Siirry sisältöön

JHL: Sotaa ja muita katastrofeja Suomeen pakenevilla lapsilla oltava oikeus varhaiskasvatukseen ja kunnille taattava vakaa rahoitus tehtävän hoitoon⁣

Tilapäistä tai kansainvälistä suojelua hakeville ja paperittomille lapsille pitää taata oikeus varhaiskasvatukseen Suomessa. Ammattiliitto JHL:n mielestä valtion on taattava kunnille paitsi toiminnan rahoitus, myös tehdä toiminnasta velvoittava.⁣

Suomen hallitus esittää lakiin muutosta, jonka tavoitteena on kannustaa kuntia järjestämään varhaiskasvatusta tilapäistä suojelua hakeville tai saaville lapsille, kansainvälistä suojelua hakeville lapsille sekä paperittomille lapsille. Rahoitus tulisi valtion erityisavustuksena. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kannattaa ehdotusta opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa: On välttämätöntä, että valtio korvaa kunnille näiden lapsiryhmien varhaiskasvatukseen liittyviä kustannuksia. Kuntien taloudessa ei ole ylimääräistä rahaa, eikä lainanottoa voida kunnissa lisätä.⁣

JHL huomauttaa kuitenkin, että lakimuutos ei turvaa kunnille pysyvää rahoitusta varhaiskasvatuksen järjestämiseen näille lapsille. Varhaiskasvatuksen järjestämisestä ei myöskään tulisi velvoittavaa, mikä saattaa heikentää kuntien intoa sen järjestämiseen.⁣

Lausunnossaan liitto muistuttaa, että lapsia on kohdeltava yhdenvertaisesti kaikkialla maassa, sekä yksilöinä tasa-arvoisesti myös varhaiskasvatusoikeuden osalta. JHL:n mielestä varhaiskasvatuksen järjestäminen suojelua hakeville tai saaville lapsille on vakiinnutettava ja kunnille siitä on tehtävä velvoittava toiminta.⁣

JHL korostaa lausunnossaan myös henkilöstön riittävyyttä ja täydennyskoulutuksen tarvetta. Henkilöstön on osattava kohdata sotaa tai muuta traumatisoivaa syytä pakenevia lapsia ja perheitä. Lisäksi eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien perheiden kanssa pitää osata kommunikoida. Henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi on lisättävä varhaiskasvatushenkilöstön koulutuspaikkoja.

Lue koko lausunto: JHL ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi