Siirry sisältöön

JHL: SORA-säännösten muuttaminen parantaa opiskelijoiden oikeusturvaa, potilasturvallisuutta sekä oppilaitosten turvallisuutta

Ammattiliitto JHL kannattaa SORA-lainsäädäntöön esitettyjä muutosehdotuksia. Ne parantavat selvästi opiskelijoiden oikeusturvaa, asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä oppilaitosten turvallisuutta.

Lakimuutoksesta antamassaan lausunnossa JHL kiittää siitä, että muutosesityksissä on pyritty kunnioittamaan opiskelijan oikeusturvan toteutumista tinkimättä kuitenkaan asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

SORA-lainsäädäntö (lyhenne sanoista soveltumattomuuden ratkaisuja) antaa koulutuksen järjestäjälle ja korkeakoululle mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Lisäksi säännöstö koskee opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden palauttamista sekä päihdetestausta ja kurinpitoa. Lainsäädännön tavoitteena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta.

JHL:n mielestä nyt esitettyjen muutokset parantavat opiskelijoiden oikeusturvaa, kun opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä tulee valituskelpoinen. Myös peruuttamispäätöksen saaminen ennen toisiin opintoihin siirtämistä selkeyttää tilannetta.

Opiskelijoiden oikeusturvaa vahvistaa myös se, että tiedonantovelvollisuus koskee vain alle 2 vuotta vanhoja SORA-prosesseja ja vain tapauksia, joissa opiskeluoikeus on peruutettu tai prosessi on jäänyt kesken. JHL kuitenkin pidentäisi tiedonsaantivelvollisuuden aikaa.

– Lain tarkoitusta voisi palvella paremmin esimerkiksi kolmen tai jopa viiden vuoden mittainen vanhenemisaika, ammattiliitto sanoo lausunnossaan.

Kaiken kaikkiaan asiakas- ja potilasturvallisuuden säilyminen on otettu hyvin huomioon SORA-prosessin vireilläolon aikana, JHL sanoo. Kiitosta saa myös se, että iäkkäät ja vamman kanssa elävät henkilöt ollaan nostamassa asiakas- ja potilasturvallisuuden piiriin.

Katso JHL:n lausunto kokonaan

Hallituksen esitys SORA-säännösten muuttamisesta

Rikkinäinen linkki korjattu 22.9.2022 klo 8.25