Siirry sisältöön

JHL: Esitys potilasturvallisuuslaista on liian laaja ja puuttuu vakavasti työtaisteluoikeuteen

Ammattiliitto JHL:n mielestä lakiesitys potilasturvallisuudesta asettaa vastakkain työntekijöiden oikeuden työtaisteluun ja potilaiden oikeuden välttämättömään hoitoon. Liiton mielestä on tarkkaan punnittava sitä, miten nämä oikeudet saadaan riittävään tasapainoon.

Työelämävaliokunnalle antamassaan lausunnossa JHL alleviivaa tosiasiaa, että lakiesityksessä ollaan puuttumassa vahvasti työntekijöiden oikeuteen ajaa etujaan työtaistelutoimin. JHL pitää sinällään perusteltuna tietyissä tilanteissa rajata tätä oikeutta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että työnantaja- ja työntekijäosapuolet ovat ensin neuvotelleet eikä niissä ole saavutettu yksimielisyyttä. Lisäksi kaikki muut keinot tilanteen ratkaisemiseksi pitäisi olla käytetty.

Lakiesityksen listaus tilanteista, joissa työtaisteluoikeutta voitaisiin rajoittaa ja työntekijöitä voitaisiin määrätä suojelutyöhön on aivan liian laaja ja tulkinnanvarainen, JHL linjaa.

JHL on aina rajannut pois henkeä ja terveyttä turvaavat tehtävät, sillä kenenkään henki ja terveys eivät saa vaarantua työtaistelun vuoksi. Hallituksen esitys potilasturvallisuuslaiksi on kuitenkin liian lavea.

−Toimenpiteet pitäisi rajata vain aivan välttämättömään, liitto kirjoittaa lausunnossaan.

Esitys puuttuu vakavasti työtaisteluoikeuteen

JHL:n mielestä työntekijöiden työtaisteluoikeuden näkökulmasta esitys on erittäin vakava.

−Voidaankin kysyä, poistaako tämä esitys faktisesti perustuslaista ja kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista juontuvan työntekijöiden työtaisteluoikeuden lakiesityksen mukaisissa tilanteissa, liitto kysyy.

Liiton mielestä lakiesityksessä kohdistetaan myös sanktioita yksittäisiin työntekijöihin, koska siinä annetaan mahdollisuus poiketa työlainsäädännön ja työehtosopimusten määräyksiin. Sanktiot koskisivat suojelutyöhön määrättyjä henkilöitä.

−Suojelutyön henkilöstömäärää mitoitettaessa olisi lähdettävä siitä, että suojelutyössä työskennellään työehtosopimuksen mukaisin työaika- ja vuosilomamääräyksin, JHL kirjoittaa.

JHL pitää tärkeänä ja jopa välttämättömänä, että työtaistelun rajoittaminen, mahdollisuus loputtomaan siirtämiseen ja yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien sanktioiden määrääminen edellyttää erittäin vahvoja perusteita. On varmistettava, että valtakunnallisesti noudatetaan samoja linjauksia eikä esim. eri aluehallintovirastojen (AVI) alueella muodostu erilaisia toimintatapoja.

Vaikka lakiesityksessä laki olisi voimassa vain tammikuun 2023 loppuun saakka, JHL korostaa, että työtaisteluoikeuden rajoittamisesta ei voi tulla automaattista toimintatapaa silloin, jos neuvottelutilanne on vaikea.

Katso kokonaan: JHL:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana 

JHL:n tiedote 13.9.2022 : Hallituksen esitys lakko-oikeuden rajaamiseksi on liian lavea