Siirry sisältöön

Etätyössä tapahtuneet työtapaturmat korvattava valtion töissä saman tasoisina kuin läsnäolotyössä

Etätyössä tapahtuvat työtapaturmat on korvattava valtion virka- tai työsuhteessa oleville henkilöille saman tasoisina kuin läsnäolotyössä tapahtuvat työtapaturmat, sanovat ammattiliitto JHL, Juko, Ammattiliitto Pro ja keskusjärjestöt.

JHL, Ammattiliitto Pro, Juko, sekä keskusjärjestöt SAK ja STTK sanovat valtiovarinministeriölle antamassaan yhteislausunnossa, että etätyössä tapahtuneiden työtapaturmien korvausta ei valtion virka- tai työsuhteissa saa asettaa eriarvoiseen asemaan läsnäolotyössä tapahtuvien tapaturmien kanssa. Korvauksia ei saa rajoittaa etätyön perusteella.

Lakiesityksessä perustellaan suppeampia korvauksia sillä, että etätyössä sattuneet tapaturmat eivät yleensä ole vakavia. Järjestöt ovat tästä asiasta kuitenkin eri mieltä: työtapaturmat voivat etätyössäkin olla vakavia. Siksi korvauksia ei pitäisi rajoittaa, vaan ne määräytyisivät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti.

Järjestöt sanovat lausunnossaan, että toisin kuin lakiesityksessä esitetään, korvausasian vireillepanoon ja käsittelyyn on sovellettava työtapaturma- ja ammattitautilain säännöksiä. Myöskään muutoksenhakua ei saa rajoittaa. Vakuutusoikeuden ratkaisuun pitää voida myös etätyössä tapahtuneissa työtapaturmissa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Katso koko lausunto: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta 

Lausunnon linkki korjattu 5.7.2022 klo 12.01