Siirry sisältöön

JHL: Uusi kunta-alan työehtosopimusratkaisu näyttää palkkatasa-arvolle tietä

Ammattiliitto JHL on tyytyväinen uuteen, kesäkuussa saavutettuun kunta-alan sopimukseen ja viisivuotiseen palkkaohjelmaan. Sote-sopimus on sovittu ja siihen kokonaisuuteen kuuluu viisivuotinen palkkaohjelma. Jo tämän syksyn aikana sopijaosapuolet neuvottelevat ensimmäisen (yleisen linjan ylittävän) järjestelyerän kohdentamisesta.

– On hyvä asia, että Julkisen alan unioni JAU ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko saivat neuvoteltua kaikille kunta-alan ja tulevien hyvinvointialueiden (sote) työntekijöille sopimuskorotukset ja viisivuotiset palkkaohjelmat. JAUn ja Jukon neuvottelemat korotukset tulevat kaikille työntekijöille, myös hoitajille sotessa ja kunnissa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa.

Uusi kunta-alan sopimus lisää merkittävästi paikallista sopimista, sillä palkkaohjelma sisältää merkittävän määrän rahaa paikallisesti sovittavaksi. Paikallisen sopimisen lisäämisessä halutaan ratkaista työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia.

– Kaikilla työpaikoilla on omat haasteensa työvoiman saatavuuden osalta. Toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Siksi onkin tärkeää, että uudessa kunta-alan sopimuksessa on mukana rahat palkkausjärjestelmäuudistukseen. Näin päästään luomaan uutta kannustavaa palkkausjärjestelmää, joka huomioi eri henkilöstöryhmien tarpeet. Olen iloinen siitä, että saimme neuvoteltua sellaisen työehtosopimuksen kunta-alalle ja soteen, että se avaa kaikki mahdollisuudet luoda naisvaltaiselle alalle paremmat palkat. Tämä on vuosisadan työehtosopimus, Niemi-Laine sanoo.

Vientivetoinen työmarkkinamalli on tullut tiensä päähän Suomessa. Se ei ole parantanut naisten palkkatasa-arvoa työmarkkinoilla. Edelleen naisten palkkaero miesvaltaisiin aloihin suhteutettuna on 16 prosenttia.

– Toimialakohtaiset palkkaratkaisut ovat tätä päivää. Se näkyy kunta-alan palkkaratkaisussa, jossa aidosti ratkotaan ja parannetaan naisvaltaisen alan palkkatasa-arvoa erityisesti paikallisesti sopien. Toimialakohtaiset ratkaisut korostuvat, koska paikallisesti on ratkaistava ongelmia julkisella sektorilla mm. työvoiman saatavuuteen liittyen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on tyytyväinen, että palkansaajapuoli on aloittanut yhteisen keskustelun työmarkkinajärjestelmän tulevaisuudesta.

– JHL ei sitoudu mihinkään valmiiseen malliin. Edellytämme, että kaikki sektorit ja toimialat ovat yhdessä pohtimassa mahdollisuutta uuteen työmarkkinajärjestelmään.

– Katsomme, että uuden mallin rakentamiselle on hyvin aikaa, koska työmarkkinamalli on murroksessa syksyn 2022 aikana.

– Sopimisen pirstoutuessa yritystasolle sen toteutuminen on aiempaa vaikeaa. Toimialakohtaiset palkkaratkaisut korostuvat, koska paikallisesti on ratkaistava ongelmia, mm. työvoiman saatavuus.

Niemi-Laine korostaa, että JHL:n täytyy olla osapuoli pöydässä, jossa uutta työmarkkinajärjestelmää rakennetaan.

– Liitto ei ole valmis ulkoistamaan neuvottelutavoitteiden tai neuvottelutulosten hyväksymistä muiden työmarkkinatoimijoiden päätettäväksi. Kaikkien oltava osallisena yhteistä edunvalvontaa rakennettaessa.

JHL:n puheenjohtaja toteaa, että vientivetoinen malli ei ole edistänyt palkkatasa-arvoa.

– EK:n vientivetoinen palkkamalli ei ole ratkaisu tulevaisuuden työmarkkinamalliksi, ellei se luo edellytyksiä ostovoiman parantamiseen, tasa-arvon edistämiseen ja pienipalkkaisuuden kitkemiseen. Lisäksi työnantajien päätös irtautua alakohtaisista työehtosopimuksista on vienyt pohjan vientivetoiselta työmarkkinamallilta.

– Muutaman suuren järjestön valmiiksi rakentama malli ei sovi kaikille toimialoille. Työmarkkinoilla on kyettävä ratkaisemaan toimialakohtaisia ongelmia. Uusi kunta-alan sopimus ja erityisesti palkkaohjelma avaa tähän uusia mahdollisuuksia.

Lisätietoja: Päivi Niemi-Laine 040 702 4772