Siirry sisältöön

JHL: Sotehenkilöstö tarvitsee täydennyskoulutusreformin

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ehdottaa sotehenkilöstölle uudenlaista joustavaa täydennyskoulutusta. Tärkeintä on, että kaikki työntekijät saisivat tasapuolisesti koulutusta ja että koulutus ajoittuisi pääosin työajalle.

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen mielestä sotehenkilöstön täydennyskoulutusta pitää uudistaa, jotta alan pitovoima vahvistuisi ja jotta ihmisten siirtyminen tehtävistä toiseen helpottuisi. Tärkeä on lisätä samalla eri ammattiryhmien koulutustasa-arvoa.

Kun puhutaan sote-alan pitovoimasta, olisi huomioitava työntekijöiden mahdollisuudet laajentaa osaamistaan eli olisi huolehdittava, että kaikki työntekijät saavat tasapuolisesti koulutusta ja että heille mahdollistettaisiin kouluttautuminen työajalla. Tällä hetkellä saman työnantajan palveluksessa olevat eri ammattiryhmät saavat koulutusta hyvin eri tavoin.

Niemi-Laine toteaa, että sairaanhoitajien täydennyskoulutusta tulisi kehittää siten, että liikkuminen eri sairaanhoidon tehtävissä onnistuisi entistä jouhevammin. Tätä tarkoitusta varten muutama ammattikorkeakoulu voisi ottaa vastuuta sairaanhoitajien täydennyskoulutuksesta ja sen kehittämisestä vastaamaan työelämän tarpeita.

Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan 2018 ja siinä lisättiin ammatillisen koulutuksen modulaarisuutta sekä osaamisperusteisuutta. Vastaavaa uudistustyötä ja ajattelutavan muutosta tarvittaisiin koko aikuiskoulutuksen kentälle.

– Sote-alalla osaamisen kasvattamista tulisi tarkastella oman ammatin sisällä, jos sote-alan pitovoimaa halutaan vahvistaa. Tässä avuksi olisi, jos sote-alalle luotaisiin aitoa modulaarisuutta ja pieniä osaamiskokonaisuuksia eri osaamissisällöistä. Tasolta toiselle etenevää koulutusta ei pidä unohtaa, vaan olisi hyvä tarkastella mahdollisuuksia vahvistaa urasiirtymiä esim. lähihoitajasta sairaanhoitajaksi.

– Kun puhutaan modulaarisuudesta, olisi kyettävä luomaan aidot moduulit ja toteuttajat niille niin ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakouluissa. Valtiontalouden tarkastusvirasto patisteli ammatillisen koulutuksen reformia koskeneessa tarkastusraportissaan kehittämään kannusteita pienille työelämälähtöisille osaamiskokonaisuuksille.

Niemi-Laineen mukaan tällä hetkellä koulutusjärjestelmä on aivan liian jäykkä, kun saman sektorin sisällä ammatista toiseen siirtyminen vaatii yleensä opintojen aloittamisen aivan nollasta.

– Työelämän tarpeisiin vastaaminen ei ole riittävän joustavaa ja ketterää.

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Marjut Manka 050 436 3273