Siirry sisältöön

Ammattiliitto JHL: Työterveyshuollon rooli unohtumassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen lakiuudistuksesta

Ammattiliitto JHL:n mukaan työterveyshuollon rooli on unohtumassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen lakiuudistuksessa. Liitto huomauttaa lausunnossaan, että työterveyshuoltoa voidaan käyttää huomattavan laajasti työikäisten päihde- ja mielenterveyden palveluissa, ja se olisi syytä ottaa huomioon lain jatkovalmistelussa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on parantaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen saatavuutta, laatua ja tarpeenmukaisuutta, sekä vahvistaa asiakkaan oikeuksia saada yhdenvertaisesti tarvitsemiaan palveluja kaikissa ikäryhmissä.

Työterveyshuolto pitää ottaa paremmin huomioon uudistettaessa mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevaa lainsäädäntöä. Nyt kaavailluissa muutoksissa sen rooli on unohdettu lähes tyystin, sanotaan ammattiliitto JHL:n asiantuntijalausunnossa. Lain jatkovalmistelussa se on otettava paremmin huomioon, liitto sanoo.

Lakiesityksessä ei sosiaalihuoltolakiin ole tulossa velvoitetta työnohjauksen järjestämisestä sosiaalipalveluissa työskenteleville työntekijöille, toisin kuin terveydenhuoltolakiin.  JHL:n mielestä työnohjausta koskevat määräykset on otettava myös sosiaalihuoltolakiin.

Uudistusten aikataulun suhteen JHL on hyvin varovainen.

– Ehdotetut muutokset tulevat lisäämään tarvetta sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisille. Kun näistä on pulaa jo nyt ja kun lisäksi 1.1.2023 tulee voimaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon mittava järjestämisuudistus, on esitetty ajankohta melko kunnianhimoinen. Ennen velvoittavaa lainsäädäntöä, pitää olla realistinen arvio myös siitä, että se kyetään toteuttamaan, JHL:n lausunnossa kirjoitetaan.

Lue kokonaan JHL:n lausunto mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta