työehtosopimuksia, ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine huomauttaa.

Oranssia taustaa vasten paperista leikattuja eri värisiä kasvoja.

Julkaisimme alkuvuodesta myös kattavan selvityksen maahanmuutosta ja sen vaikutuksista Suomen työelämään. Tämän lisäksi kysyimme, että mitä mieltä suomalaiset ovat työperäisesta maahanmuutosta. Vastaus on selvä: suomalaiset suhtautuvat työperäiseen maahanmuuttoon selvästi entistä myönteisemmin.

Tutustu aiheeseen lisää: Tulevaisuuden JHL – väestörakenteen muutos

E2:n tuore tutkimushanke on erinomaista jatkoa omalle tutkimuksellemme.

– JHL kehittää tutkimustoimintaansa ja tiedontuotantoaan. Pyrimme tarjoamaan tutkittuun tietoon perustuvia ajantasaisia ratkaisuja yhteiskuntaa, julkista sektoria ja työntekijöitä kohtaaviin haasteisiin. Tämä laaja tutkimushanke tuottaa laadullista tietoa työelämän murroksesta. Se sopii hyvin jatkoksi omiin väestörakennetta ja työperäistä maahanmuuttoa käsitteleviin selvityksiimme, kommentoi JHL:n erityisasiantuntija Samuli Sinisalo.